Newyddion

Dyfarnu contractau newydd TrawsCymru
03 Med

Dyfarnu contractau newydd TrawsCymru

Mae Trafnidiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi bod y tendrau wedi’u dyfarnu ar gyfer yr elfen nesaf o lwybrau bysiau pellter hir TrawsCymru. Mae’r gwasanaeth yn darparu cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus hanfodol i lawer o gymunedau yng Nghymru.
Rhagor o wybodaeth
Gwybodaeth am gau ffyrdd a chyngor teithio ar gyfer y Speedway Grand Prix ddydd Sadwrn, Medi 2
28 Aws

Gwybodaeth am gau ffyrdd a chyngor teithio ar gyfer y Speedway Grand Prix ddydd Sadwrn, Medi 2

Bydd un o ddigwyddiadau chwaraeon moduro dan do mwyaf poblogaidd Prydain yn rhuo’n ôl i Gaerdydd ddydd Sadwrn, Medi 2, pan fydd FM British Speedway Grand Prix yn dod â rhai o feicwyr gorau’r byd i Stadiwm Principality.
Rhagor o wybodaeth
Cau ffyrdd a chyngor teithio ar gyfer digwyddiad 10k Caerdydd, Ddydd Sul 3 Medi
24 Aws

Cau ffyrdd a chyngor teithio ar gyfer digwyddiad 10k Caerdydd, Ddydd Sul 3 Medi

Mae disgwyl i filoedd o redwyr droedio ar hyd strydoedd y brifddinas Ddydd Sul, 3 Medi, gydag atgyfodi ras 10k poblogaidd Caerdydd.
Rhagor o wybodaeth
Cyngor teithio ar gyfer y gêm rhwng Cymru a De Affrica ar 19 Awst yng Nghaerdydd
13 Aws

Cyngor teithio ar gyfer y gêm rhwng Cymru a De Affrica ar 19 Awst yng Nghaerdydd

Bydd Cymru yn herio De Affrica ddydd Sadwrn 19 Awst yn Stadiwm Principality. Gyda'r gic gyntaf am 3.15pm - bydd ffyrdd canol y ddinas ar gau o 11.15am tan 7.15pm neu hyd nes yr ystyrir ei bod yn ddiogel eu hail-agor, i sicrhau bod pob un sydd â thocyn yn gallu mynd i mewn i'r stadiwm yn ddiogel.
Rhagor o wybodaeth
Cyswllt integredig newydd i Faes Awyr Rhyngwladol Caerdydd
06 Aws

Cyswllt integredig newydd i Faes Awyr Rhyngwladol Caerdydd

Mae cyrraedd Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd gyda trafnidiaeth gyhoeddus hyd yn oed yn haws erbyn hyn diolch i bartneriaeth rheilffordd a bws integredig newydd rhwng Trafnidiaeth Cymru (TrC) ac Adventure Travel, sy'n rhedeg gwasanaeth bws 905.
Rhagor o wybodaeth
Trefniadau ffyrdd a theithio ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd
02 Aws

Trefniadau ffyrdd a theithio ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd

Gydag Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn cael ei chynnal ym Moduan ger Pwllheli yn ystod wythnos gyntaf mis Awst, mae Cyngor Gwynedd, trefnwyr yr Eisteddfod a Heddlu Gogledd Cymru yn atgoffa pobl leol bydd y ffyrdd yn brysur ac oedi yn debygol yn yr ardal dros gyfnod yr ŵyl. 
Rhagor o wybodaeth
Cyngor teithio ar gyfer y gêm rhwng Cymru a Lloegr ar 5 Awst yng Nghaerdydd
31 Gor

Cyngor teithio ar gyfer y gêm rhwng Cymru a Lloegr ar 5 Awst yng Nghaerdydd

Bydd Cymru yn herio Lloegr ddydd Sadwrn 5 Awst yn Stadiwm Principality. Gyda'r gic gyntaf am 5.30pm - bydd ffyrdd canol y ddinas ar gau o 1.30pm tan 9.30pm i sicrhau bod pob un sydd â thocyn yn gallu mynd i mewn i'r stadiwm yn ddiogel.
Rhagor o wybodaeth
Ehangiad fflecsi Sir Benfro i'w lansio yr haf hwn
22 Gor

Ehangiad fflecsi Sir Benfro i'w lansio yr haf hwn

Bydd parth bysiau fflecsi newydd sy’n cynnwys Dinbych-y-pysgod yn cael ei lansio mewn pryd ar gyfer gwyliau’r haf gan Trafnidiaeth Cymru a Chyngor Sir Penfro.
Rhagor o wybodaeth
Y diweddaraf ynghylch teithio ar 20, 22 a 29 Gorffennaf
17 Gor

Y diweddaraf ynghylch teithio ar 20, 22 a 29 Gorffennaf

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn atgoffa teithwyr ei bod hi'n bwysig gwirio am yr wybodaeth deithio ddiweddaraf yn sgil gweithredu diwydiannol a gynhelir ddiwedd fis Gorffennaf.
Rhagor o wybodaeth
Taith Hyrwyddo Beiciau yr Haf TrC yn parhau
16 Gor

Taith Hyrwyddo Beiciau yr Haf TrC yn parhau

Mewn partneriaeth â Heddlu Trafnidiaeth Prydain, mae TrC yn rhoi cyfle i'r cyhoedd gael marc wedi'i osod ar eu beic er mwyn ei ddiogelu a hynny yn rhad ac am ddim.  Cynhelir y sesiwn nesaf yng Ngorsaf Reilffordd Pontypridd ddydd Mercher 12fed Gorffennaf rhwng 13:00-17:00.
Rhagor o wybodaeth
Gwasanaeth Fflecsi Dinbych yn ehangu i ardaloedd gwledig
13 Gor

Gwasanaeth Fflecsi Dinbych yn ehangu i ardaloedd gwledig

Mae gwasanaeth fflecsi Dinbych yn cael ei ehangu, gan alluogi mwy o gymunedau ar draws Sir Ddinbych i elwa o gludiant ymatebol i’r galw.
Rhagor o wybodaeth
Bysus am ddim yn ôl ar gyfer y gwyliau ysgol (Abertawe)
09 Gor

Bysus am ddim yn ôl ar gyfer y gwyliau ysgol (Abertawe)

Bydd miloedd o breswylwyr yn cael y cyfle i fwynhau gwasanaethau bysus am ddim ar draws Abertawe yn ystod gwyliau haf yr ysgol eleni.
Rhagor o wybodaeth
Trafnidiaeth Cymru yn cyhoeddi Cynllun Gwella ar gyfer Lein Wrecsam i Bidston
03 Gor

Trafnidiaeth Cymru yn cyhoeddi Cynllun Gwella ar gyfer Lein Wrecsam i Bidston

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cyhoeddi ei gynllun gwella 5 cam ar gyfer gwasanaethau rheilffyrdd ar y lein rhwng Wrecsam a Bidston yng Ngogledd Cymru a'r gororau.
Rhagor o wybodaeth
Cyngor teithio : 3-8 Gorffennaf
02 Gor

Cyngor teithio : 3-8 Gorffennaf

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn atgoffa teithwyr ei bod hi'n bwysig gwirio am yr wybodaeth deithio ddiweddaraf yn sgil gweithredu diwydiannol a gynhelir ddechrau fis Gorffennaf.
Rhagor o wybodaeth
Newidiadau dros dro i’r ffyrdd ar gyfer Sioe Awyr Cymru
27 Meh

Newidiadau dros dro i’r ffyrdd ar gyfer Sioe Awyr Cymru

Cyhoeddwyd amrywiaeth o newidiadau dros dro i’r ffyrdd i sicrhau y gall miloedd o bobl fwynhau Sioe Awyr Cymru eleni’n ddiogel.
Rhagor o wybodaeth
‘Dim dianc’ o beryglon tresmasu ar y rheilffyrdd yn arddangosfa dros dro Trafnidiaeth Cymru
26 Meh

‘Dim dianc’ o beryglon tresmasu ar y rheilffyrdd yn arddangosfa dros dro Trafnidiaeth Cymru

Mae arddangosfa dros dro newydd yng Nghanolfan Dewi Sant Caerdydd yn tynnu sylw at beryglon ychwanegol tresmasu ar y rheilffyrdd ers cyflwyno Llinellau Trydan Uwchben (OLE) yng Nghymru.
Rhagor o wybodaeth
Cyngor traffig a theithio ar gyfer cyngherddau Harry Styles yn Stadiwm Principality ar 20 a 21 Mehefin
18 Meh

Cyngor traffig a theithio ar gyfer cyngherddau Harry Styles yn Stadiwm Principality ar 20 a 21 Mehefin

Bydd Harry Stylesyn perfformio yn Stadiwm Principality Caerdydd ar 20 a 21 Mehefin, a bydd holl ffyrdd canol y ddinas yn cau erbyn 12 hanner dydd.
Rhagor o wybodaeth
Cau ffyrdd ar gyfer gorymdaith Pride Cymru ar Fehefin 17
12 Meh

Cau ffyrdd ar gyfer gorymdaith Pride Cymru ar Fehefin 17

Mae Pride Cymru yn ôl gyda gŵyl ddeuddydd wedi'i threfnu yng nghanol dinas Caerdydd ar Fehefin 17 a Mehefin 18. Bydd yr orymdaith ar 17 Mehefin a bydd ffyrdd ar gau i sicrhau y gellir cynnal y digwyddiad yn ddiogel.
Rhagor o wybodaeth
Trosffordd Cyffordd Llandudno Ar Gau am 16 Diwrnod
03 Meh

Trosffordd Cyffordd Llandudno Ar Gau am 16 Diwrnod

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cyhoeddi y bydd trosffordd Cyffordd Llandudno ar gau i draffig am 16 diwrnod o ddydd Llun 19 Mehefin ymlaen, tra bydd contractwyr yn cwblhau’r gwaith adnewyddu parhaus.
Rhagor o wybodaeth
100 Tocyn Rheilffordd Am Ddim - Trafnidiaeth Cymru yn ymuno â Coldplay i hyrwyddo teithio cynaliadwy
01 Meh

100 Tocyn Rheilffordd Am Ddim - Trafnidiaeth Cymru yn ymuno â Coldplay i hyrwyddo teithio cynaliadwy

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi ymuno â'r band byd-enwog Coldplay i hyrwyddo teithio cynaliadwy.
Rhagor o wybodaeth