Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #Blackwood - With apologies due to a hold up on a previous service our 5.30PM 26 service Blackwood to Cardiff will… https://t.co/eyOLmDMnRM
@TravelineCymru Our customers are at the forefront of all we do. If you would be like to be part of our #CustomerPanel, who help us… https://t.co/3phCWOjm9p
@TravelineCymru Mae ein cwsmeriaid wrth wraidd pob peth a wnawn. Os hoffech fod yn aelod o’n Panel Cwsmeriaid, sy’n ein helpu i sic… https://t.co/aTGBWXnor8
@TravelineCymru RT ⚠️ SERVICE UPDATE ⚠️ Due to an RTC in Cymer the 70/71 service is unable to serve Cymer, the 59 service will termin… https://t.co/9wcODQ0xnQ
Sign-Up-To-The-Traveline-Cymru-Customer-Panel
04 Rha

Hoffech chi fod yn rhan o Banel Cwsmeriaid Traveline Cymru?

Dyma gyfle i chi ddweud eich dweud am y modd y mae’r nodweddion yr ydych yn eu defnyddio i gael gafael ar wybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus yn edrych, yn teimlo ac yn gweithredu, a llawer mwy!
Rhagor o wybodaeth
student-coronavirus-christmas-travel-guidance-transport-for-wales-traveline-cymru
01 Rha

Canllawiau i fyfyrwyr prifysgol sy’n teithio adref ar gyfer y Nadolig

Gofynnir i fyfyrwyr yng Nghymru sy’n dychwelyd adref ar gyfer y Nadolig deithio rhwng 3 Rhagfyr a 9 Rhagfyr fan bellaf.
Rhagor o wybodaeth
Nextbike-Half-Price-Annual-Membership-For-Charity-Campaign-Fareshare-Traveline-Cymru
01 Rha

Nextbike yn cynnig bwyd a bargen dros gyfnod yr ŵyl gydag ymgyrch i gefnogi’r elusen fwyd FareShare

Mae nextbike, y cwmni blaenllaw rhannu beiciau, yn gobeithio rhoi 6,000 o brydau bwyd yn rhan o gynnig arbennig ar gyfer mis Rhagfyr, wrth iddo lansio ymgyrch elusennol nodedig dros gyfnod yr ŵyl.
Rhagor o wybodaeth
New-Director-For-Wales-Community-Transport-Association-Traveline-Cymru
23 Tac

Y Gymdeithas Cludiant Cymunedol yn penodi Rachel Burr yn Gyfarwyddwr newydd i Gymru

Mae’n bleser gan y Gymdeithas Cludiant Cymunedol gyhoeddi bod Rachel Burr wedi’i phenodi yn Gyfarwyddwr newydd i Gymru.
Rhagor o wybodaeth
Welsh-Government-Announce-New-Transport-Strategy-Reducing-Carbon-Emissions-Traveline-Cymru
17 Tac

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi Strategaeth Drafnidiaeth newydd sy’n addo lleihau allyriadau carbon o’r rhwydwaith trafnidiaeth

Bydd y strategaeth ddrafft, ‘Llwybr Newydd’, yn dylanwadu ar system drafnidiaeth Cymru yn ystod y ddau ddegawd nesaf.
Rhagor o wybodaeth
Transport-For-Wales-New-Community-Rail-Officer-Conwy-Valley-Traveline-Cymru
13 Tac

Swyddog Rheilffyrdd Cymunedol newydd yn Nyffryn Conwy yn rhan o Weledigaeth Trafnidiaeth Cymru ar gyfer Rheilffyrdd Cymunedol

Bydd Swyddog Rheilffyrdd Cymunedol newydd yn dechrau gweithio yn Nyffryn Conwy y mis hwn.
Rhagor o wybodaeth
Nextbike-Launches-New-Electric-Bikes-In-Penarth-Wales-Traveline-Cymru
13 Tac

Nextbike yn lansio’r cynllun beiciau trydan cyntaf yng Nghymru ym Mhenarth

Ar 12 Tachwedd cyrhaeddodd y cyntaf o 50 o feiciau trydan nextbike Benarth, gan nodi dechrau cynllun beiciau trydan cyntaf y cwmni yng Nghymru.
Rhagor o wybodaeth
Transport-For-Wales-Conwy-Council-Launch-Fflecsi-Service-Traveline-Cymru
09 Tac

Gwasanaeth bws Fflecsi Trafnidiaeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn dechrau yn Nyffryn Conwy

Mae Trafnidiaeth Cymru yn bwrw ati i ehangu gwasanaeth bws fflecsi i ran arall o Gymru.
Rhagor o wybodaeth
Wales-Circuit-Breaker-Lockdown-Public-Transport-Information-Traveline-Cymru
22 Hyd

Y sawl sy’n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn cael eu hannog i fynd i dudalen Traveline Cymru am y Coronafeirws i weld y newidiadau diweddaraf i wasanaethau yn ystod y cyfnod atal byr

Dim ond teithiau hanfodol y bydd y rheolau, a fydd mewn grym o 6pm nos Wener 23 Hydref tan ddydd Llun 9 Tachwedd, yn eu caniatáu yn ystod y cyfnod o bythefnos.
Rhagor o wybodaeth
NAT-Transport-For-Wales-Demand-Response-Scheme-Cardiff-Traveline-Cymru
19 Hyd

Cynllun Trafnidiaeth Seiliedig ar Alw cyntaf y brifddinas yn arwain y ffordd

Erbyn hyn, mae’r cynllun Trafnidiaeth ar Alw cyntaf i’w dreialu yn y brifddinas hanner ffordd drwy ei gyfnod peilot ac mae wedi croesawu dros 1,251 o deithwyr yn ystod y cyfnod hwnnw.
Rhagor o wybodaeth
Jo-Foxall-Women-In-Transport-Winner-Wales-Transport-Awards-Traveline-Cymru
16 Hyd

Rheolwr Gyfarwyddwr Traveline Cymru yn cipio’r wobr ‘Menywod ym maes Trafnidiaeth’

Llwyddodd Rheolwr Gyfarwyddwr Traveline Cymru i gipio’r wobr ‘Menywod ym maes Trafnidiaeth’ yng Ngwobrau Trafnidiaeth Cymru 2020.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach-40th-birthday-celebrations-traveline-cymru
09 Hyd

Stagecoach yn dathlu 40 mlynedd o wasanaethu ei gymunedau gyda balchder

Ddydd Gwener 9 Hydref, bydd Stagecoach yn dathlu’n swyddogol bod 40 mlynedd wedi pasio ers iddo ddechrau gwasanaethu ei gymunedau gyda balchder a chysylltu pobl â’i gilydd ledled y DU.
Rhagor o wybodaeth
local-lockdown-and-coronavirus-travel-guidance-pages-traveline-cymru
24 Med

Traveline Cymru yn parhau i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf am deithio wrth i gyfnodau clo lleol gael eu cyflwyno

Mae pobl ledled Cymru yn cael eu hannog i gael gafael ar yr holl wybodaeth ddiweddaraf am deithio yn ystod y pandemig coronafeirws, ynghyd â phob math o ddiweddariadau a newyddion, drwy wasanaethau Traveline Cymru wrth i gyfnodau clo lleol gael eu cyflwyno o hyd.
Rhagor o wybodaeth
nhs-test-and-trace-app-launches-wales-and-england-traveline-cymru
22 Med

Aelodau’r cyhoedd yn cael eu hannog i lawrlwytho ap Covid-19 y GIG er mwyn Profi, Olrhain a Diogelu yng Nghymru

Mae tafarnau, bwytai, siopau trin gwallt, sinemâu a lleoliadau eraill ledled Cymru a Lloegr yn cael eu hannog i lawrlwytho codau QR er mwyn paratoi ar gyfer cyflwyno’r ap newydd i’r cyhoedd.
Rhagor o wybodaeth
adventure-coachlines-half-term-day-trips-traveline-cymru
10 Med

Adventure Coachlines yn cychwyn tripiau undydd newydd sy’n addas i’r teulu

Y nod yw adfer hyder pobl mewn teithio ar fysiau, a chynnig ffordd gyfleus a rhad i deithwyr weld rhannau eraill o’r DU.
Rhagor o wybodaeth
stagecoach-south-wales-september-service-level-increase-traveline-cymru
04 Med

Cadarnhau cynlluniau i gynyddu gwasanaethau bws ar draws rhwydwaith Stagecoach yn Ne Cymru er mwyn cael olwynion y wlad i droi unwaith eto

Cadarnhau cynlluniau i gynyddu gwasanaethau bws ar draws rhwydwaith Stagecoach yn Ne Cymru er mwyn cael olwynion y wlad i droi unwaith eto.
Rhagor o wybodaeth
south-west-wales-connected-rail-partnership-launch-traveline-cymru
01 Med

Partneriaeth Rheilffyrdd Cymunedol yn cael ei lansio ar gyfer de-orllewin Cymru

Erbyn hyn, mae gan ranbarth y de-orllewin ei Bartneriaeth Rheilffyrdd Cymunedol ei hun sy’n ceisio helpu cymunedau i gael y budd mwyaf o’u rheilffyrdd presennol.
Rhagor o wybodaeth
stagecoach-south-wales-school-service-guidance-traveline-cymru
01 Med

Canllawiau gan Stagecoach yn Ne Cymru ynghylch gwasanaethau bws ar gyfer ysgolion a cholegau

Mae Stagecoach wedi cyhoeddi canllawiau ynghylch gwasanaethau bws ar gyfer ysgolion a cholegau yn ne Cymru er mwyn cynorthwyo disgyblion a myfyrwyr i ddychwelyd yn ddiogel i’w hysgolion a’u colegau ym mis Medi.
Rhagor o wybodaeth
wales-transport-award-nomination-traveline-cymru
27 Aws

Traveline Cymru “yn falch iawn” o fod wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer dwy o Wobrau Trafnidiaeth Cymru

Mae Traveline Cymru “yn falch iawn” o fod wedi cael ei ddewis ar gyfer y rownd derfynol mewn dau gategori yng Ngwobrau Trafnidiaeth Cymru eleni, sy’n wobrau o fri.
Rhagor o wybodaeth
 Croeso i Fyfyrwyr Newydd! Teithio yn eich dinas newydd gyda MyndiBobManfelMyfyriwr
21 Aws

Croeso i Fyfyrwyr Newydd! Teithio yn eich dinas newydd gyda MyndiBobManfelMyfyriwr

Gall dechrau ar gyfnod hollol newydd, gyda llwyth o bobl newydd mewn sefyllfa anghyfarwydd, fod yn brofiad brawychus iawn. Er na allwn wneud llawer i’ch helpu i dorri’r garw gyda’ch cyd-fyfyrwyr yn y brifysgol, gallwn yn bendant eich helpu i deithio o le i le yn eich tref neu’ch dinas newydd. 
Rhagor o wybodaeth