Newyddion

Teithwyr, grwpiau trafnidiaeth, y llywodraeth a chyrff anllywodraethol yn cefnogi Mis Dal y Bws
11 Hyd

Teithwyr, grwpiau trafnidiaeth, y llywodraeth a chyrff anllywodraethol yn cefnogi Mis Dal y Bws

Mae’r Mis Dal y Bws cyntaf i’w gynnal gan Bus Users wedi dod i ben, pan ddaeth grwpiau ledled y DU o hyd i ffyrdd cyffrous a chreadigol o annog pobl i ddefnyddio bysiau.
Rhagor o wybodaeth
Cau'r llinell rhwng Abercynon a Merthyr Tudful
10 Hyd

Cau'r llinell rhwng Abercynon a Merthyr Tudful

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn parhau i symud ymlaen gyda’r gwaith o adeiladu Metro De Cymru gyda gwaith mawr yn cael ei wneud ar draws Llinellau Craidd y Cymoedd (CVL).
Rhagor o wybodaeth
Gweithredu diwydiannol i effeithio ar wasanaethau TrC
27 Med

Gweithredu diwydiannol i effeithio ar wasanaethau TrC

Bydd y rhan fwyaf o wasanaethau Trafnidiaeth Cymru (TrC) ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau yn cael eu hatal am ddau ddiwrnod ym mis Hydref oherwydd y gweithredu diwydiannol cenedlaethol parhaus.
Rhagor o wybodaeth
Trafnidiaeth Cymru yn lansio ap newydd TrawsCymru
26 Med

Trafnidiaeth Cymru yn lansio ap newydd TrawsCymru

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi lansio ap newydd ar gyfer ei rwydwaith bysiau pellter hir Traws Cymru a fydd yn ei gwneud yn haws i bobl deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach yn dathlu Mis Dal y Bws 2022 drwy hyrwyddo manteision dechrau teithio ar fysiau
21 Med

Stagecoach yn dathlu Mis Dal y Bws 2022 drwy hyrwyddo manteision dechrau teithio ar fysiau

Mae Stagecoach yn dathlu #MisDalYBws 2022 drwy hyrwyddo manteision dechrau teithio ar fysiau a thrwy fuddsoddi llawer o arian mewn bysiau di-allyriadau newydd yn rhan o’i Strategaeth Gynaliadwyedd.
Rhagor o wybodaeth
Mwy o ddiffibrilwyr sy’n achub bywydau ar gyfer gorsafoedd ledled Cymru a’r gororau
06 Med

Mwy o ddiffibrilwyr sy’n achub bywydau ar gyfer gorsafoedd ledled Cymru a’r gororau

Mae Trafnidiaeth Cymru yn parhau i gyflwyno diffibrilwyr sy’n achub bywydau mewn gorsafoedd ar draws rhwydwaith rheilffyrdd Cymru a’r Gororau.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach Yn Ne Cymru Yn Buddsoddi Mewn Depo Newydd Yng Nghwmbrân
02 Med

Stagecoach Yn Ne Cymru Yn Buddsoddi Mewn Depo Newydd Yng Nghwmbrân

Mae Stagecoach Yn Ne Cymru wedi symud i ddepo newydd a mwy cynaliadwy yng Nghwmbrân, lle ceir cilfachau gwefru ar gyfer cerbydau trydan, system wresogi glyfar, paneli solar, a mwy.
Rhagor o wybodaeth
Gwasanaethau TrC i gael eu heffeithio gan weithredu diwydiannol
17 Aws

Gwasanaethau TrC i gael eu heffeithio gan weithredu diwydiannol

Bydd y rhan fwyaf o wasanaethau Trafnidiaeth Cymru (TrC) ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau yn cael eu hatal am ddau ddiwrnod yr wythnos hon (Awst 18 a 20) oherwydd y gweithredu diwydiannol cenedlaethol parhaus.
Rhagor o wybodaeth
Newport Bus yn cefnogi #PrideinthePort drwy gynnig teithiau am ddim ar fysiau i bawb
16 Aws

Newport Bus yn cefnogi #PrideinthePort drwy gynnig teithiau am ddim ar fysiau i bawb

Fel prif weithredwr bysiau dinas Casnewydd ac fel cwmni sy’n cefnogi ei gymuned gyfan, mae’n bleser gan Newport Bus gyhoeddi ei gefnogaeth o’r newydd i Pride, a’i gefnogaeth eleni’n benodol i’r digwyddiad Pride in the Port y bu disgwyl mawr amdano.
Rhagor o wybodaeth
Cynllun fflecsi peilot Casnewydd wedi dod i ben
12 Aws

Cynllun fflecsi peilot Casnewydd wedi dod i ben

Darparodd prosiect peilot Trafnidiaeth Cymru a Llywodraeth Cymru, a gefnogwyd gan Gyngor Casnewydd a Newport Transport, ddata sylweddol a fydd yn awr yn cael ei ddadansoddi a’i ddefnyddio i wella cynllunio llwybrau trafnidiaeth gyhoeddus yn yr ardal yn y dyfodol.
Rhagor o wybodaeth
Bws Fflecsi i lansio yn ardal Bwcle
11 Aws

Bws Fflecsi i lansio yn ardal Bwcle

Mae Trafnidiaeth Cymru yn cymryd cam arall ymlaen drwy ehangu’r gwasanaeth bws fflecsi a’i gyflwyno i ran arall o Sir y Fflint.
Rhagor o wybodaeth
Tarfu ar Awst 13 oherwydd gweithredu diwydiannol
10 Aws

Tarfu ar Awst 13 oherwydd gweithredu diwydiannol

Nid yw Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn rhan o weithredu diwydiannol dydd Sadwrn gan aelodau o undeb y gyrwyr trenau ASLEF, ond mae rhai o’i wasanaethau’n debygol o fod yn hynod o brysur o ganlyniad i’r amserlen gyfyngedig iawn a roddwyd ar waith gan weithredwyr eraill.
Rhagor o wybodaeth
TrC a Cadw yn cydweithio i gynnig mynediad 2 docyn am bris 1
03 Aws

TrC a Cadw yn cydweithio i gynnig mynediad 2 docyn am bris 1

Gall pobl sy'n teithio ar y trên i dirnodau hanesyddol Cymru gael 2 docyn am bris 1, diolch i bartneriaeth newydd rhwng Trafnidiaeth Cymru a Cadw.
Rhagor o wybodaeth
Teithiau am ddim ar fysiau yn Abertawe – mis Gorffennaf a mis Awst 2022
29 Gor

Teithiau am ddim ar fysiau yn Abertawe – mis Gorffennaf a mis Awst 2022

Mae’n bleser gan Adventure Travel gynnig teithiau am ddim i chi ar fysiau yn Abertawe yn ystod yr haf eleni, drwy garedigrwydd Cyngor Abertawe.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach yw’r gweithredwr bysiau cyntaf yn y DU i gwblhau rhaglen genedlaethol i osod technoleg newydd ar ei fysiau ar gyfer rhybuddio ynghylch pontydd
27 Gor

Stagecoach yw’r gweithredwr bysiau cyntaf yn y DU i gwblhau rhaglen genedlaethol i osod technoleg newydd ar ei fysiau ar gyfer rhybuddio ynghylch pontydd

Mewn partneriaeth â GreenRoad, Stagecoach yw’r gweithredwr bysiau cyntaf yn y DU i gyflwyno technoleg newydd sy’n adnabod pontydd isel ar ei fflyd gyfan o fysiau deulawr, sy’n cyfateb i dros 4000 o gerbydau.
Rhagor o wybodaeth
Y gwyliau ysgol wedi dechrau a phlant yn cael teithio am ddim yn ystod yr haf
25 Gor

Y gwyliau ysgol wedi dechrau a phlant yn cael teithio am ddim yn ystod yr haf

Mae’n bleser gan Newport Bus gyhoeddi ei gynnig dros yr haf – sef y bydd plant yn cael teithio am ddim os ydynt yng nghwmni oedolyn.
Rhagor o wybodaeth
Cynnig bysus am ddim yn dychwelyd ar gyfer gwyliau'r haf
22 Gor

Cynnig bysus am ddim yn dychwelyd ar gyfer gwyliau'r haf

Mae menter bysus am ddim Cyngor Abertawe yn dychwelyd ar gyfer gwyliau'r haf, gan ddechrau ar 29 Gorffennaf.
Rhagor o wybodaeth
Gweithredu diwydiannol i effeithio ar wasanaethau ar 27ain a 30ain Gorffennaf
21 Gor

Gweithredu diwydiannol i effeithio ar wasanaethau ar 27ain a 30ain Gorffennaf

Cynghorir cwsmeriaid Trafnidiaeth Cymru (TrC) i gynllunio eu teithiau’n ofalus yr wythnos nesaf gan y bydd gwasanaethau’n cael eu tarfu gan ddau ddiwrnod o weithredu diwydiannol cenedlaethol.
Rhagor o wybodaeth
Trafnidiaeth Cymru yn cyhoeddi cyngor teithio oherwydd tywydd eithafol
15 Gor

Trafnidiaeth Cymru yn cyhoeddi cyngor teithio oherwydd tywydd eithafol

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) a Network Rail yn gofyn i gwsmeriaid wirio cyn teithio gan y bydd tywydd poeth yn debygol o achosi tarfu ac effeithio ar amodau teithio.
Rhagor o wybodaeth
Adventure Travel yn caffael llwybrau newydd ym Mro Morgannwg
05 Gor

Adventure Travel yn caffael llwybrau newydd ym Mro Morgannwg

Mae disgwyl y bydd Adventure Travel yn cymryd dau lwybr bysiau allweddol ym Mro Morgannwg oddi ar Easyway of Pencoed, pan fydd y cwmni annibynnol hwnnw’n gorffen masnachu ddiwedd mis Gorffennaf.
Rhagor o wybodaeth