Newyddion

Mae'r Tour of Britain yn dychwelyd i’r Fwrdeistref Sirol ddydd Sul 10 Medi.

Mae'r Tour of Britain yn dychwelyd i’r Fwrdeistref Sirol ddydd Sul 10 Medi.

05 Medi 2023

Mae'r Tour of Britain yn dychwelyd i’r Fwrdeistref Sirol ddydd Sul 10 Medi.

Bydd y digwyddiad chwaraeon o safon fyd-eang yn dod i ben yng nghanol tref Caerffili yn dilyn 8 cam dwys o rasio ledled y Deyrnas Unedig. Gyda'r cyffro'n cael ei ddarlledu ar deledu byw (ITV4) - bydd y digwyddiad yn arddangos Caerffili ar lwyfan y byd wrth i'r beicwyr ddod i mewn i'r Fwrdeistref Sirol drwy Nelson, pasio trwy Lanbradach a chwblhau dwy lap o fynydd Caerffili cyn croesi'r llinell derfyn o flaen y castell eiconig.

Dyma'r manylion llawn (gan gynnwys manylion am gau ffyrdd) i alluogi trigolion i gynllunio ymlaen llaw.

Bydd beicwyr yn dod i mewn i'r Fwrdeistref Sirol ar hyd yr A4054, yn mynd i'r dde ar y gylchfan i ymuno â'r A472 (Heol Pontypridd) tuag at Nelson.

Amserau yn fras:

  • Beicwyr yn dod i mewn i'r Fwrdeistref Sirol ar hyd yr A4054, Nelson - car arwain yn cyrraedd tua 14:26. Beicwyr yn cyrraedd tua 14:41
  • Beicwyr yn pasio trwy Lanbradach - car arwain yn cyrraedd 14:39. Beicwyr yn cyrraedd tua 14:54. 
  • Beicwyr yn pasio cylchfan Pwll-y-pant - car arwain yn cyrraedd 14:44. Beicwyr yn cyrraedd tua 14:59.

Mae'r system cau ffyrdd dreigl yn dod i ben yn y man cyfarfod rhwng Heol Pontygwindy a chyffordd Castle Street.

Caerphilly-map-square.png 
Bydd angen cau’r ffyrdd am gyfnod hirach yng nghanol tref Caerffili a'r ardal gyfagos er mwyn hwyluso'r lapiau ychwanegol o fynydd Caerffili ac i hwyluso'r llinell derfyn a’r nenbont. Bydd hon wedi'i lleoli ar Cardiff Road ger maes parcio'r Twyn.
 
Cau ffyrdd dros dro canol dref Caerffili (dydd Sul 10 Medi):
Cardiff Road: 04:45 – 20:00
Castle Street: 14:00 – 17:00
Nantgarw Road: 14:00 – 16:00*
Crescent Road – Park Lane: 14:30 – 16:45*
Mountain Road – Heol Cae Barrau: 14:00 – 15:30*

*Yn dibynnu ar amser gorffen y ras*
 
Yn ogystal, caiff traffig unffordd fynd ar hyd Bartlett Street, Caerffili, i gyfeiriad y dwyrain rhwng Cardiff Road a White Street rhwng 04:00 a 20:00.
 
Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd trigolion yn cael gwybod am yr aflonyddwch posibl drwy ein brif sianeli cyfathrebu megis y cyfryngau cymdeithasol a'n system darparu e-byst. Bydd trefnwyr y digwyddiad hefyd yn dosbarthu taflenni gan gynnwys y dogfennau sydd ynghlwm i roi gwybodaeth am y ffyrdd a fydd yn cael eu heffeithio a’r amserau.

Ffynhonnell y wybodaeth: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Pob stori newyddion Rhannwch y neges hon