Newyddion

Traveline Cymru Logo

Ydych chi wedi lawrlwytho ein Cynlluniwr Taith?

19 Ionawr 2015

Ddydd Llun 23 Chwefror byddwn yn lansio fersiwn newydd o’n gwefan, a fydd yn canolbwyntio ar sicrhau bod ein gwasanaethau’n gliriach ac yn fwy syml i’w defnyddio.

Er gwybodaeth i’r rhai hynny ohonoch sydd wedi lawrlwytho ein Cynlluniwr Taith er mwyn ei roi ar eich gwefan, ni fydd y cyfleuster yn gweithio ar ôl y dyddiad hwn.

Os yw hynny’n berthnasol i chi, cysylltwch â’n Swyddog Marchnata Laura Thomas cyn 23 Chwefror i gael rhagor o wybodaeth.

Diolch.

Pob stori newyddion Rhannwch y neges hon