Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT Do not travel to #Porthcawl in large numbers over the weekend of 25 – 27 September as the #Elvis Festival has been… https://t.co/8iQWlXGDK5
@TravelineCymru RT Due to the emergency closure of Aberfan Road our E79 service is being diverted tonight from 7pm. Please see the att… https://t.co/pZa4sfHbpL
@TravelineCymru RT Due to access onto Richard St Cilfynydd being blocked, the 15:25 103 service from Pontypridd is currently experie… https://t.co/IOcASbnSyN
@TravelineCymru RT **SERVICE UPDATE*** 74 at 15:30 is not operating to Nantymoel, the return journey at 16:19 will also not be operati… https://t.co/1Kn76v5FOO
@TravelineCymru RT Have you tried our Fflecsi G1 service? Fflecsi buses can pick you up & drop you off in the service area & not just… https://t.co/HQFt1UIe1w
Cardiff Council

Llwybr beicio ar wahân cyntaf Caerdydd yn cael ei greu yng nghanol y ddinas

18 Mawrth 2019

  • Bydd y gwaith o greu’r llwybr beicio yn dechrau ddydd Llun 18 Mawrth, a hwn fydd cam cyntaf prosiect sy’n cynnwys pum cam arfaethedig.
  • Bydd y cam cyntaf ar hyd Senghennydd Road yn costio £1.4 miliwn.
  • Ar ôl gorffen y prosiect, bydd gan y ddinas 24 cilomedr o lwybrau beicio a fydd yn cysylltu gogledd, dwyrain, gorllewin a de-orllewin y ddinas â chanol y ddinas a Bae Caerdydd.

Bydd cam cyntaf y prosiect llwybrau beicio yng nghanol Caerdydd, sy’n cynnwys pum cam, yn dechrau ddydd Llun 18 Mawrth a disgwylir y bydd wedi’i orffen erbyn diwedd mis Hydref. Bydd y llwybr beicio’n ymestyn o ben uchaf Senghennydd Road wrth ymyl tafarn y Woodville, heibio i Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd a Theatr y Sherman ac i lawr i Blas Sant Andreas.

Yn ogystal, bwriedir creu llwybrau beicio o Blas Dumfries i Broadway yn y Sblot, ar hyd Rhodfa Lloyd George o Fae Caerdydd i Smart Way, o Erddi Sophia i Landaf, ac o ganol y ddinas i Bont Trelái. Mae Cyngor Caerdydd am i lwybr Senghennydd Road gysylltu canol y ddinas ag Ysbyty Athrofaol Cymru a’r Mynydd Bychan maes o law; bydd ymgynghoriad ynghylch hynny’n dechrau yn ystod yr hydref.

Ar ôl gorffen y prosiect, bydd gan y ddinas 24 cilomedr o lwybrau beicio a fydd yn rhedeg drwy 16 o wardiau. Mae ymgynghoriad cyhoeddus wedi dechrau’n awr ynghylch llwybr beicio Bae Caerdydd. Y bwriad yw ailfodelu’r llwybr troed a’r llwybr beicio sy’n bodoli eisoes, yn ogystal â’r goleuadau traffig a’r groesfan sydd ar Rodfa Lloyd George.

At hynny, bwriedir creu llwybrau beicio pwrpasol yng nghanol y ddinas ar gyfer y Sgwâr Canolog, Heol y Porth, Heol y Castell, Boulevard de Nantes, Stuttgarter Strasse, Plas Dumfries, Rhodfa’r Orsaf a Ffordd Churchill.

Ni ddisgwylir y bydd Senghennydd Road ar gau tra bydd y gwaith yn cael ei gyflawni. Fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd rhannau o’r ffordd ar gau dros dro. Pan fydd y gwaith wedi’i orffen, bydd nifer y lleoedd parcio ‘talu ac arddangos’ ar Senghennydd Road yn lleihau o 104 i 25 a bydd nifer y lleoedd parcio i breswylwyr yn lleihau o 43 i 26. Ni fydd y cynllun yn effeithio ar nifer y lleoedd parcio i bobl anabl.

 

Ffynhonnell y wybodaeth: Wales Online

Pob stori newyddion