Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT 🛠️Engineering Work. 🚍Buses replace trains between: Saturday 10 - Sunday 11 December (all day): Swansea - Carmarthe… https://t.co/swuofwfsbN
@TravelineCymru RT 🛠️Gwaith peirianyddol 🚍Bysiau yn rhedeg yn lle trenau rhwng Dydd Sadwrn 10 - Sul 11 Rhagfyr (drwy'r dydd): Abertaw… https://t.co/1gG6BDwSd7
@TravelineCymru RT Due to congestion the 17:20 C9 Caerphilly to Bargoed and the 18:06 Bargoed to Ystrad Hospital has not run
@TravelineCymru RT ⚠️Tarfu- Dydd Sul, 11 Rhagfyr (edefyn) ⚠️Disruption - Sunday, 11 December (thread) https://t.co/K2QDuCC7lT
@TravelineCymru RT ⚠️Dydd Sul 11, Rhagfyr 2022 - Tarfu Difrifol i'w disgwyl! Rydym yn disgwyl tarfu difrifol i wasanaethau ar draws y… https://t.co/xvKKzgPhB8
Torfaen-Council-Public-Consultation-On-Active-Travel-Network-Map-Draft
22 Hyd

Dweud eich dweud: Cyngor Torfaen yn gofyn am farn y cyhoedd am Fap Rhwydwaith Teithio Llesol newydd er mwyn helpu i wella llwybrau cerdded a beicio

Cymerodd dros 1000 o bobl ran yn yr ymgynghoriad cychwynnol, sydd wedi helpu i lunio’r Map Rhwydwaith Teithio Llesol drafft.
Rhagor o wybodaeth
Transport-for-Wales-South-Wales-Metro-Works-Between-Merthyr-Tydfil-and-Pontypridd
20 Hyd

Gwaith ar Fetro De Cymru yn parhau rhwng Merthyr Tudful a Phontypridd rhwng 23 Hydref a 27 Hydref

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn parhau i fwrw ymlaen â chynlluniau trawsnewidiol ar gyfer Metro De Cymru gyda gwaith rhwng Merthyr Tudful a Phontypridd.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach-South-Wales-Drivers-Strike-To-Cause-Service-Disruption
18 Hyd

Disgwylir y bydd streiciau gan yrwyr Stagecoach yn Ne Cymru yn amharu ar wasanaethau yng Nghoed-duon, Bryn-mawr, Pont-y-pŵl a Chwmbrân o ddydd Mawrth 19 Hydref ymlaen

Ni fydd y streiciau’n effeithio ar wasanaethau ar draws Aberdâr, tref Caerffili (ar wahân i wasanaeth 26), Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf.
Rhagor o wybodaeth
Cardiff-Council-Launch-Public-Consultation-On-New-10-Year-Bus-Vision
18 Hyd

Dweud eich dweud: Cyngor Caerdydd yn lansio ymgynghoriad wyth wythnos ynghylch ‘Strategaeth Fysiau’ er mwyn gwella gwasanaethau bws yn y ddinas

O 18 Hydref ymlaen am wyth wythnos, gall aelodau’r cyhoedd rannu eu barn am strategaeth naw pwynt Cyngor Caerdydd i wella gwasanaethau yn yr ardal ar gyfer preswylwyr a chymudwyr.
Rhagor o wybodaeth
Traveline-Cymru-Launches-New-Multi-Modal-Travel-Map
12 Hyd

Traveline Cymru yn lansio ‘Map Teithio’ newydd sy’n cynnwys gwybodaeth am amryw ddulliau o deithio

Mae Traveline Cymru wedi lansio Map Teithio newydd a fydd yn disodli ei Chwiliwr Arosfannau Bysiau presennol. 
Rhagor o wybodaeth
Swansea-Free-Weekend-Bus-Initiative-Returns-For-October-Half-Term
05 Hyd

Menter Abertawe, sy’n galluogi pobl i deithio am ddim ar fysiau ar benwythnosau, yn dychwelyd ar gyfer gwyliau hanner tymor mis Hydref

Manteisiodd bron 220,000 o deithwyr ar y cynllun pan oedd ar waith yn ystod gwyliau’r haf ym mis Awst.
Rhagor o wybodaeth
Caernarfon-Flyover-Redevelopment-Public-Consultation
01 Hyd

Cyfle i chi ddweud eich dweud: Ymgynghoriad ynghylch dyfodol Ffordd Liniaru Fewnol Caernarfon

Bydd modd cyflwyno sylwadau i ymgynghoriad cyhoeddus tan 1 Tachwedd 2021.
Rhagor o wybodaeth
FOR-Cardiff-Launch-New-Scheme-To-Help-Keep-Women-Safe
27 Med

Ymgyrch newydd gan Caerdydd AM BYTH yn rhoi sylw i ddiogelwch menywod yn ystod Pythefnos y Glas

O 21 Medi tan 4 Hydref, bydd 35 o fyrddau hysbysebu digidol yn goleuo’r brifddinas er mwyn helpu menywod i deimlo’n fwy diogel yn ystod y nos.
Rhagor o wybodaeth
Transport-for-Wales-To-Expand-fflecsi-Services-With-Bwcabus-West-Wales
27 Med

Trafnidiaeth Cymru yn bwriadu gwella gwasanaeth Bwcabus yn y gorllewin drwy ehangu’r cynllun fflecsi

Bydd Trafnidiaeth Cymru, gan weithio mewn partneriaeth â chynghorau lleol, yn gwella’r gwasanaeth Bwcabus wrth iddo ddathlu ei ben-blwydd yn 12 oed.
Rhagor o wybodaeth
Traveline-Cymru-Welsh-Contact-Centre-Awards-Nomination
24 Med

Canolfan gyswllt yn y gogledd yn cyrraedd y rhestr fer yng Ngwobrau Canolfannau Cyswllt Cymru

Mae canolfan gyswllt Gymraeg ym Mhenrhyndeudraeth wedi cyrraedd y rhestr fer yng Ngwobrau Canolfannau Cyswllt Cymru eleni, sy’n wobrau o fri.
Rhagor o wybodaeth
Transport-for-Wales-Announce-3-Year-Service-Expansion-Plans
24 Med

Trafnidiaeth Cymru yn cyhoeddi cynllun 3 blynedd ar gyfer ehangu gwasanaethau ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau

Bu’n rhaid adolygu rhai cynlluniau oherwydd effaith barhaus a phellgyrhaeddol Covid-19.
Rhagor o wybodaeth
 © Sustrans
22 Med

Cymerwch ran yn Wythnos Beicio i’r Ysgol 2021 gyda Sustrans

Caiff y digwyddiad hwn sy’n para wythnos ei drefnu gan Sustrans ac Ymddiriedolaeth Bikeability, ac mae’n annog teuluoedd i fynd i’r ysgol ar gefn beic a sgwter.
Rhagor o wybodaeth
Transport-for-Wales-Start-Improvement-Works-At-Cardiff-Central-Station
22 Med

Gwelliannau’n dechrau yng ngorsaf Caerdydd Canolog yn rhan o Weledigaeth Gwella Gorsafoedd Trafnidiaeth Cymru

Mae gwaith i wella cyfleusterau i gwsmeriaid yng ngorsaf Caerdydd Canolog wedi dechrau ers dydd Llun 27 Medi.
Rhagor o wybodaeth
Traveline-Cymru-Launch-New-Range-Of-Business-Services
17 Med

All Gwasanaethau Busnes newydd Traveline Cymru helpu eich sefydliad chi?

O hyfforddiant TravelineCymru+ ar-lein ynghylch sut mae defnyddio ein gwasanaethau gwybodaeth i Gynlluniwr Taith Aml-ddull newydd i’w roi ar eich gwefan.
Rhagor o wybodaeth
First-Cymru-bus-driver-shortage-sees-15-routes-suspended
14 Med

Prinder gyrwyr bysiau yn First Cymru yn arwain at roi’r gorau dros dro i weithredu 15 o lwybrau

Mae’r cwmni bysiau wedi gorfod rhoi’r gorau dros dro i weithredu 15 o lwybrau ledled y de oherwydd prinder gyrwyr.
Rhagor o wybodaeth
Cardif-Bay-Barrage-temporarily-closed-to-walkers-and-cyclists-for-4-evenings-of-concerts-at-Alexandra-Head
13 Med

Morglawdd Bae Caerdydd ar gau dros dro i gerddwyr a beicwyr ar gyfer pedair noson o gyngherddau ym Mhentir Alexandra

Bydd y morglawdd ym Mae Caerdydd ar gau gan mwyaf i gerddwyr a beicwyr o nos Iau 16 Medi tan ddydd Sul 19 Medi.
Rhagor o wybodaeth
Transport for Wales Rail encourage passengers to still plan ahead as services increase from September 13th
10 Med

Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru yn annog teithwyr i barhau i gynllunio ymlaen llaw wrth i nifer y gwasanaethau gynyddu

Bydd y newidiadau’n golygu cynnydd cyffredinol o 8.5% yn nifer y gwasanaethau.
Rhagor o wybodaeth
Transport-For-Wales-Launch-Public-Survey-To-Help-Shape-Future-Of-Rail-Travel
30 Aws

Cyfle i chi ddweud eich dweud: Trafnidiaeth Cymru yn lansio arolwg cyhoeddus er mwyn helpu i lywio dyfodol teithio ar drenau

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) am i'r cyhoedd gymryd rhan mewn arolwg a fydd yn helpu i gynllunio trafnidiaeth y dyfodol yn dilyn pandemig covid-19.
Rhagor o wybodaeth
Rail-Industry-Launch-New-Campaign-To-Tackle-Sexual-Harassment
25 Aws

Y diwydiant rheilffyrdd yn lansio ymgyrch newydd i fynd i’r afael ag aflonyddu rhywiol

Bydd ymgyrch y diwydiant rheilffyrdd yn codi ymwybyddiaeth o beth yw aflonyddu rhywiol, yn annog pobl i adrodd am achosion ac yn helpu i sicrhau nad oes unrhyw fannau anniogel ar y rhwydwaith rheilffyrdd.
Rhagor o wybodaeth
20 Aws

Bws Caerdydd wedi’i ailfrandio cyn pen-blwydd y cwmni yn 120 oed

Un elfen allweddol o’r gwaith ailfrandio yw’r cynllun lliw oren, sy’n rhoi teyrnged i ymgyrch poblogaidd iawn a gafodd ei arwain gan y gweithredwr yn yr 1970au a’r 1990au.
Rhagor o wybodaeth