Newyddion

27 Maw

Stagecoach yn cyflwyno cerdyn disgownt newydd i bobl ifanc dan 19 oed

Mae Stagecoach yn ne Cymru ar fin lansio cynllun disgownt newydd sbon i deithwyr dan 19 oed.
Rhagor o wybodaeth
21 Maw

Cystadleuaeth Sul y Mamau Bws Caerdydd

Mae Bws Caerdydd wedi lansio cystadleuaeth unigryw er mwyn talu teyrnged i famau ar draws Caerdydd.
Rhagor o wybodaeth
13 Maw

Panel Cynghorol Defnyddwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus

Yn dilyn adolygiad o'r Pwyllgor Defnyddwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus presennol yn 2013, penderfynodd Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth sefydlu trefn newydd i roi cyngor iddi ar faterion sy'n effeithio ar ddefnyddwyr trafnidiaeth gyhoeddus.
Rhagor o wybodaeth
25 Chw

Bws Caerdydd yn gwerthu tocynnau o’r Ganolfan Groeso

Mae Bws Caerdydd wedi cyhoeddi y bydd yn gwerthu tocynnau o’r Ganolfan Groeso sydd yng nghanol y ddinas.
Rhagor o wybodaeth
25 Chw

Metro Caerdydd: Cynllun i annog pobl i ‘adael eu ceir gartref’

Mae cynlluniau ar waith i gyflwyno system drafnidiaeth ranbarthol y bwriedir iddi wella cysylltiadau trafnidiaeth rhwng Caerdydd a de-ddwyrain Cymru.
Rhagor o wybodaeth
18 Chw

Adroddiad ar welliannau i brif reilffordd y Cambrian a rheilffordd arfordir y Cambrian yn cael ei gyflwyno i’r Gweinidog Trafnidiaeth

Mae grŵp a ddaeth ynghyd i ystyried cynigion i wella prif reilffordd y Cambrian a rheilffordd arfordir y Cambrian yn y canolbarth wedi cyflwyno ei adroddiad i’r Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart.
Rhagor o wybodaeth
14 Chw

Bysiau newydd ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr yn cael croeso swyddogol

Ymunodd Carwyn Jones, yr Aelod Cynulliad dros Ben-y-bont ar Ogwr, â chynrychiolwyr Bus Users Cymru, Cymdeithas Cŵn Tywys y Deillion a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yr wythnos diwethaf i groesawu’r buddsoddiad a wnaed gan First Cymru mewn gwasanaethau bysiau lleol ym Mhen-y-bont ar Ogwr a’r cyffiniau.
Rhagor o wybodaeth
10 Chw

Cwmni bws yn penodi rheolwr cyffredinol cyntaf, newydd

Mae cwmni teuluol Express Motors, Penygroes, Caernarfon newydd apwyntio rheolwr cyffredinol cyntaf newydd.
Rhagor o wybodaeth
03 Chw

Y Cynllun Waled Oren Yn Helpu'r Sawl Sy'n Teithio Ar Fysiau Bws Casnewydd

Mae Bws Casnewydd yn ymfalchïo yn y ffaith bod y cwmni wedi ymuno â’r Cynllun Waled Oren.
Rhagor o wybodaeth
23 Ion

Lloyds Coaches Datganiad I'r Wasg

Ar ôl pedair blynedd fel rheolwr cyffredinol ar gwmni Lloyds Coaches, mae Richard Jones yn ffarwelio'n annwyl a'r cwmni er mwyn canolbwyntio ar ei deulu a phethau eraill.
Rhagor o wybodaeth
21 Ion

Gwefan Share Cymru bellach yn fyw

Mae’r cynllun newydd rhannu ceir sydd yng Nghymru, Share Cymru, bellach ar waith.
Rhagor o wybodaeth
20 Ion

Cefnogaeth First i ddyn lleol yn rhoi hwb i’w ymdrechion i godi arian er budd elusen ganser

Mae ymdrechion Gofal Canser Maggie’s i godi arian wedi cael hwb sylweddol yn dilyn taith feicio elusennol a gwblhawyd er budd yr elusen gan David Whitehead (65), sy’n ŵr lleol o Gilâ yn Abertawe.
Rhagor o wybodaeth
20 Ion

Angen misoedd i orffen atgyweirio Lein Arfordir y Cambrian yn Abermo a Phwllheli ar ôl y llifogydd

Mae’n bosibl na fydd rheilffordd Arfordir y Cambrian yn ailagor yn llawn am bedwar mis arall.
Rhagor o wybodaeth