Newyddion

Fflecsi Sir Benfro i ehangu
18 Ion

Fflecsi Sir Benfro i ehangu

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn ehangu’r gwasanaeth fflecsi yn Sir Benfro, gan alluogi mwy o gymunedau ledled y sir i elwa ar drafnidiaeth sy’n ymateb i’r galw.
Rhagor o wybodaeth
Cyrraedd carreg filltir o ran y bont Teithio Llesol dros Afon Gwy yn Nhrefynwy
17 Ion

Cyrraedd carreg filltir o ran y bont Teithio Llesol dros Afon Gwy yn Nhrefynwy

Mae cynigion am groesfan Teithio Llesol newydd dros Afon Gwy yn Nhrefynwy wedi cymryd cam mawr ymlaen.
Rhagor o wybodaeth
Gwaith trydaneiddio Metro De Cymru yn datblygu
16 Ion

Gwaith trydaneiddio Metro De Cymru yn datblygu

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cymryd cam arall ymlaen yn rhoi Metro De Cymru ar waith drwy osod mwy na 6,500 metr o wifrau trydaneiddio uwchben dros y Nadolig.
Rhagor o wybodaeth
Rhybudd i deithwyr rheilffordd De Cymru i wirio cyn teithio oherwydd gwaith peirianyddol
09 Ion

Rhybudd i deithwyr rheilffordd De Cymru i wirio cyn teithio oherwydd gwaith peirianyddol

Mae teithwyr rheilffordd yn Ne Cymru yn cael eu rhybuddio i wirio cyn teithio wrth i Trafnidiaeth Cymru (TrC) wneud gwaith peirianyddol rhwng Caerdydd a’r Cymoedd.
Rhagor o wybodaeth
Gwaith i ddatrys problemau diogelwch yn dechrau ar Bont Menai
05 Ion

Gwaith i ddatrys problemau diogelwch yn dechrau ar Bont Menai

Heddiw, 5 Ionawr 2023, mae’r gwaith i ailagor Pont Menai yn dechrau. Mae disgwyl i'r rhaglen waith gael ei chwblhau o fewn 4 wythnos, ar yr amod bod y tywydd yn ffafriol.
Rhagor o wybodaeth
Strategaeth 5 Mlynedd ar gyfer Trafnidiaeth yng Nghymru
04 Ion

Strategaeth 5 Mlynedd ar gyfer Trafnidiaeth yng Nghymru

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) wedi cyhoeddi Strategaeth Gorfforaethol bum mlynedd sy’n amlinellu sut y bydd yn gwella trafnidiaeth gyhoeddus ac yn annog mwy o bobl i deithio’n gynaliadwy.
Rhagor o wybodaeth
Cwsmeriaid yn cael eu hannog i deithio ar y trên dim ond os oes angen Noswyl Nadolig
20 Rha

Cwsmeriaid yn cael eu hannog i deithio ar y trên dim ond os oes angen Noswyl Nadolig

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn atgoffa cwsmeriaid i gynllunio eu teithiau Noswyl Nadolig yn ofalus a dim ond teithio ar y trên os oes gwir angen gan y bydd gweithredu diwydiannol yn golygu y bydd gwasanaethau rheilffordd yn dod i ben yn gynnar.
Rhagor o wybodaeth
Tarfu ar Wasanaethau TrC fis Rhagfyr a Ionawr – gwiriwch cyn teithio
09 Rha

Tarfu ar Wasanaethau TrC fis Rhagfyr a Ionawr – gwiriwch cyn teithio

Mae teithwyr rheilffordd yn cael eu rhybuddio i baratoi ar gyfer tarfu ar draws rhwydwaith Cymru a'r Gororau yn ystod Rhagfyr a Ionawr. 
Rhagor o wybodaeth
Information Source: 
05 Rha

Ho-ho-hopiwch ar y bws i deithio am ddim ar y penwythnos wrth i ni nesáu at y Nadolig

Dyma amser mwyaf bendigedig y flwyddyn… i ddal bws!  Mae siopwyr a chymudwyr Sir Fynwy yn cael eu hannog i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i helpu’r sir fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd. 
Rhagor o wybodaeth
Mae Trafnidiaeth Cymru wedi partneru â Menywod mewn Trafnidiaeth i lansio Hyb Cymreig newydd a fydd yn grymuso menywod yn y diwydiant i wneud y gorau o’u potensial.
30 Tac

TrC yn Lansio Hyb Menywod mewn Trafnidiaeth

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi partneru â Menywod mewn Trafnidiaeth i lansio Hyb Cymreig newydd a fydd yn grymuso menywod yn y diwydiant i wneud y gorau o’u potensial.
Rhagor o wybodaeth
Fyddwch chi’n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus dros yr ŵyl?
28 Tac

Ewch i’n tudalen ‘Gwybodaeth am deithio dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd’ i weld trosolwg o sut y bydd gwasanaethau’n gweithredu

-
Rhagor o wybodaeth
Cyngor teithio: Dydd Sadwrn 26 Tachwedd
23 Tac

Cyngor teithio: Dydd Sadwrn 26 Tachwedd

Mae teithwyr rheilffordd yn cael eu hannog i gynllunio eu teithiau’n ofalus ddydd Sadwrn yma (26 Tachwedd) gan y bydd gweithredu diwydiannol yn effeithio ar wasanaethau ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau.
Rhagor o wybodaeth
Cyngor teithio ar gyfer Cymru v Awstralia ar 26 Tachwedd yng Nghaerdydd
23 Tac

Cyngor teithio ar gyfer Cymru v Awstralia ar 26 Tachwedd yng Nghaerdydd

Bydd Cymru'n herio Awstralia ar ddydd Sadwrn 26 Tachwedd yn Stadiwm Principality.   Gyda'r gic gyntaf am 3.15pm - bydd ffyrdd canol y ddinas ar gau o 11.15am tan 7.15pm i sicrhau bod pob un sydd â thocyn yn gallu mynd i mewn ac allan o'r stadiwm yn ddiogel.
Rhagor o wybodaeth
Cyflwyno gwasanaeth bws gwennol dros dro i gefnogi teithwyr
20 Tac

Cyflwyno gwasanaeth bws gwennol dros dro i gefnogi teithwyr

Bydd gwasanaeth bws gwennol yn cael ei lansio ddydd Llun (21 Tachwedd) er mwyn helpu teithwyr yn Ne Ynys Môn.
Rhagor o wybodaeth
Myfyrwyr yn cael teithio am ddim ar drenau yn ystod cyfnod o gau Pont Menai
14 Tac

Myfyrwyr yn cael teithio am ddim ar drenau yn ystod cyfnod o gau Pont Menai

Gall myfyrwyr o Goleg Llandrillo Menai deithio am ddim ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru yn ystod y cyfnod y bydd Pont Menai ar gau.
Rhagor o wybodaeth
Arriva yn cynnig teithiau am ddim ar Sul y Cofio i filwyr sy’n gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog, cyn-filwyr a chadetiaid
08 Tac

Arriva yn cynnig teithiau am ddim ar Sul y Cofio i filwyr sy’n gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog, cyn-filwyr a chadetiaid

Mae Arriva yn cynnig teithiau am ddim ar fysiau i aelodau presennol a blaenorol o’r Lluoedd Arfog, a hynny ar ei wasanaethau ym mhob rhanbarth ddydd Sul 13 Tachwedd. 
Rhagor o wybodaeth
Teithiau am ddim i filwyr – Bws Caerdydd
08 Tac

Teithiau am ddim i filwyr – Bws Caerdydd

I nodi Dydd y Cofio a Sul y Cofio, mae Bws Caerdydd yn cynnig teithiau am ddim i’r sawl sy’n gwasanaethu yn y lluoedd arfog ar hyn o bryd neu sydd wedi gwneud hynny yn y gorffennol, fel arwydd o ddiolch am y gwasanaeth y mae’r milwyr a’r cyn-filwyr anhunanol hyn yn ei roi.
Rhagor o wybodaeth
First Bus yn cynnig teithiau am ddim ar Ddydd y Cofio a Sul y Cofio
08 Tac

First Bus yn cynnig teithiau am ddim ar Ddydd y Cofio a Sul y Cofio

Mae First Bus yn cynnig teithiau am ddim ar bob gwasanaeth i filwyr sy’n gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog, cadetiaid a chyn-filwyr ar Ddydd y Cofio (dydd Gwener 11 Tachwedd) a Sul y Cofio (13 Tachwedd) er mwyn iddynt allu mynychu digwyddiadau coffáu. Mae’r cynnig yn cynnwys bysiau pob gwasanaeth, gan gynnwys gwasanaethau Clipper pellter hir. 
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach yn ymestyn teithiau am ddim ledled y DU i gyn-filwyr ac aelodau’r fyddin, gan gynnwys cadetiaid, ar Ddydd y Cadoediad a Sul y Cofio
08 Tac

Stagecoach yn ymestyn teithiau am ddim ledled y DU i gyn-filwyr ac aelodau’r fyddin, gan gynnwys cadetiaid, ar Ddydd y Cadoediad a Sul y Cofio

Mae Stagecoach wedi cadarnhau ei ymrwymiad parhaus i’r lluoedd arfog drwy ymestyn ei bolisi newydd o deithiau am ddim ar gyfer cyn-filwyr ac aelodau’r fyddin fel ei fod yn cynnwys cadetiaid sy’n dymuno mynychu gwasanaethau coffáu. Bydd teithiau am ddim ar gael ar wasanaethau bws a thram y cwmni ar draws y DU ar Ddydd y Cadoediad a Sul y Cofio. 
Rhagor o wybodaeth
Bysiau trydan newydd i TrawsCymru
07 Tac

Bysiau trydan newydd i TrawsCymru

Yr wythnos hon, datgelodd Trafnidiaeth Cymru ei fysiau trydan newydd sbon cyntaf yn yr Euro Bus Expo yn yr NEC, Birmingham.
Rhagor o wybodaeth