Newyddion

Arriva Club 55

Clwb 55 Arriva – y cynnig ar gyfer teithio yn ystod oriau nad ydynt yn oriau brig i bawb sy’n 55 oed neu’n hŷn

20 Ionawr 2017

Mae Clwb 55 Arriva yn gynnig arbennig, a fydd yn eich galluogi i deithio i unrhyw le ar rwydwaith Trenau Arriva Cymru a thu hwnt am gyn lleied â £26 am docyn dwyffordd.

Daw’r cynnig i ben ar 25 Chwefror 2017.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am Glwb 55 Arriva a phrynu tocynnau ar wefan Trenau Arriva Cymru yma. Gallwch brynu tocynnau ar-lein neu fynd i swyddfa docynnau unrhyw orsaf reilffordd yn y DU.

Pob stori newyddion Rhannwch y neges hon