Newyddion

2023

Teithiau bws rhatach yn Rhondda Cynon Taf y mis Rhagfyr yma
06 Tac

Teithiau bws rhatach yn Rhondda Cynon Taf y mis Rhagfyr yma

Mae'r Cyngor yn falch o gyhoeddi y bydd Cynllun Uchafswm o £1 am Docyn Bws Un Ffordd ar gyfer pob taith bws sy'n dechrau ac yn gorffen yn Rhondda Cynon Taf yn cael ei gyflwyno ar gyfer mis Rhagfyr 2023 – gan ddarparu teithio rhatach dros gyfnod yr ŵyl.
Rhagor o wybodaeth
Cyhoeddi newidiadau i wasanaethau T2 a T3 TrawsCymru
02 Tac

Cyhoeddi newidiadau i wasanaethau T2 a T3 TrawsCymru

Mae amserlenni newydd ar gyfer gwasanaethau bysiau T2 a T3 TrawsCymru wedi cael eu cyhoeddi gan Trafnidiaeth Cymru (TrC) fel rhan o gyfres o newidiadau i’r ddau wasanaeth sydd â’r nod o wella cysylltiadau ar draws rhwydwaith TrawsCymru er mwyn diwallu anghenion teithwyr.
Rhagor o wybodaeth
Cau llwybrau TrC oherwydd Storm Ciaran
01 Tac

Cau llwybrau TrC oherwydd Storm Ciaran

Mae teithwyr yn cael eu hannog i wirio am yr wybodaeth ddiweddaraf cyn teithio gan y bydd nifer o lwybrau ar gau yfory (2 Tachwedd) oherwydd effaith Storm Ciaran.
Rhagor o wybodaeth
Dim ffws...
30 Hyd

Dim ffws...

Efallai eich bod chi’n meddwl mai teithio mewn car ydy’r ffordd hawsaf o deithio o gwmpas, ond mae llawer o resymau pam mai teithio ar fws ydy’r dewis gorau!
Rhagor o wybodaeth
Peidiwch ag anghofio gwirio eich fyngherdynteithio
26 Hyd

Peidiwch ag anghofio gwirio eich fyngherdynteithio

Os ydych chi’n defnyddio ap TrawsCymu i brynu’ch tocynnau a bod gennych chi fy ngherdyn teithio, o ddydd Llun 30 Hydref bydd angen i chi wirio’ch tocyn teithio yn yr ap i brofi eich bod yn gymwys i brynu tocynnau disgownt ‘fy ngherdyn teithio16-21’.
Rhagor o wybodaeth
Newidiadau i wasanaeth bws yn lle trên Abermaw
24 Hyd

Newidiadau i wasanaeth bws yn lle trên Abermaw

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) wedi cyhoeddi newidiadau i wasanaeth  bws yn lle trên Abermaw oherwydd gorfod cau ffyrdd ddechrau mis Tachwedd.
Rhagor o wybodaeth
Cyhoeddi cynlluniau ar gyfer pum gorsaf reilffordd newydd yn Ne Ddwyrain Cymru ynghyd â rhagor o wasanaethau trawsffiniol
15 Hyd

Cyhoeddi cynlluniau ar gyfer pum gorsaf reilffordd newydd yn Ne Ddwyrain Cymru ynghyd â rhagor o wasanaethau trawsffiniol

Mae cynlluniau uchelgeisiol Trafnidiaeth Cymru i wella trafnidiaeth gyhoeddus gam yn nes, gydag ymgynghoriad cyhoeddus ar bum gorsaf newydd yn Ne-ddwyrain Cymru a gwasanaethau trên newydd yn cael eu lansio heddiw.
Rhagor o wybodaeth
Tocyn 1Bws ar gyfer Gogledd Cymru gyfan wedi'i ymestyn
27 Med

Tocyn 1Bws ar gyfer Gogledd Cymru gyfan wedi'i ymestyn

Mae'r tocyn 1Bws ar gyfer gwasanaethau bysiau ar draws Gogledd Cymru bellach yn cynnig tocyn wythnosol un pris yn ogystal â thocyn dyddiol.
Rhagor o wybodaeth
Cyngor teithio – 30 Medi a 4 Hydref
24 Med

Cyngor teithio – 30 Medi a 4 Hydref

Mae ASLEF wedi cyhoeddi y bydd 16 cwmni gweithredu trenau (TOC) yn Lloegr yn cymryd rhan mewn gweithredu diwydiannol ddydd Sadwrn 30 Medi a dydd Mercher 4 Hydref a gwaherddir unrhyw oramser rhwng dydd Llun 2 Hydref a dydd Gwener 6 Hydref.
Rhagor o wybodaeth
Ffyrdd fydd ar gau ar gyfer Hanner Marathon Caerdydd ar 1 Hydref
24 Med

Ffyrdd fydd ar gau ar gyfer Hanner Marathon Caerdydd ar 1 Hydref

Gyda Hanner Marathon Caerdydd yn cael ei gynnal ddydd Sul, 1 Hydref, mae disgwyl i’r ddinas fod yn eithriadol o brysur, felly cynghorir trigolion ac ymwelwyr i gynllunio a gadael digon o amser ar gyfer eu taith.
Rhagor o wybodaeth
Daliwch y bws gyda 50% oddi ar docynnau detholedig TrawsCymru fis Medi yma
17 Med

Daliwch y bws gyda 50% oddi ar docynnau detholedig TrawsCymru fis Medi yma

I ddathlu Mis Dal y Bws y mis Medi hwn, mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn hwyluso teithio cynaliadwy ar fysiau drwy gynnig 50% oddi ar bryniannau ap TrawsCymru am y tro cyntaf ar rai llwybrau TrawsCymru.
Rhagor o wybodaeth
Gwasanaeth fflecsi Conwy yn ymestyn i Ddolwyddelan
10 Med

Gwasanaeth fflecsi Conwy yn ymestyn i Ddolwyddelan

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cadarnhau y bydd trigolion Dolwyddelan bellach yn elwa o gysylltiadau trafnidiaeth gwell yn dilyn estyniad i wasanaeth fflecsi Dyffryn Conwy.
Rhagor o wybodaeth
Mae'r Tour of Britain yn dychwelyd i’r Fwrdeistref Sirol ddydd Sul 10 Medi.
05 Med

Mae'r Tour of Britain yn dychwelyd i’r Fwrdeistref Sirol ddydd Sul 10 Medi.

Bydd angen cau’r ffyrdd am gyfnod hirach yng nghanol tref Caerffili a'r ardal gyfagos er mwyn hwyluso'r lapiau ychwanegol o fynydd Caerffili ac i hwyluso'r llinell derfyn a’r nenbont.
Rhagor o wybodaeth
Gwasanaethau rheilffyrdd gyda'r nos yn ystod yr wythnos i ddychwelyd
04 Med

Gwasanaethau rheilffyrdd gyda'r nos yn ystod yr wythnos i ddychwelyd

Mae trenau bellach yn rhedeg gyda'r nos yng nghanol yr wythnos ar gyfer teithwyr rhwng Caerdydd a Phontypridd wrth i waith Metro De Cymru barhau i fynd rhagddo.
Rhagor o wybodaeth
Dyfarnu contractau newydd TrawsCymru
03 Med

Dyfarnu contractau newydd TrawsCymru

Mae Trafnidiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi bod y tendrau wedi’u dyfarnu ar gyfer yr elfen nesaf o lwybrau bysiau pellter hir TrawsCymru. Mae’r gwasanaeth yn darparu cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus hanfodol i lawer o gymunedau yng Nghymru.
Rhagor o wybodaeth
Gwybodaeth am gau ffyrdd a chyngor teithio ar gyfer y Speedway Grand Prix ddydd Sadwrn, Medi 2
28 Aws

Gwybodaeth am gau ffyrdd a chyngor teithio ar gyfer y Speedway Grand Prix ddydd Sadwrn, Medi 2

Bydd un o ddigwyddiadau chwaraeon moduro dan do mwyaf poblogaidd Prydain yn rhuo’n ôl i Gaerdydd ddydd Sadwrn, Medi 2, pan fydd FM British Speedway Grand Prix yn dod â rhai o feicwyr gorau’r byd i Stadiwm Principality.
Rhagor o wybodaeth
Cau ffyrdd a chyngor teithio ar gyfer digwyddiad 10k Caerdydd, Ddydd Sul 3 Medi
24 Aws

Cau ffyrdd a chyngor teithio ar gyfer digwyddiad 10k Caerdydd, Ddydd Sul 3 Medi

Mae disgwyl i filoedd o redwyr droedio ar hyd strydoedd y brifddinas Ddydd Sul, 3 Medi, gydag atgyfodi ras 10k poblogaidd Caerdydd.
Rhagor o wybodaeth
Cyngor teithio ar gyfer y gêm rhwng Cymru a De Affrica ar 19 Awst yng Nghaerdydd
13 Aws

Cyngor teithio ar gyfer y gêm rhwng Cymru a De Affrica ar 19 Awst yng Nghaerdydd

Bydd Cymru yn herio De Affrica ddydd Sadwrn 19 Awst yn Stadiwm Principality. Gyda'r gic gyntaf am 3.15pm - bydd ffyrdd canol y ddinas ar gau o 11.15am tan 7.15pm neu hyd nes yr ystyrir ei bod yn ddiogel eu hail-agor, i sicrhau bod pob un sydd â thocyn yn gallu mynd i mewn i'r stadiwm yn ddiogel.
Rhagor o wybodaeth
Cyswllt integredig newydd i Faes Awyr Rhyngwladol Caerdydd
06 Aws

Cyswllt integredig newydd i Faes Awyr Rhyngwladol Caerdydd

Mae cyrraedd Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd gyda trafnidiaeth gyhoeddus hyd yn oed yn haws erbyn hyn diolch i bartneriaeth rheilffordd a bws integredig newydd rhwng Trafnidiaeth Cymru (TrC) ac Adventure Travel, sy'n rhedeg gwasanaeth bws 905.
Rhagor o wybodaeth
Trefniadau ffyrdd a theithio ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd
02 Aws

Trefniadau ffyrdd a theithio ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd

Gydag Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn cael ei chynnal ym Moduan ger Pwllheli yn ystod wythnos gyntaf mis Awst, mae Cyngor Gwynedd, trefnwyr yr Eisteddfod a Heddlu Gogledd Cymru yn atgoffa pobl leol bydd y ffyrdd yn brysur ac oedi yn debygol yn yr ardal dros gyfnod yr ŵyl. 
Rhagor o wybodaeth