Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT I nodi #WythnosYmwybyddiaethIechydMeddwl a #MisCenedlaetholCerdded, dyma weithgaredd hyfryd i chi ei wneud gyda’ch… https://t.co/nwmskPy8CD
@TravelineCymru RT As its #MentalHealthAwarenessWeek and #NationalWalkingMonth here’s a lovely activity to do with your little ones...… https://t.co/X5tBbNw4QO
@TravelineCymru RT Our paint shop has been busy working on the new training bus livery - well done, we love the new look 😄… https://t.co/yxC4qbOYb8
@TravelineCymru RT #Porth svc update: Due to indiscriminate parking we are currently unable to serve Concorde Drive in #Tonyrefail. Wi… https://t.co/KwU16VHT4O
@TravelineCymru RT Please be aware that due to a breakdown the 07.20 404 Pontypridd to Bridgend service is experiencing delays of up t… https://t.co/6Vz1Dv540t
Trenau trydan yn teithio o Lundain i Gaerdydd am y tro cyntaf
12 Meh

Trenau trydan yn teithio o Lundain i Gaerdydd am y tro cyntaf

Mae Network Rail wedi gorffen y gwaith o uwchraddio Twnnel Hafren, a bellach gall teithwyr deithio ar reilffordd drydan bob cam o Gaerdydd a Chasnewydd, drwy Dwnnel Hafren ac ymlaen i Fryste a Swindon, Dyffryn Tafwys a Gorsaf Paddington, Llundain.
Read More
Traveline Cymru yn noddi Gwobrau Trafnidiaeth Cymru 2020
10 Meh

Traveline Cymru yn noddi Gwobrau Trafnidiaeth Cymru 2020

Traveline Cymru yn falch o noddi Gwobrau Trafnidiaeth Cymru 
Read More
 Ymgyrch 'Teithio Mwy Diogel' Trafnidiaeth Cymru
05 Meh

Ymgyrch 'Teithio Mwy Diogel' Trafnidiaeth Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi llunio 5 egwyddor allweddol yn ei ymgyrch ‘Teithio’n Saffach’ er mwyn cynghori teithwyr ynghylch y ffordd orau o gadw’n ddiogel yn ystod y pandemig COVID-19.
Read More
Traveline Cymru yn dathlu canlyniadau “neilltuol” am wasanaeth i’w gwsmeriaid
18 Mai

Traveline Cymru yn dathlu canlyniadau “neilltuol” am wasanaeth i’w gwsmeriaid

Roedd adborth gan gwsmeriaid yn awgrymu bod parodrwydd y staff i helpu, cywirdeb y wybodaeth a’r ffaith bod y cyfleusterau’n hawdd eu defnyddio ymhlith y rhesymau pam yr oedd defnyddwyr mor fodlon â’r gwasanaeth dwyieithog.
Read More
Transport for Wales reveals rainbow tribute to key workers on its services
13 Mai

Trafnidiaeth Cymru yn cyflwyno teyrnged ar ffurf enfys i weithwyr allweddol ar ei wasanaethau

  Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cyflwyno ei drenau cyntaf sydd â sticeri enfys er mwyn rhoi teyrnged i’r holl weithwyr allweddol eraill sy’n helpu yn y frwydr yn erbyn Covid19.  
Read More
Aelod o fwrdd Traveline Cymru wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer un o Wobrau Womenspire
30 Ebr

Aelod o fwrdd Traveline Cymru wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer un o Wobrau Womenspire

Mae aelod o fwrdd Traveline Cymru wedi cael cydnabyddiaeth gan yr elusen cydraddoldeb rhywiol, Chwarae Teg, am ei ‘chyflawniadau nodedig’.
Read More
Stagecoach yn Ne Cymru yn dathlu pen-blwydd y Capten Thomas Moore yn 100 oed drwy roi teyrnged iddo fe, y GIG a gweithwyr allweddol
30 Ebr

Stagecoach yn Ne Cymru yn dathlu pen-blwydd y Capten Thomas Moore yn 100 oed drwy roi teyrnged iddo fe, y GIG a gweithwyr allweddol

Mae Stagecoach yn Ne Cymru wedi rhoi neges ‘Pen-blwydd Hapus Capten Tom’ a’r rhif gwasanaeth 100 ar flaen ei fysiau yn nepo Merthyr Tudful yn lle’r neges ‘dim gwasanaeth’.
Read More
Cynllun ‘rheilffordd i loches’ newydd yn caniatáu i fenywod sy’n ffoi rhag camdriniaeth ddomestig deithio am ddim ar drenau
13 Ebr

Cynllun ‘rheilffordd i loches’ newydd yn caniatáu i fenywod sy’n ffoi rhag camdriniaeth ddomestig deithio am ddim ar drenau

Gall menywod sy’n ffoi rhag camdriniaeth ddomestig wneud cais i deithio am ddim ar drenau er mwyn mynd i loches, a hynny drwy gynllun newydd Cymorth i Fenywod, sef ‘rheilffordd i loches’. Caiff y cynllun ei gefnogi gan Southeastern a Great Western Railway.
Read More
Traveline Cymru yn darparu gwybodaeth am deithiau hanfodol dros benwythnos y Pasg
09 Ebr

Traveline Cymru yn darparu gwybodaeth am deithiau hanfodol dros benwythnos y Pasg

Gall gweithwyr iechyd hollbwysig a phobl sy’n gwneud teithiau hanfodol ledled Cymru dros benwythnos y Pasg weld y wybodaeth ddiweddaraf am drafnidiaeth gyhoeddus, diolch i dudalen bwrpasol Traveline Cymru am y Coronafeirws.
Read More
 © Copyright- Visit Cardiff Network
05 Ebr

Plannu blodau gwyllt ar ben arosfannau bysiau yng Nghaerdydd er mwyn helpu i ddenu gwenyn

Bydd yr "arosfannau gwenyn" yn cael eu gosod ar dros 10 o gysgodfannau ar draws canol Caerdydd.
Read More
    Stagecoach yn Ne Cymru yn dangos negeseuon o gefnogaeth i weithwyr y GIG ar fysiau
27 Maw

Cymorth a mentrau gan y diwydiant trafnidiaeth yng Nghymru wrth ymateb i’r Coronafeirws

Yn awr, yn fwy nag erioed, mae’n bwysig tynnu sylw at rai o’r straeon gwych a chalonogol am newyddion da sy’n digwydd ar draws y diwydiant trafnidiaeth yng Nghymru wrth ymateb i COVID-19.
Read More
Y diweddaraf am wasanaethau 5 ac X5 New Adventure Travel
11 Maw

Y diweddaraf am wasanaethau 5 ac X5 New Adventure Travel

Bydd y gwasanaethau hyn yn gweithredu am y tro olaf ddydd Sadwrn 2 Mai.
Read More
Rheolwr Gyfarwyddwr Traveline Cymru wedi’i henwebu ar gyfer gwobr o fri i fenywod
02 Maw

Rheolwr Gyfarwyddwr Traveline Cymru wedi’i henwebu ar gyfer gwobr o fri i fenywod

Mae Rheolwr Gyfarwyddwr Traveline Cymru “yn falch dros ben” o fod wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Menywod Cymru eleni.
Read More
Stagecoach yn cynnal ei seremoni wobrwyo flynyddol i gydnabod gweithwyr sydd wedi serennu
28 Chw

Stagecoach yn cynnal ei seremoni wobrwyo flynyddol i gydnabod gweithwyr sydd wedi serennu

Mae Stagecoach wedi cyhoeddi enillwyr ei Wobrau Sêr eleni, sef digwyddiad gwobrwyo blynyddol sy’n cydnabod y gweithwyr a’r sêr sydd wedi gwneud mwy na’r disgwyl yn eu gwaith.
Read More
N.A.T. Group yn mynd yr ail filltir i gynnig help yn dilyn y llifogydd ym Mhontypridd
24 Chw

N.A.T. Group yn mynd yr ail filltir i gynnig help yn dilyn y llifogydd ym Mhontypridd

Yn dilyn y llifogydd dinistriol a welwyd ledled y de’n ddiweddar mae N.A.T. Group, y gweithredwr bysiau lleol, wedi addo cynorthwyo’r bobl a’r busnesau sydd wedi dioddef effeithiau’r llifogydd.
Read More
Y Llywodraeth yn cael ei hannog i “fanteisio i’r eithaf ar bŵer bysiau” wrth i adroddiad newydd ddangos bod Stagecoach yn helpu i gyfrannu £43 miliwn y flwyddyn i economi Cymru
20 Chw

Y Llywodraeth yn cael ei hannog i “fanteisio i’r eithaf ar bŵer bysiau” wrth i adroddiad newydd ddangos bod Stagecoach yn helpu i gyfrannu £43 miliwn y flwyddyn i economi Cymru

Mae awdurdodau Cymru yn cael eu hannog i fanteisio i’r eithaf ar bŵer bysiau er budd cymunedau, wrth i ymchwil newydd a gyhoeddwyd heddiw ddangos bod Stagecoach yn Ne Cymru yn helpu i gyfrannu dros £40 miliwn y flwyddyn i’r economi yng Nghymru.  
Read More
Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru yn lansio ap newydd i hwyluso cyfathrebu ar gyfer cwsmeriaid byddar
10 Chw

Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru yn lansio ap newydd i hwyluso cyfathrebu ar gyfer cwsmeriaid byddar

Mae “InterpreterNow” yn defnyddio system debyg i alwad fideo i wneud cyfathrebu rhwng cydweithwyr ar y rheilffyrdd a chwsmeriaid byddar yn haws fyth.
Read More
Y depo gwerth £100 miliwn a fydd yn ganolog i elfen reilffyrdd Metro De Cymru
20 Ion

Y depo gwerth £100 miliwn a fydd yn ganolog i elfen reilffyrdd Metro De Cymru

  Bydd y depo’n gartref i 500 o staff a disgwylir iddo agor yn 2022.
Read More
Datgelu gweledigaeth sy’n werth £2 biliwn ar gyfer trafnidiaeth yng Nghaerdydd
17 Ion

Datgelu gweledigaeth sy’n werth £2 biliwn ar gyfer trafnidiaeth yng Nghaerdydd

Mae Cyngor Caerdydd wedi datgelu gweledigaeth y bwriedir iddi drawsnewid rhwydwaith trafnidiaeth Caerdydd a’r de-ddwyrain.
Read More
Gwaith yn dechrau ar orsaf reilffordd newydd Bow Street yng Ngheredigion
16 Ion

Gwaith yn dechrau ar orsaf reilffordd newydd Bow Street yng Ngheredigion

Bydd yr orsaf reilffordd newydd yn golygu bod trenau’n galw yn y pentref am y tro cyntaf ers 55 mlynedd.
Read More