Newyddion

Arriva Trains Wales

Gwaith Gwella Network Rail Trenau Arriva Cymru, dydd Sadwrn 26 Mawrth (o 21:00) – dydd Mawrth 29 Mawrth 2016.

21 Mawrth 2016

Gwaith gwella Network Rail

Rhwydwaith Caerdydd a’r Cymoedd

Dydd Sadwrn 26 Mawrth (o 21:00) – dydd Mawrth 29 Mawrth 2016 gan gynnwys y diwrnodau hynny

O ganlyniad i newidiadau mawr i’r gwasanaeth, NI fydd gwasanaethau rheilffordd rhwng gorsafoedd Caerdydd Canolog a Heol y Frenhines Caerdydd yn ystod y cyfnod a nodir uchod. I gael trosolwg o’r newidiadau i’r gwasanaeth, cliciwch yma.

Gallwch hefyd wirio manylion eich taith drwy glicio yma.

Pob stori newyddion Rhannwch y neges hon