Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru Following the lifting of essential travel restrictions in and out of Wales, @transport_wales have updated their FAQ… https://t.co/aafMBymiFr
@TravelineCymru Ers i’r cyfyngiadau teithio hanfodol gael eu llacio yng Nghymru, mae @transport_wales wedi diweddaru ei gwestiynau… https://t.co/erhrURKnKc
@TravelineCymru RT The planned roadworks for Caerphilly Interchange have been called off for tonight. Our services will operate as nor… https://t.co/kU2etHW0dd
@TravelineCymru RT 🚧SERVICE UPDATE - 73🚧 Our 11:18 Blaengarw to Bridgend 72 Services is currently awaiting Engineering Support and is unlikely to operate.
@TravelineCymru RT #Porth Svc Update: 170 from #Tonypandy to #Blaenllechau @ 11:20 is currently awaiting engineering, updates to follow.

2018

Blwyddyn brysur wrth i Faes Awyr Caerdydd groesawu miliwn o deithwyr erbyn mis Awst!
30 Aws

Blwyddyn brysur wrth i Faes Awyr Caerdydd groesawu miliwn o deithwyr erbyn mis Awst!

Mae Maes Awyr Caerdydd wedi croesawu dros filiwn o deithwyr erbyn mis Awst, sy’n gynnydd o 7% o gymharu â’r llynedd. 
Read More
Cael hwyl dros yr haf gyda Stagecoach yn Ne Cymru
27 Gor

Cael hwyl dros yr haf gyda Stagecoach yn Ne Cymru

Mae Stagecoach yn Ne Cymru wedi lansio tocynnau newydd arbennig mewn pryd ar gyfer gwyliau’r haf.
Read More
Angen gwirfoddolwyr! Cysylltu Cymunedau yng Nghymru
24 Gor

Angen gwirfoddolwyr! Cysylltu Cymunedau yng Nghymru

Os ydych chi eisiau gwirfoddoli gyda’ch darparwr cludiant cymunedol lleol fel gyrrwr, cynorthwyydd teithio, cyfaill teithio, gweinyddwr neu ymddiriedolwr, gall Cymdeithas Cludiant Cymunedol Cymru eich cysylltu.
Read More
Gyrwyr bysiau Stagecoach yn cymryd rhan mewn her Cerdded am Oes i godi arian i Aren Cymru
18 Gor

Gyrwyr bysiau Stagecoach yn cymryd rhan mewn her Cerdded am Oes i godi arian i Aren Cymru

Gyrwyr bysiau Stagecoach yn Ne Cymru yn cyflwyno £1016 i Aren Cymru ar ôl cyflawni her Cerdded am Oes
Read More
Catch the bus week
12 Gor

Stagecoach yn Ne Cymru yn ystod Wythnos Dal y Bws yn hybu teithio ar y bws fel ffordd o wneud y defnydd gorau o amser teithwyr

Ymunodd Stagecoach yn Ne Cymru â’r grŵp trafnidiaeth gynaliadwy, Greener Journeys, i hybu manteision defnyddio’r bws yn ystod Wythnos Dal y Bws, a gynhaliwyd eleni am y bumed flwyddyn.
Read More
Y Cerdyn Heneiddio'n Dda
12 Gor

Y Cerdyn Heneiddio'n Dda

Mae’r Cerdyn Heneiddio’n Dda yn cefnogi pobl hŷn i gynnal eu hannibyniaeth a pharhau i wneud y pethau sydd o bwys iddyn nhw.
Read More
Cyfle am swydd allanol gyda’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol: Cyfarwyddwr Interim i Gymru
26 Meh

Cyfle am swydd allanol gyda’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol: Cyfarwyddwr Interim i Gymru

Mae’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol yn chwilio am rywun sydd â phrofiad helaeth o weithio fel uwch-reolwr ac sydd â sgiliau rheoli prosiect cadarn i gyflawni rôl interim am gyfnod o 6 mis o leiaf, yn ystod cyfnod mamolaeth y Cyfarwyddwr.
Read More
Job Opportunity at Bus Users Cymru. Programme Manager
20 Meh

Cyfle i gael swydd gyda Bus Users Cymru. Rheolwr Rhaglenni

Mae cyfle cyffrous wedi codi i fod yn aelod o dîm Bus Users UK yng Nghymru. Byddai’r swydd am gyfnod penodol o 6 mis gyda’r posibilrwydd o gael swydd barhaol wedyn.
Read More
PTI Cymru yn croesawu aelodau newydd i’w fwrdd
13 Meh

PTI Cymru yn croesawu aelodau newydd i’w fwrdd

Mae PTI Cymru, y corff ymbarél sy’n rhedeg Contact Centre Cymru a Traveline Cymru, sef gwasanaeth gwybodaeth Llywodraeth Cymru am drafnidiaeth gyhoeddus, wedi penodi dau aelod newydd i’w fwrdd cyfarwyddwyr.
Read More
Her Feicio Cyclone24 Cymru
13 Meh

Her Feicio Cyclone24 Cymru. Ydych chi am fentro i’r felodrom yn 2018?

Bydd her feicio epig yn digwydd yn Felodrom Cenedlaethol Cymru ar 21 a 22 Hydref eleni, lle bydd tîm o unigolion yn beicio’r naill ar ôl y llall dros gyfnod o 24 awr yn ddi-stop.
Read More
Our Managing Director, Jo Foxall shortlisted in the Director of the Year Awards 2018
30 Ebr

Ein Rheolwr Gyfarwyddwr, Jo Foxall, yn cyrraedd y rhestr fer yng Ngwobrau Cyfarwyddwr y Flwyddyn 2018

Llongyfarchiadau i’n Rheolwr Gyfarwyddwr, Jo, ar gyrraedd y rhestr fer a’r rownd derfynol yn y categori Cyfarwyddwr Newydd / Datblygol yng Ngwobrau Sefydliad y Cyfarwyddwyr Cymru.
Read More
Gyrwyr Bysiau Stagecoach Yn Ne Cymru Yn Arwain Y Ffordd Mewn Cynllun I Hybu Gyrru’n Ddiogel Gan Ddefnyddio Tanwydd Yn Effeithlon
18 Ebr

Gyrwyr Bysiau Stagecoach Yn Ne Cymru Yn Arwain Y Ffordd Mewn Cynllun I Hybu Gyrru’n Ddiogel Gan Ddefnyddio Tanwydd Yn Effeithlon

Mae gyrwyr bysiau Stagecoach yn arwain y ffordd mewn rhaglen fyd-eang o fri ar gyfer mesur perfformiad, a hynny am y bedwaredd flwyddyn yn olynol.
Read More
Anturiaethau wrth deithio yng nghefn gwlad Castell-nedd Port Talbot
21 Maw

Anturiaethau wrth deithio yng nghefn gwlad Castell-nedd Port Talbot

Mae gwefan newydd sy’n hyrwyddo Castell-nedd Port Talbot a hygyrchedd yr ardal ar drafnidiaeth gyhoeddus wedi’i lansio, sy’n eich galluogi i ddarganfod harddwch naturiol a rhyfeddodau cudd yr ardal gan ddefnyddio’r gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus sydd ar gael.
Read More
Easter Travel Public Transport Information Wales
19 Maw

Gwybodaeth am deithio dros y Pasg

Dylech sicrhau eich bod yn edrych i weld pa amserlenni y bydd eich gwasanaeth yn eu gweithredu dros benwythnos y Pasg, oherwydd bydd llawer o wasanaethau’n gweithredu amserlenni diwrnodau gwahanol. 
Read More
Dros 36,000 o bobl yn troi at Traveline Cymru yn ystod y stormydd eira
14 Maw

Dros 36,000 o bobl yn troi at Traveline Cymru yn ystod y stormydd eira

Llwyddodd Traveline Cymru, y gwasanaeth gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus, i gadw Cymru i fynd yn ystod y problemau teithio diweddar pan gafodd y cwmni filoedd o alwadau ffôn ac ymholiadau ar-lein. 
Read More
SNOW TRAVEL INFORMATION
01 Maw

GWYBODAETH AM DEITHIO ADEG EIRA

Ewch i’n tudalen Gwybodaeth am deithio adeg eira er mwyn gweld y wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau wrth iddi ein cyrraedd.   Gallwch ein dilyn ar Twitter @TravelineCymru hefyd i gael y wybodaeth ddiweddaraf, neu gallwch ein ffonio yn rhad ac am ddim ar 0800 464 0000.
Read More
Astudiaeth yn dangos bod bysiau’n cynnig gwell gwerth wrth deithio na mynd i’r gwaith yn y car
19 Chw

Astudiaeth yn dangos bod bysiau’n cynnig gwell gwerth wrth deithio na mynd i’r gwaith yn y car

Mae astudiaeth newydd wedi dangos bod defnyddwyr yn gallu cael gwell gwerth am arian drwy ddefnyddio’r bws yn hytrach na theithio i’r gwaith yn y car.
Read More
Dulliau digyffwrdd yw’r dyfodol i Stagecoach yn Ne Cymru
19 Chw

Dulliau digyffwrdd yw’r dyfodol i Stagecoach yn Ne Cymru

Bellach, gall y sawl sy’n teithio ar fysiau yn y de dalu am eu tocynnau gan ddefnyddio technoleg ddigyffwrdd ar fysiau. Mae’r system newydd yn galluogi cwsmeriaid i dalu â cherdyn credyd neu ddebyd digyffwrdd, yn ogystal â defnyddio cyfleusterau Apple Pay ac Android Pay.
Read More
 Arriva Club 55
10 Ion

Clwb 55 Arriva – mae’r dull rhatach o deithio i bobl dros 55 oed yn ei ôl! Dyma gyfle i deithio i gannoedd o wahanol fannau am gyn lleied â £27 am docyn dwyffordd

Mae tocyn Clwb 55 Trenau Arriva Cymru yn ffordd wych o ymweld â’ch hoff fannau ledled Cymru a thu hwnt am gyn lleied â £27 am docyn dwyffordd.
Read More