Newyddion

2019

http://www.holdermathias.com/project/cardiff-interchange/?cat=10
11 Maw

Gwaith yn dechrau ar orsaf fysiau newydd yng nghanol Caerdydd ddiwedd mis Mawrth

Bydd gan yr orsaf fysiau 14 o arosfannau ar lefel y ddaear ynghyd â 5000 troedfedd sgwâr o le manwerthu.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach South Wales
07 Maw

Gyrwyr bysiau Stagecoach yn arwain y ffordd mewn cynllun i hybu gyrru’n ddiogel a defnyddio tanwydd yn effeithlon

Mae gyrwyr bysiau Stagecoach yn arwain y ffordd mewn rhaglen fyd-eang o fri ar gyfer mesur perfformiad, a hynny am y bumed flwyddyn yn olynol.
Rhagor o wybodaeth
https://www.cardiffbus.com/
05 Maw

Canolfan Deithio Newydd ar gyfer Bws Caerdydd

O ddydd Llun 4 Mawrth ymlaen, bydd canolfan deithio Bws Caerdydd i’w gweld yn hen swyddfa Ticketline yn 47 Heol y Porth.
Rhagor o wybodaeth
Mytravelpass Launch
18 Chw

Gweinidog yn dathlu gwelliant i'r cynllun teithiau rhatach i bobl ifanc, sef FyNgherdynTeithio

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates, yn ymuno â myfyrwyr yng Ngholeg Cambria, Wrecsam, heddiw (dydd Iau 14eg) i ddathlu gwelliant i'r cynllun teithiau rhatach poblogaidd i bobl ifanc, sef FyNgherdynTeithio.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach
07 Chw

Yr Adran Drafnidiaeth yn cefnogi cynlluniau Stagecoach yn Ne Cymru i fuddsoddi’n sylweddol mewn bysiau trydan ar gyfer Caerffili

Bydd Stagecoach yn sicrhau un o fuddsoddiadau unigol mwyaf Ewrop mewn bysiau trydan, a hynny yn y de ar ôl ennill gwerth £2.9 miliwn o gyllid grant gan Lywodraeth y DU.
Rhagor o wybodaeth
Contact Centre Cymru
01 Chw

PTI Cymru yn cael dechrau da i 2019 wrth iddo ennill contractau newydd

Mae PTI Cymru, sef y sefydliad ymbarél sy’n gweithredu Contact Centre Cymru, wedi cael dechrau da i’r flwyddyn newydd wrth iddo ennill contractau newydd cyffrous.
Rhagor o wybodaeth
Cardiff Parkway Developments Ltd
29 Ion

Gorsaf drenau newydd ‘parcio a theithio’ ar brif reilffordd de Cymru yn agor yn 2022

Yn nes ymlaen bydd gorsaf drenau Parkway Caerdydd yn rhan o ardal fusnes newydd o bwys, a fydd â chapasiti ar gyfer dros 5,000 o weithwyr.
Rhagor o wybodaeth
Traveline Cymru
22 Ion

Traveline Cymru yn dathlu canlyniadau “eithriadol” ar gyfer ei wasanaeth i gwsmeriaid

Cwsmeriaid Traveline Cymru yw rhai o gwsmeriaid hapusaf y wlad wrth i lefelau eu bodlonrwydd gyrraedd 97%, sy’n ganran “eithriadol”, yn ôl ei adroddiad diweddaraf.
Rhagor o wybodaeth