Newyddion

Cyfnewidfa Fysiau Caerdydd
14 Meh

Cyfnewidfa Fysiau Caerdydd

Pleser gan Trafnidiaeth Cymru yw cyhoeddi y bydd Cyfnewidfa Fysiau Caerdydd yn agor fis Mehefin a bwriedir i wasanaethau bws ddechrau gwasanaethu ohoni ddydd Sul 30 Mehefin 2024.
Rhagor o wybodaeth
Gwasanaeth bysus am ddim - Abertawe
18 Maw

Gwasanaeth bysus am ddim - Abertawe

Mae'r cynnig bysus am ddim poblogaidd iawn yn y ddinas yn dychwelyd am 9 niwrnod dros wyliau'r Pasg ac mae'n cynnwys y tri phenwythnos. 
Rhagor o wybodaeth
Cyngor teithio diwrnod gêm Cymru yn erbyn yr Eidal ar 16 Mawrth yng Nghaerdydd
13 Maw

Cyngor teithio diwrnod gêm Cymru yn erbyn yr Eidal ar 16 Mawrth yng Nghaerdydd

Bydd Cymru yn chwarae yn erbyn yr Eidal Ddydd Sadwrn 16 Mawrth yn Stadiwm Principality. Gyda'r gic gyntaf am 2.15pm - bydd ffyrdd canol y ddinas ar gau o 10.15am tan 6.15pm i sicrhau bod pob un sydd â thocyn yn gallu mynd i mewn ac allan o'r stadiwm yn ddiogel.
Rhagor o wybodaeth
Teithio am ddim ar fysiau i staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ym mis Mawrth
28 Chw

Teithio am ddim ar fysiau i staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ym mis Mawrth

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) wedi ymuno â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i gynnig teithio am ddim ar fysiau i staff y bwrdd iechyd, fel rhan o gynllun peilot newydd i annog gweithwyr i deithio’n fwy cynaliadwy ac i helpu i leihau’r pwysau ar y meysydd parcio.
Rhagor o wybodaeth
6 nations
29 Ion

Chwe chyngor ar gyfer eich taith ar drafnidiaeth gyhoeddus yn ystod Pencampwriaeth y 6 Gwlad 2024

Mae Pencampwriaeth flynyddol y 6 Gwlad, sy’n cael ei chynnal am y 25ain tro eleni, ar fin dechrau! Bydd miloedd o gefnogwyr o bob cwr o’r DU a thu hwnt yn heidio i strydoedd Caerdydd wrth i Gymru herio Iwerddon a Lloegr yn Stadiwm Principality eleni.
Rhagor o wybodaeth
Front of TrawsCymru Bus
09 Ion

Cyhoeddi llwybr T22 newydd TrawsCymru

Mae'n bleser gan Trafnidiaeth Cymru a Chyngor Gwynedd gyhoeddi y bydd gwasanaeth newydd sbon diweddaraf TrawsCymru yn dechrau gweithredu ym mis Chwefror 2024.
Rhagor o wybodaeth
Teithiau bws rhatach yn Rhondda Cynon Taf y mis Rhagfyr yma
06 Tac

Teithiau bws rhatach yn Rhondda Cynon Taf y mis Rhagfyr yma

Mae'r Cyngor yn falch o gyhoeddi y bydd Cynllun Uchafswm o £1 am Docyn Bws Un Ffordd ar gyfer pob taith bws sy'n dechrau ac yn gorffen yn Rhondda Cynon Taf yn cael ei gyflwyno ar gyfer mis Rhagfyr 2023 – gan ddarparu teithio rhatach dros gyfnod yr ŵyl.
Rhagor o wybodaeth
Cyhoeddi newidiadau i wasanaethau T2 a T3 TrawsCymru
02 Tac

Cyhoeddi newidiadau i wasanaethau T2 a T3 TrawsCymru

Mae amserlenni newydd ar gyfer gwasanaethau bysiau T2 a T3 TrawsCymru wedi cael eu cyhoeddi gan Trafnidiaeth Cymru (TrC) fel rhan o gyfres o newidiadau i’r ddau wasanaeth sydd â’r nod o wella cysylltiadau ar draws rhwydwaith TrawsCymru er mwyn diwallu anghenion teithwyr.
Rhagor o wybodaeth
Cau llwybrau TrC oherwydd Storm Ciaran
01 Tac

Cau llwybrau TrC oherwydd Storm Ciaran

Mae teithwyr yn cael eu hannog i wirio am yr wybodaeth ddiweddaraf cyn teithio gan y bydd nifer o lwybrau ar gau yfory (2 Tachwedd) oherwydd effaith Storm Ciaran.
Rhagor o wybodaeth
Dim ffws...
30 Hyd

Dim ffws...

Efallai eich bod chi’n meddwl mai teithio mewn car ydy’r ffordd hawsaf o deithio o gwmpas, ond mae llawer o resymau pam mai teithio ar fws ydy’r dewis gorau!
Rhagor o wybodaeth
Peidiwch ag anghofio gwirio eich fyngherdynteithio
26 Hyd

Peidiwch ag anghofio gwirio eich fyngherdynteithio

Os ydych chi’n defnyddio ap TrawsCymu i brynu’ch tocynnau a bod gennych chi fy ngherdyn teithio, o ddydd Llun 30 Hydref bydd angen i chi wirio’ch tocyn teithio yn yr ap i brofi eich bod yn gymwys i brynu tocynnau disgownt ‘fy ngherdyn teithio16-21’.
Rhagor o wybodaeth
Newidiadau i wasanaeth bws yn lle trên Abermaw
24 Hyd

Newidiadau i wasanaeth bws yn lle trên Abermaw

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) wedi cyhoeddi newidiadau i wasanaeth  bws yn lle trên Abermaw oherwydd gorfod cau ffyrdd ddechrau mis Tachwedd.
Rhagor o wybodaeth
Cyhoeddi cynlluniau ar gyfer pum gorsaf reilffordd newydd yn Ne Ddwyrain Cymru ynghyd â rhagor o wasanaethau trawsffiniol
15 Hyd

Cyhoeddi cynlluniau ar gyfer pum gorsaf reilffordd newydd yn Ne Ddwyrain Cymru ynghyd â rhagor o wasanaethau trawsffiniol

Mae cynlluniau uchelgeisiol Trafnidiaeth Cymru i wella trafnidiaeth gyhoeddus gam yn nes, gydag ymgynghoriad cyhoeddus ar bum gorsaf newydd yn Ne-ddwyrain Cymru a gwasanaethau trên newydd yn cael eu lansio heddiw.
Rhagor o wybodaeth
Tocyn 1Bws ar gyfer Gogledd Cymru gyfan wedi'i ymestyn
27 Med

Tocyn 1Bws ar gyfer Gogledd Cymru gyfan wedi'i ymestyn

Mae'r tocyn 1Bws ar gyfer gwasanaethau bysiau ar draws Gogledd Cymru bellach yn cynnig tocyn wythnosol un pris yn ogystal â thocyn dyddiol.
Rhagor o wybodaeth
Cyngor teithio – 30 Medi a 4 Hydref
24 Med

Cyngor teithio – 30 Medi a 4 Hydref

Mae ASLEF wedi cyhoeddi y bydd 16 cwmni gweithredu trenau (TOC) yn Lloegr yn cymryd rhan mewn gweithredu diwydiannol ddydd Sadwrn 30 Medi a dydd Mercher 4 Hydref a gwaherddir unrhyw oramser rhwng dydd Llun 2 Hydref a dydd Gwener 6 Hydref.
Rhagor o wybodaeth
Ffyrdd fydd ar gau ar gyfer Hanner Marathon Caerdydd ar 1 Hydref
24 Med

Ffyrdd fydd ar gau ar gyfer Hanner Marathon Caerdydd ar 1 Hydref

Gyda Hanner Marathon Caerdydd yn cael ei gynnal ddydd Sul, 1 Hydref, mae disgwyl i’r ddinas fod yn eithriadol o brysur, felly cynghorir trigolion ac ymwelwyr i gynllunio a gadael digon o amser ar gyfer eu taith.
Rhagor o wybodaeth
Daliwch y bws gyda 50% oddi ar docynnau detholedig TrawsCymru fis Medi yma
17 Med

Daliwch y bws gyda 50% oddi ar docynnau detholedig TrawsCymru fis Medi yma

I ddathlu Mis Dal y Bws y mis Medi hwn, mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn hwyluso teithio cynaliadwy ar fysiau drwy gynnig 50% oddi ar bryniannau ap TrawsCymru am y tro cyntaf ar rai llwybrau TrawsCymru.
Rhagor o wybodaeth
Gwasanaeth fflecsi Conwy yn ymestyn i Ddolwyddelan
10 Med

Gwasanaeth fflecsi Conwy yn ymestyn i Ddolwyddelan

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cadarnhau y bydd trigolion Dolwyddelan bellach yn elwa o gysylltiadau trafnidiaeth gwell yn dilyn estyniad i wasanaeth fflecsi Dyffryn Conwy.
Rhagor o wybodaeth
Mae'r Tour of Britain yn dychwelyd i’r Fwrdeistref Sirol ddydd Sul 10 Medi.
05 Med

Mae'r Tour of Britain yn dychwelyd i’r Fwrdeistref Sirol ddydd Sul 10 Medi.

Bydd angen cau’r ffyrdd am gyfnod hirach yng nghanol tref Caerffili a'r ardal gyfagos er mwyn hwyluso'r lapiau ychwanegol o fynydd Caerffili ac i hwyluso'r llinell derfyn a’r nenbont.
Rhagor o wybodaeth
Gwasanaethau rheilffyrdd gyda'r nos yn ystod yr wythnos i ddychwelyd
04 Med

Gwasanaethau rheilffyrdd gyda'r nos yn ystod yr wythnos i ddychwelyd

Mae trenau bellach yn rhedeg gyda'r nos yng nghanol yr wythnos ar gyfer teithwyr rhwng Caerdydd a Phontypridd wrth i waith Metro De Cymru barhau i fynd rhagddo.
Rhagor o wybodaeth