Newyddion

Transport news and updates

First Cymru yn enwi bws Clipiwr Cymru ar ôl gyrrwr annwyl

08 Mawrth 2016

Mae’r gweithredwr bysiau First Cymru wedi enwi bws Clipiwr Cymru ar ôl y cyn-yrrwr Adrian Spencer, a fu farw’n sydyn ar 2 Chwefror 2016 yn 47 oed.

Roedd Adrian yn yrrwr bysiau i First Cymru yn Rhydaman, ac mae’r cwmni wedi ei goffáu drwy enwi bws ar ei ôl a chynnal llawer o ddigwyddiadau codi arian yn ei enw. Mae’r bws yn rhedeg yn rheolaidd ar wasanaeth X13 sy’n teithio heibio i dŷ Adrian, ac mae mab Adrian yn ei ddefnyddio’n rheolaidd.

Meddai Justin Davies, Rheolwr-Gyfarwyddwr First Cymru: “Mae’n dyst i gymeriad Adrian bod cynifer o’r staff, nid yn unig yn Nhŷ-croes ond ar draws y cwmni cyfan, yn dymuno gwneud rhywbeth i’w goffáu.”

Aeth yn ei flaen i ddweud: “Roedd Adrian yn ddyn hyfryd ac yn gymeriad a hanner. Byddwn yn gweld ei eisiau yn fawr, ond ni fyddwn yn ei anghofio. Rwy’n credu ei fod yn beth arbennig iawn y bydd gan ei deulu rywbeth i’w helpu i gofio amdano.”

Ar yr un pryd, trefnodd y gweithwyr yng ngorsaf First Cymru yn Nhŷ-croes sesiwn wacsio elusennol i godi arian i Sefydliad Prydeinig y Galon. Hyd yn hyn mae’r tîm wedi codi dros £400 i’r elusen ac mae disgwyl i’r swm hwn gynyddu”

Aeth Justin yn ei flaen: “Mae’n dyst i gymeriad Adrian ei fod wedi ennyn cystal ymateb gan ei gydweithwyr sydd wedi gwneud gwaith arbennig yn codi arian i achos mor bwysig er cof am eu cydweithiwr a’u cyfaill.”

Bydd y bws hwn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer Gwasanaeth X13 (Abertawe – Rhydaman) a Gwasanaeth X11 (Abertawe – Llanelli).

DIWEDD

Pob stori newyddion Rhannwch y neges hon