Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #Merthyr - Due to an accident on the A465 between Rhymney and Dowlais our 1, 3 and 78 service are being delayed. T… https://t.co/sQsT3Z7G26
@TravelineCymru RT ⚠️ Update ⚠️ Congestion has now extended to J33 #CapelLlanilltern. Low sun in the area so take extra care! ☀️ https://t.co/8ClJRPdeV7
@TravelineCymru RT 🚊Rydym yn parhau i adeiladu eich Metro. Sul 05 - Mercher 08 Chwefror 🚍Bydd bysiau yn rhedeg yn lle trenau rhwng… https://t.co/FupSkAqfaD
@TravelineCymru RT Take advantage of the 1bws ticket this February and travel on the T2,T3, T8, T10, T12 & T19 service to visit a numb… https://t.co/YWeEANnHyH
@TravelineCymru RT ⚠️A483 Major Resurfacing Works J7 Rossett- Wales/England border.⚠️ Full overnight closure of the southbound carria… https://t.co/M2RxTdXC1a

2023

T19 i roi'r gorau i weithredu
06 Chw

T19 i roi'r gorau i weithredu

Yn anffodus, mae Llew Jones Coaches wedi cyhoeddi na fyddan nhw bellach yn gweithredu gwasanaeth T19 TrawsCymru sy’n rhedeg rhwng Blaenau Ffestiniog a Llandudno o ddydd Sadwrn 11 Chwefror 2023. 
Rhagor o wybodaeth
Cyngor teithio ar gyfer gem Cymru v Iwerddon
31 Ion

Cyngor teithio ar gyfer gem Cymru v Iwerddon

Mae Trafnidiaeth Cymru yn cynnig gwasanaethau trên a coets i gefnogwyr rygbi ar gyfer gêm agoriadol Cymru yn y Chwe Gwlad yn erbyn Iwerddon ddydd Sadwrn (4 Chwefror).
Rhagor o wybodaeth
Cyngor teithio i Gymru yn erbyn Iwerddon ar 4 Chwefror yng Nghaerdydd
30 Ion

Cyngor teithio i Gymru yn erbyn Iwerddon ar 4 Chwefror yng Nghaerdydd

Bydd Cymru yn herio Iwerddon ar ddydd Sadwrn 4 Chwefror yn Stadiwm Principality.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach yn cyhoeddi newidiadau i’w drefniadau o ran depos bysiau
29 Ion

Stagecoach yn cyhoeddi newidiadau i’w drefniadau o ran depos bysiau

Mae Stagecoach wedi cadarnhau y bydd yn gwneud newidiadau i’r depos y mae rhai o’i wasanaethau yn y de yn gweithredu ohonynt, a hynny o ddydd Sul 5 Chwefror ymlaen. Ni fydd cwsmeriaid yn gweld eu gwasanaethau bws yn lleihau mewn unrhyw ffordd o ganlyniad i’r newidiadau hyn o ran depos. 
Rhagor o wybodaeth
Gwasanaeth Bws Newydd TrawsCymru ar gyfer Gogledd Cymru
21 Ion

Gwasanaeth Bws Newydd TrawsCymru ar gyfer Gogledd Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru a Chyngor Sir Ddinbych yn falch o gyhoeddi gwasanaeth bws T8 TrawsCymru newydd fydd yn rhedeg bob awr rhwng Corwen, Rhuthun, Yr Wyddgrug a Chaer.
Rhagor o wybodaeth
Bws â chelf stryd i anrhydeddu ein dinas
20 Ion

Bws â chelf stryd i anrhydeddu ein dinas

Mae Tee2Sugars, yr artist celf stryd enwog o Gymru, wedi paentio un o fysiau Newport Bus er mwyn anrhydeddu ffigwr a chyfnod yn hanes Casnewydd sy’n cynrychioli cynnydd, sef Arglwyddes Rhondda a mudiad y Siartwyr. Cafodd y bws ei lansio ddiwedd mis Rhagfyr, a bydd modd ei weld o amgylch y ddinas yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf.
Rhagor o wybodaeth
Fflecsi Sir Benfro i ehangu
18 Ion

Fflecsi Sir Benfro i ehangu

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn ehangu’r gwasanaeth fflecsi yn Sir Benfro, gan alluogi mwy o gymunedau ledled y sir i elwa ar drafnidiaeth sy’n ymateb i’r galw.
Rhagor o wybodaeth
Cyrraedd carreg filltir o ran y bont Teithio Llesol dros Afon Gwy yn Nhrefynwy
17 Ion

Cyrraedd carreg filltir o ran y bont Teithio Llesol dros Afon Gwy yn Nhrefynwy

Mae cynigion am groesfan Teithio Llesol newydd dros Afon Gwy yn Nhrefynwy wedi cymryd cam mawr ymlaen.
Rhagor o wybodaeth
Gwaith trydaneiddio Metro De Cymru yn datblygu
16 Ion

Gwaith trydaneiddio Metro De Cymru yn datblygu

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cymryd cam arall ymlaen yn rhoi Metro De Cymru ar waith drwy osod mwy na 6,500 metr o wifrau trydaneiddio uwchben dros y Nadolig.
Rhagor o wybodaeth
Rhybudd i deithwyr rheilffordd De Cymru i wirio cyn teithio oherwydd gwaith peirianyddol
09 Ion

Rhybudd i deithwyr rheilffordd De Cymru i wirio cyn teithio oherwydd gwaith peirianyddol

Mae teithwyr rheilffordd yn Ne Cymru yn cael eu rhybuddio i wirio cyn teithio wrth i Trafnidiaeth Cymru (TrC) wneud gwaith peirianyddol rhwng Caerdydd a’r Cymoedd.
Rhagor o wybodaeth
Gwaith i ddatrys problemau diogelwch yn dechrau ar Bont Menai
05 Ion

Gwaith i ddatrys problemau diogelwch yn dechrau ar Bont Menai

Heddiw, 5 Ionawr 2023, mae’r gwaith i ailagor Pont Menai yn dechrau. Mae disgwyl i'r rhaglen waith gael ei chwblhau o fewn 4 wythnos, ar yr amod bod y tywydd yn ffafriol.
Rhagor o wybodaeth
Strategaeth 5 Mlynedd ar gyfer Trafnidiaeth yng Nghymru
04 Ion

Strategaeth 5 Mlynedd ar gyfer Trafnidiaeth yng Nghymru

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) wedi cyhoeddi Strategaeth Gorfforaethol bum mlynedd sy’n amlinellu sut y bydd yn gwella trafnidiaeth gyhoeddus ac yn annog mwy o bobl i deithio’n gynaliadwy.
Rhagor o wybodaeth