Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #SERVICECHANGES From 1st September some of our services will be changing in the Aberdare, Rhondda and Caerphilly ar… https://t.co/KIfsLAOz0x
@TravelineCymru RT Wyddech chi fod ein gwasanaeth T1S yn cynnig cysylltiad cyfleus â gwasanaeth T1 yng Nghaerfyrddin er mwyn teithio i… https://t.co/q0Oq2xcfFb
@TravelineCymru RT Service Update-28 Due to resurfacing works being carried out on Heol Gwyrosydd, service 28 is currently unable to s… https://t.co/r8q4s1IpQZ
@TravelineCymru RT #Brecon, Service X43 and 43 are being delayed due unexpected Market Day congestion in Abergavenny.
@TravelineCymru RT Service update: due to unforeseen circumstances, the 14:00 service 65, from Talbot Green to Bridgend will not be op… https://t.co/ReQZnTFhyw
Traveline Cymru Tinsel Travel competition

Teithiau Tinsel Traveline – cyfle i ENNILL taleb Love2Shop gwerth £20 mewn pryd ar gyfer y Nadolig!

08 Rhagfyr 2017

Er mwyn eich helpu i fynd i hwyl yr ŵyl, rydym yn cynnig y cyfle i chi ENNILL taleb Love2Shop gwerth £20 gyda’n cystadleuaeth Nadolig – Teithiau Tinsel Traveline! Mae hyn yn berffaith ar gyfer eich siopa Nadolig funud olaf, neu gallech brynu rhywbeth bach i chi eich hun ar ôl yr holl waith caled...!

Er mwyn cael cyfle i ennill, defnyddiwch y cyfryngau cymdeithasol i anfon llun atom o’ch hoff leoliad Nadoligaidd. Gallai fod yn llun o unrhyw le: Groto Siôn Corn, eich hoff farchnad Nadolig neu goeden Nadolig eich tref leol.

Anfonwch eich hoff lun atom ar Twitter, Facebook neu Instagram gan ein tagio ni, @TravelineCymru, ac ychwanegu’r hashnod #TinselTravels gan ddweud sut y cyrhaeddoch chi’r lleoliad.

Rydym yn edrych ymlaen at weld i ble yr ydych wedi bod yn teithio’r mis yma, ac at weld eich hoff leoliadau Nadoligaidd ar draws Cymru!

Ble bynnag y byddwch yn teithio iddo’r Nadolig hwn, sicrhewch eich bod yn cadw’n ddiogel gan ddilyn ein cynghorion teithio ar ein blog yma.

Daw’r gystadleuaeth i ben ddydd Llun 18 Rhagfyr 2017.


Telerau ac amodau:

  • Dyddiad cau'r gystadleuaeth yw dydd Llun 18 Rhagfyr 2017. Ni fydd unrhyw gais sy’n dod i law ar ôl y dyddiad hwnnw’n cael ei ystyried.
  • Rhaid i bob cais gynnwys yr hashnod #TinselTravels a rhaid i chi dagio @TravelineCymru. Ni fydd unrhyw gais nad yw’n cynnwys y ddau beth hyn yn cael ei ystyried.
  • Y wobr yw x1 daleb Love2Shop gwerth £20. Nid oes modd cael arian parod yn lle’r wobr.
  • Caiff yr enillydd ei ddewis ar hap gan Traveline Cymru, a byddwn yn cysylltu ag ef ddydd Llun 18 Rhagfyr 2017.
Pob stori newyddion