Newyddion

Cyfle am swydd allanol gyda’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol: Cyfarwyddwr Interim i Gymru

Cyfle am swydd allanol gyda’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol: Cyfarwyddwr Interim i Gymru

25 Mehefin 2018

Mae’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol yn chwilio am rywun sydd â phrofiad helaeth o weithio fel uwch-reolwr ac sydd â sgiliau rheoli prosiect cadarn i gyflawni rôl interim am gyfnod o 6 mis o leiaf, yn ystod cyfnod mamolaeth y Cyfarwyddwr.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon a manylion ynghylch sut i ymgeisio, ewch i wefan y Gymdeithas Cludiant Cymunedol yma.

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: dydd Gwener 20 Gorffennaf 2018

Pob stori newyddion Rhannwch y neges hon