Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru As lockdown measures continue to ease, it’s important to keep up to date with all the latest measures introduced by… https://t.co/sOOmtJYvEX
@TravelineCymru Wrth i’r cyfyngiadau symud gael eu llacio, mae’n bwysig gwybod beth yw’r mesurau diweddaraf y mae gweithredwyr wedi… https://t.co/yXJnhJhdnK
@TravelineCymru RT #TravelSafer - Carefully plan your journey. Think about the times, routes and ways you travel to help reduce the pr… https://t.co/DDkMs7p7JD
@TravelineCymru RT The B4275 Penrhiwceiber Road in Mountain Ash is closed. This will affect our Services 60,60A & 95A. See here for th… https://t.co/7Ok4pVZ3eD
@TravelineCymru RT ⚠️ The 0545hrs ‘X8’ from Thornhill to Cardiff is not running, due to a car hitting the bus on its way to start the… https://t.co/GxXREWjn2A
Traveline Cymru Logo

Panel Cynghorol Defnyddwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus

13 Mawrth 2014

Yn dilyn adolygiad o'r Pwyllgor Defnyddwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus presennol yn 2013, penderfynodd Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth sefydlu trefn newydd i roi cyngor iddi ar faterion sy'n effeithio ar ddefnyddwyr trafnidiaeth gyhoeddus.

Yn dilyn y penderfyniad hwnnw, mae'r Pwyllgor Defnyddwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus yn cael ei ddirwyn i ben ac mae Panel Cynghorol Defnyddwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus newydd yn cael ei sefydlu.

Bydd y Panel yn cael ei gadeirio gan Cadeirydd a fydd hefyd yn cyflawni rôl ehangach fel ymgynghorydd arbenigol ar faterion defnyddwyr cludiant cyhoeddus.

Dyma ddolen i'r hysbyseb ar gyfer rôl Cadeirydd y Panel Cynghorol Defnyddwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus a Chynghorydd Arbenigol ar faterion defnyddwyr cludiant cyhoeddus, a fydd yn cael ei gyhoeddi ar ein gwefan heddiw.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw’r 28 Mawrth 2014.

http://wales.gov.uk/about/recruitment/public-appointments/vacancies/?skip=1&lang=cy

http://wales.gov.uk/about/recruitment/public-appointments/vacancies/?lang=en

Pob stori newyddion