Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT 🚍 We are looking for trainee and fully qualified bus drivers to join our team in Caerphilly depot We offer a rang… https://t.co/dZRmzD7c2Z
@TravelineCymru RT 🛠️Engineering Work. 🚍Buses replace trains between: Shrewsbury-Wolverhampton Saturday 25 March - Monday 27 March (a… https://t.co/AluCjYkYjh
@TravelineCymru RT 🛠️Gwaith peirianyddol 🚍Bysiau yn rhedeg yn lle trenau rhwng Amwythig-Wolverhampton Sadwrn 25 - Llun 27 Mawrth (drw… https://t.co/f8dIbotb0m
@TravelineCymru RT #caerphilly Due to an internal issue the 17:46 C Caerphilly to Penyrheol + return is not running
@TravelineCymru RT Signing off now, back at 7 am.

2014

25 Chw

Bws Caerdydd yn gwerthu tocynnau o’r Ganolfan Groeso

Mae Bws Caerdydd wedi cyhoeddi y bydd yn gwerthu tocynnau o’r Ganolfan Groeso sydd yng nghanol y ddinas.
Rhagor o wybodaeth
25 Chw

Metro Caerdydd: Cynllun i annog pobl i ‘adael eu ceir gartref’

Mae cynlluniau ar waith i gyflwyno system drafnidiaeth ranbarthol y bwriedir iddi wella cysylltiadau trafnidiaeth rhwng Caerdydd a de-ddwyrain Cymru.
Rhagor o wybodaeth
18 Chw

Adroddiad ar welliannau i brif reilffordd y Cambrian a rheilffordd arfordir y Cambrian yn cael ei gyflwyno i’r Gweinidog Trafnidiaeth

Mae grŵp a ddaeth ynghyd i ystyried cynigion i wella prif reilffordd y Cambrian a rheilffordd arfordir y Cambrian yn y canolbarth wedi cyflwyno ei adroddiad i’r Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart.
Rhagor o wybodaeth
14 Chw

Bysiau newydd ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr yn cael croeso swyddogol

Ymunodd Carwyn Jones, yr Aelod Cynulliad dros Ben-y-bont ar Ogwr, â chynrychiolwyr Bus Users Cymru, Cymdeithas Cŵn Tywys y Deillion a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yr wythnos diwethaf i groesawu’r buddsoddiad a wnaed gan First Cymru mewn gwasanaethau bysiau lleol ym Mhen-y-bont ar Ogwr a’r cyffiniau.
Rhagor o wybodaeth
10 Chw

Cwmni bws yn penodi rheolwr cyffredinol cyntaf, newydd

Mae cwmni teuluol Express Motors, Penygroes, Caernarfon newydd apwyntio rheolwr cyffredinol cyntaf newydd.
Rhagor o wybodaeth
03 Chw

Y Cynllun Waled Oren Yn Helpu'r Sawl Sy'n Teithio Ar Fysiau Bws Casnewydd

Mae Bws Casnewydd yn ymfalchïo yn y ffaith bod y cwmni wedi ymuno â’r Cynllun Waled Oren.
Rhagor o wybodaeth
23 Ion

Lloyds Coaches Datganiad I'r Wasg

Ar ôl pedair blynedd fel rheolwr cyffredinol ar gwmni Lloyds Coaches, mae Richard Jones yn ffarwelio'n annwyl a'r cwmni er mwyn canolbwyntio ar ei deulu a phethau eraill.
Rhagor o wybodaeth
21 Ion

Gwefan Share Cymru bellach yn fyw

Mae’r cynllun newydd rhannu ceir sydd yng Nghymru, Share Cymru, bellach ar waith.
Rhagor o wybodaeth
20 Ion

Cefnogaeth First i ddyn lleol yn rhoi hwb i’w ymdrechion i godi arian er budd elusen ganser

Mae ymdrechion Gofal Canser Maggie’s i godi arian wedi cael hwb sylweddol yn dilyn taith feicio elusennol a gwblhawyd er budd yr elusen gan David Whitehead (65), sy’n ŵr lleol o Gilâ yn Abertawe.
Rhagor o wybodaeth
20 Ion

Angen misoedd i orffen atgyweirio Lein Arfordir y Cambrian yn Abermo a Phwllheli ar ôl y llifogydd

Mae’n bosibl na fydd rheilffordd Arfordir y Cambrian yn ailagor yn llawn am bedwar mis arall.
Rhagor o wybodaeth