Newyddion

Newidiadau dros dro i’r ffyrdd ar gyfer Sioe Awyr Cymru
28 Meh

Newidiadau dros dro i’r ffyrdd ar gyfer Sioe Awyr Cymru

Cyhoeddwyd amrywiaeth o newidiadau dros dro i’r ffyrdd i sicrhau y gall miloedd o bobl fwynhau Sioe Awyr Cymru eleni’n ddiogel.
Rhagor o wybodaeth
‘Dim dianc’ o beryglon tresmasu ar y rheilffyrdd yn arddangosfa dros dro Trafnidiaeth Cymru
27 Meh

‘Dim dianc’ o beryglon tresmasu ar y rheilffyrdd yn arddangosfa dros dro Trafnidiaeth Cymru

Mae arddangosfa dros dro newydd yng Nghanolfan Dewi Sant Caerdydd yn tynnu sylw at beryglon ychwanegol tresmasu ar y rheilffyrdd ers cyflwyno Llinellau Trydan Uwchben (OLE) yng Nghymru.
Rhagor o wybodaeth
Cyngor traffig a theithio ar gyfer cyngherddau Harry Styles yn Stadiwm Principality ar 20 a 21 Mehefin
19 Meh

Cyngor traffig a theithio ar gyfer cyngherddau Harry Styles yn Stadiwm Principality ar 20 a 21 Mehefin

Bydd Harry Stylesyn perfformio yn Stadiwm Principality Caerdydd ar 20 a 21 Mehefin, a bydd holl ffyrdd canol y ddinas yn cau erbyn 12 hanner dydd.
Rhagor o wybodaeth
Cau ffyrdd ar gyfer gorymdaith Pride Cymru ar Fehefin 17
13 Meh

Cau ffyrdd ar gyfer gorymdaith Pride Cymru ar Fehefin 17

Mae Pride Cymru yn ôl gyda gŵyl ddeuddydd wedi'i threfnu yng nghanol dinas Caerdydd ar Fehefin 17 a Mehefin 18. Bydd yr orymdaith ar 17 Mehefin a bydd ffyrdd ar gau i sicrhau y gellir cynnal y digwyddiad yn ddiogel.
Rhagor o wybodaeth
Trosffordd Cyffordd Llandudno Ar Gau am 16 Diwrnod
04 Meh

Trosffordd Cyffordd Llandudno Ar Gau am 16 Diwrnod

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cyhoeddi y bydd trosffordd Cyffordd Llandudno ar gau i draffig am 16 diwrnod o ddydd Llun 19 Mehefin ymlaen, tra bydd contractwyr yn cwblhau’r gwaith adnewyddu parhaus.
Rhagor o wybodaeth
100 Tocyn Rheilffordd Am Ddim - Trafnidiaeth Cymru yn ymuno â Coldplay i hyrwyddo teithio cynaliadwy
02 Meh

100 Tocyn Rheilffordd Am Ddim - Trafnidiaeth Cymru yn ymuno â Coldplay i hyrwyddo teithio cynaliadwy

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi ymuno â'r band byd-enwog Coldplay i hyrwyddo teithio cynaliadwy.
Rhagor o wybodaeth
Cyngor traffig a theithio ar gyfer Coldplay yn Stadiwm Principality ar 6 a 7 Mehefin
02 Meh

Cyngor traffig a theithio ar gyfer Coldplay yn Stadiwm Principality ar 6 a 7 Mehefin

Bydd Coldplay yn perfformio yn Stadiwm Principality Caerdydd ar 6 a 7 Mehefin. I sicrhau bod pobl yn gallu mynd i mewn ac allan o'r stadiwm yn ddiogel, bydd holl ffyrdd canol y ddinas ar gau o 4pm tan hanner nos ar 6 a 7 Mehefin.
Rhagor o wybodaeth
Bysiau hydrogen yn cael eu treialu yng Nghastell-nedd Port Talbot ac Abertawe
01 Meh

Bysiau hydrogen yn cael eu treialu yng Nghastell-nedd Port Talbot ac Abertawe

Mae menter gyffrous i arddangos trafnidiaeth gyhoeddus ddi-allyriadau werdd yn mynd rhagddi yng Nghastell-nedd Port Talbot ac Abertawe.
Rhagor o wybodaeth
Diweddariad ynghylch Gwaith Trawsnewid y Metro
01 Meh

Diweddariad ynghylch Gwaith Trawsnewid y Metro

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cwblhau cam cyntaf trydaneiddio Metro De Cymru yn llwyddiannus ac wedi symud ymlaen gyda thrawsnewid gorsafoedd a gwaith gosod signalau.
Rhagor o wybodaeth
Gwaith ar fin dechrau ar bont teithio llesol y Drenewydd
31 Mai

Gwaith ar fin dechrau ar bont teithio llesol y Drenewydd

Bydd gwaith adeiladu hirymarhous yn dechrau ar bont i gerddwyr a seiclwyr dros Afon Hafren yn y Drenewydd ddechrau'r mis nesaf.
Rhagor o wybodaeth
Cyngor Teithio yn sgil Gweithredu Diwydiannol
30 Mai

Cyngor Teithio yn sgil Gweithredu Diwydiannol

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn atgoffa teithwyr ei bod hi'n bwysig gwirio am yr wybodaeth deithio ddiweddaraf yn sgil gweithredu diwydiannol yr wythnos hon.
Rhagor o wybodaeth
Gostyngiad o 50% i deithwyr ar wasanaethau TrC yn ystod y cyfnod o drawsnewid Lein Treherbert
19 Ebr

Gostyngiad o 50% i deithwyr ar wasanaethau TrC yn ystod y cyfnod o drawsnewid Lein Treherbert

Gall trigolion sy’n byw rhwng gorsafoedd trenau Trehafod a Threherbert gael tocyn sy’n cynnig gostyngiad o 50% oddi ar gost y tocyn ar lein Treherbert ar gyfer wasanaethau Trafnidiaeth Cymru, tra bydd y rhan fawr o Fetro De Cymru yn cael ei hadeiladu. 
Rhagor o wybodaeth
Cwsmeriaid TrC yn cael eu cynghori i wirio cyn teithio y Pasg hwn
06 Ebr

Cwsmeriaid TrC yn cael eu cynghori i wirio cyn teithio y Pasg hwn

Mae teithwyr rheilffordd yn cael eu hannog i gynllunio ymlaen llaw a gwirio cyn teithio y Pasg hwn gan fod rhai newidiadau i’r amserlen ar waith ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau.
Rhagor o wybodaeth
Gwasanaeth bysus am ddim Abertawe
05 Ebr

Gwasanaeth bysus am ddim Abertawe

Gan ddechrau ar ddydd Gwener y Groglith (15 Ebrill), mae'r cynnig bysus am ddim hynod boblogaidd yn y ddinas yn ôl am 10 niwrnod arall. Rhaid i bob taith ddechrau cyn 7.00pm.
Rhagor o wybodaeth
Gwasanaeth fflecsi poblogaidd yn dychwelyd i Ben Llŷn
31 Maw

Gwasanaeth fflecsi poblogaidd yn dychwelyd i Ben Llŷn

Am y drydedd flwyddyn yn olynol, mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) wedi cadarnhau y bydd y gwasanaeth fflecsi tymhorol yn dychwelyd i Ben Llŷn.
Rhagor o wybodaeth
Diweddariad am wasanaethau Trafnidiaeth Cymru
13 Maw

Diweddariad am wasanaethau Trafnidiaeth Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn cynghori ei gwsmeriaid i wirio’r wybodaeth ddiweddaraf cyn teithio yr wythnos hon gan y bydd prinder trenau a gweithredu diwydiannol yn effeithio ar rai gwasanaethau.
Rhagor o wybodaeth
Cymeradwyo Cynllun Teithio AM DDIM ar Fysiau ledled y Fwrdeistref Sirol trwy gydol mis Mawrth
28 Chw

Cymeradwyo Cynllun Teithio AM DDIM ar Fysiau ledled y Fwrdeistref Sirol trwy gydol mis Mawrth

Mae'r Cabinet wedi cymeradwyo cynigion ar gyfer cynllun teithio AM DDIM ar fysiau trwy gydol mis Mawrth 2023. Bydd hyn yn berthnasol i bob taith leol yn Rhondda Cynon Taf a bydd yn dod i rym ddydd Mercher (1 Mawrth).
Rhagor o wybodaeth
Cyngor teithio ar gyfer y gêm rhwng Cymru a Lloegr ar 25 Chwefror yng Nghaerdydd
23 Chw

Cyngor teithio ar gyfer y gêm rhwng Cymru a Lloegr ar 25 Chwefror yng Nghaerdydd

Bydd Cymru yn herio Lloegr ddydd Sadwrn 25 Chwefror yn Stadiwm Principality. Gyda'r gic gyntaf am 4.45pm - bydd ffyrdd canol y ddinas ar gau o 12.45pm tan 8.45pm i sicrhau bod pob un sydd â thocyn yn gallu mynd i mewn i'r stadiwm a'i gadael yn ddiogel.
Rhagor o wybodaeth
First Cymru yn llwyddo i ennill y tendr i weithredu llwybr T1 TrawsCymru
21 Chw

First Cymru yn llwyddo i ennill y tendr i weithredu llwybr T1 TrawsCymru

Pleser gan Trafnidiaeth Cymru (TrC) yw cyhoeddi mai First Cymru sydd wedi llwyddo i ennill y tendr i weithredu llwybr T1 TrawsCymru. 
Rhagor o wybodaeth
Digwyddiadau i amlygu pwysigrwydd diffibrilwyr
20 Chw

Digwyddiadau i amlygu pwysigrwydd diffibrilwyr

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) wedi gosod mwy na 200 o ddiffibrilwyr mewn gorsafoedd dros y 12 mis diwethaf, gan ddarparu offer achub bywyd hanfodol mewn cymunedau lleol.
Rhagor o wybodaeth