Newyddion

GHA Coaches goes into administration

GHA Coaches yn mynd i ddwylo’r gweinyddwyr ddydd Iau 14 Gorffennaf 2016

13 Gorffennaf 2016

Mae’r gweithredwr bysiau GHA Coaches wedi mynd i ddwylo’r gweinyddwyr, ac oherwydd hynny ni fydd yn rhedeg gwasanaethau o ddydd Iau 14 Gorffennaf 2016 ymlaen.

Sylwch y bydd Lloyds Coaches yn rhedeg gwasanaeth T3 mwy cyfyngedig ar sail yr amserau canlynol:

O Wrecsam - 06:35, 09:05, 11:05, 13:25, 15:25 a 20:25

O Abermo - 06:05, 08:25, 10:50, 12:50, 17:05 a 23:00

Cliciwch yma i weld yr amserlen newydd ar gyfer T3.

 

Bysiau Arriva Cymru

Cliciwch yma i weld gwybodaeth gan Fysiau Arriva Cymru.


Llew Jones

Yn dilyn y cyhoeddiad bod GHA Coaches wedi rhoi'r gorau i fasnachu, mae trefniadau dros dro wedi’u gwneud ar gyfer y gwasanaethau canlynol sy'n gweithredu yng Nghonwy, i fod yn weithredol gan Llew Jones:

Gwasanaeth 70 Corwen - Llanrwst (Dydd Mawrth)

Gwasanaeth 70 Corwen - Llandudno (Dydd Sadwrn)

Gwasanaeth 71 Corwen - Dinbych (Dydd Gwener)

Gwasanaeth 71A Dinbych - Llansannan (Dydd Gwener)

 

 

Cyngor Wrecsam

Cliciwch yma i weld gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam.

 

Sylwch y bydd Lloyds Coaches yn rhedeg gwasanaeth T3 nes y clywch yn wahanol.

Byddwn yn rhannu rhagor o wybodaeth â chi wrth iddi ddod i law.

Pob stori newyddion Rhannwch y neges hon