Blog

Latest Tweets

@TravelineCymru RT Services 5, 52 & 151 are following a diversion due to a road closure on Commercial Street, Pontllainfratih detail… https://t.co/HGaaziOr6I
@TravelineCymru RT From today, there's some changes to Services X24 & X3 see full details & timetables here > https://t.co/FziuJvaG2b https://t.co/fn0BnDXKWm
@TravelineCymru Passengers are reminded that, unless medically exempt, that you must wear a face covering on board all public trans… https://t.co/RyE4hOHelE
@TravelineCymru Caiff teithwyr eu hatgoffa bod yn rhaid iddynt wisgo gorchudd wyneb ar bob gwasanaeth trafnidiaeth gyhoeddus, oni b… https://t.co/bMB1YVLZ31
@TravelineCymru RT Wrth i ni barhau rhedeg Amserlen brys, cofiwch wirio eich taith: 🚆 Cynlluniwch eich taith:… https://t.co/XAlTA7j6KT
Traveline-Cymru-COP26-Welsh-Transport-Industry-Blog
29 Hyd

COP26: Sut y gall y sector trafnidiaeth yng Nghymru a’n harferion teithio helpu i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd

COP26 yw 26ain gynhadledd y Cenhedloedd Unedig ynghylch y newid yn yr hinsawdd. Bydd yn cael ei chynnal yn Glasgow rhwng 31 Hydref a 12 Tachwedd 2021.
Rhagor o wybodaeth
Join-International-Walk-To-School-Month-October-2021-Living-Streets
01 Hyd

Ymunwch â Mis Rhyngwladol Cerdded i’r Ysgol ym mis Hydref eleni gyda Living Streets

Ym mis Hydref eleni, mae Living Streets yn gofyn i ni ystyried yr effaith y mae llygredd traffig yn ei chael ar y newid yn yr hinsawdd ac ar yr amgylchedd naturiol.
Rhagor o wybodaeth
Traveline-Cymru-Summer-Holiday-Kids-Activity-Pack-2021
13 Aws

‘Pecyn o Weithgareddau Traveline Cymru ar gyfer Gwyliau’r Haf’ yn cynnwys 10 o weithgareddau difyr i blant eu mwynhau yn ystod yr haf

O gemau geiriau a heriau darllen i ddyddiadur gwyliau a ryseitiau hawdd eu dilyn, bydd eich plant yn dwlu ar ein pecyn o weithgareddau difyr.
Rhagor o wybodaeth
Sustrans-Cymru-how-ditching-the-car-can-help-protect-the-environment
15 Gor

Sustrans Cymru yn trafod… sut y gall cefnu ar y car helpu i warchod yr amgylchedd

Wrth i bobl ddod yn fwyfwy ymwybodol o’r effaith y mae cerbydau modur yn ei chael ar yr argyfwng hinsawdd, gall newid y modd yr ydym yn teithio chwarae rhan bwysig o safbwynt helpu i warchod yr amgylchedd.
Rhagor o wybodaeth
A-walk-along-and-train-journey-to-the-Cambrian-Way-with-Ramblers-Cymru
25 Mai

Cerdded ar hyd llwybr Taith Cambria a’i gyrraedd ar y trên gyda Ramblers Cymru

Wrth i gyfyngiadau teithio Covid-19 gael eu llacio, mae llawer ohonom yn achub ar y cyfle i fynd allan i’r awyr agored unwaith eto a mwynhau’n ddiogel yr holl ryfeddodau naturiol sydd i’w cael yng Nghymru.
Rhagor o wybodaeth
5-top-tips-for-effectively-communicating-with-vulnerable-customers-from-Traveline-Cymru's-specialist-communications-training-with-Hijinx-Theatre
18 Mai

5 cyngor ynghylch cyfathrebu’n effeithiol â chwsmeriaid agored i niwed, yn dilyn hyfforddiant cyfathrebu arbenigol Traveline Cymru gyda chwmni theatr Hijinx

Ar 11 Mawrth 2021, buodd Traveline Cymru yn cymryd rhan mewn hyfforddiant cyfathrebu arbenigol gyda Hijinx, un o gwmnïau theatr cynhwysol mwyaf blaenllaw Ewrop.
Rhagor o wybodaeth
Sustrans-Cymru-On-The-Importance-Of-Active-Travel-Beyond-The-Pandemic
12 Mai

Sustrans Cymru yn trafod… rôl teithio llesol yn ystod y pandemig ac wedi hynny

Mae Sustrans Cymru am weld byd lle caiff pobl eu cysylltu trwy drafnidiaeth gynaliadwy a dulliau teithio llesol, a lle nad yw bod heb gar yn effeithio ar eich gallu i fod yn rhan o gymdeithas.
Rhagor o wybodaeth
Travel-to-your-Covid-vaccination-appointment-using-community-transport-Community-Transport-Association-Traveline-Cymru
17 Chw

Sut mae teithio i apwyntiad eich brechiad COVID-19 gan ddefnyddio cludiant cymunedol

Mae cludiant cymunedol yn sicrhau bod y gymuned wrth wraidd popeth a wna, ac mae’n llenwi’r bylchau mewn systemau trafnidiaeth gyhoeddus brif ffrwd ac yn cynnig gwasanaethau cludiant hygyrch a chynhwysol.
Rhagor o wybodaeth
New-Kids-Activity-Book-For-Coronavirus-Lockdown-Traveline-Cymru
04 Chw

Angen syniadau am weithgareddau i’ch plant yn ystod y cyfnod clo? Ewch ati’n awr i lawrlwytho Llyfr Gweithgareddau i Blant Traveline Cymru, sy’n newydd sbon!

Gweithgareddau ysgrifennu, mathemateg a thrafnidiaeth, ryseitiau pobi, adnoddau a llawer o bethau eraill i’ch helpu chi a’ch teulu i ddod o hyd i ffordd o ymdopi yn ystod y cyfnod anodd hwn!
Rhagor o wybodaeth
Role-Of-Women-In-The-Transport-Industry-Traveline-Cymru
09 Tac

Jo Foxall, Rheolwr Gyfarwyddwr Traveline Cymru, yn sôn am…Rôl Menywod yn y Sector Trafnidiaeth Heddiw

Er mai menywod yw 47 y cant o weithlu’r DU, nid ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol o bell ffordd o hyd yn y sector trafnidiaeth gan mai dim ond 20 y cant o weithwyr y sector hwnnw sy’n fenywod.
Rhagor o wybodaeth
Impact-of-Covid19-on-Public-Transport-Industry-Traveline-Cymru-Managing-Director-Jo-Foxall
02 Tac

Jo Foxall, Rheolwr Gyfarwyddwr Traveline Cymru, yn sôn am...Effaith Covid-19 ar y Diwydiant Trafnidiaeth

Heb os, mae effaith Covid-19 wedi arwain at lawer o heriau unigryw a pharhaus i’r diwydiant trafnidiaeth.
Rhagor o wybodaeth
Living-Streets-International-Walk-To-School-Month-Traveline-Cymru
12 Hyd

Ymunwch â Mis Rhyngwladol Cerdded i’r Ysgol ym mis Hydref eleni!

Mae Living Streets yn annog pawb i fwynhau manteision meddyliol, corfforol ac amgylcheddol cerdded.
Rhagor o wybodaeth
‘Pecyn o Weithgareddau Difyr i’r Teulu’ Traveline Cymru yn llawn cyfleoedd i fod yn greadigol!
21 Ebr

‘Pecyn o Weithgareddau Difyr i’r Teulu’ Traveline Cymru yn llawn cyfleoedd i fod yn greadigol!

Chwilair, gweithgareddau lliwio, helfa sborion, rysáit ‘rocky road’ a rhai o’n hoff adnoddau y gall eich plant roi cynnig ar eu defnyddio yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf.
Rhagor o wybodaeth
Beth sydd ymlaen yng Nghymru yn ystod gwyliau hanner tymor Chwefror?
12 Chw

Beth sydd ymlaen yng Nghymru yn ystod gwyliau hanner tymor Chwefror?

Mae gwyliau hanner tymor Chwefror yn gyfle perffaith i chi a’r plant wisgo’n gynnes, mentro allan i’r awyr iach a chymryd rhan yn rhai o’r gweithgareddau gwych a gwahanol sy’n digwydd ledled Cymru.
Rhagor o wybodaeth
Pencampwriaeth y Chwe Gwlad 2020: 6 o gynghorion ar gyfer eich teithiau ar drafnidiaeth gyhoeddus!
28 Ion

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad 2020: 6 o gynghorion ar gyfer eich teithiau ar drafnidiaeth gyhoeddus!

Cymerwch olwg ar ein cynghorion ar gyfer teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus yn ystod Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, er mwyn eich helpu i deithio’n hwylus yn ôl ac ymlaen i Gaerdydd ac o amgylch y ddinas ar ddiwrnodau gêm.
Rhagor o wybodaeth
07 Tac

Byddwch yn Amlwg, Byddwch yn Ddiogel: Cyngor ynghylch diogelwch wrth ddefnyddio’r trên

Yn yr erthygl olaf hon yn y gyfres, cewch gyfle i ddarganfod ein cynghorion ynghylch bod yn amlwg ac yn ddiogel wrth ddefnyddio’r trên.
Rhagor o wybodaeth
Byddwch yn Amlwg, Byddwch yn Ddiogel: Cyngor ynghylch diogelwch wrth feicio
06 Tac

Byddwch yn Amlwg, Byddwch yn Ddiogel: Cyngor ynghylch diogelwch wrth feicio

Yn y drydedd erthygl hon, cewch gyfle i ddarganfod sut y gall eich plentyn osgoi peryglon ar y ffyrdd wrth feicio.
Rhagor o wybodaeth
Byddwch yn Amlwg, Byddwch yn Ddiogel: Cyngor ynghylch diogelwch wrth ddefnyddio’r bws
05 Tac

Byddwch yn Amlwg, Byddwch yn Ddiogel: Cyngor ynghylch diogelwch wrth ddefnyddio’r bws

Mae’r ail erthygl hon yn gyfle i ddysgu sut y gall eich plentyn deithio’n ddiogel wrth ddefnyddio’r bws ar ei ben ei hun.
Rhagor o wybodaeth
Be Safe Be Seen- Walking
04 Tac

Byddwch yn Amlwg, Byddwch yn Ddiogel: Cyngor ynghylch diogelwch wrth gerdded

Yn yr erthygl gyntaf hon cewch gyfle i ddarganfod beth y gall eich plentyn ei wneud y gaeaf hwn i fod yn amlwg ac yn ddiogel wrth gerdded.
Rhagor o wybodaeth
Pum cyngor ynghylch cadw’n ddiogel wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus dros gyfnod Calan Gaeaf
21 Hyd

Pum cyngor ynghylch cadw’n ddiogel wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus dros gyfnod Calan Gaeaf

Rydym yma i’ch helpu i deithio’n ddiogel ac yn hwylus i’ch dathliadau dychrynllyd dros gyfnod Calan Gaeaf.
Rhagor o wybodaeth