Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT Do not travel to #Porthcawl in large numbers over the weekend of 25 – 27 September as the #Elvis Festival has been… https://t.co/8iQWlXGDK5
@TravelineCymru RT Due to the emergency closure of Aberfan Road our E79 service is being diverted tonight from 7pm. Please see the att… https://t.co/pZa4sfHbpL
@TravelineCymru RT Due to access onto Richard St Cilfynydd being blocked, the 15:25 103 service from Pontypridd is currently experie… https://t.co/IOcASbnSyN
@TravelineCymru RT **SERVICE UPDATE*** 74 at 15:30 is not operating to Nantymoel, the return journey at 16:19 will also not be operati… https://t.co/1Kn76v5FOO
@TravelineCymru RT Have you tried our Fflecsi G1 service? Fflecsi buses can pick you up & drop you off in the service area & not just… https://t.co/HQFt1UIe1w
adventure-coachlines-half-term-day-trips-traveline-cymru

Adventure Coachlines yn cychwyn tripiau undydd newydd sy’n addas i’r teulu

10 Med
Y nod yw adfer hyder pobl mewn teithio ar fysiau, a chynnig ffordd gyfleus a rhad i deithwyr weld rhannau eraill o’r DU.
stagecoach-south-wales-september-service-level-increase-traveline-cymru

Cadarnhau cynlluniau i gynyddu gwasanaethau bws ar draws rhwydwaith Stagecoach yn Ne Cymru er mwyn cael olwynion y wlad i droi unwaith eto

04 Med
Cadarnhau cynlluniau i gynyddu gwasanaethau bws ar draws rhwydwaith Stagecoach yn Ne Cymru er mwyn cael olwynion y wlad i droi unwaith eto.
south-west-wales-connected-rail-partnership-launch-traveline-cymru

Partneriaeth Rheilffyrdd Cymunedol yn cael ei lansio ar gyfer de-orllewin Cymru

01 Med
Erbyn hyn, mae gan ranbarth y de-orllewin ei Bartneriaeth Rheilffyrdd Cymunedol ei hun sy’n ceisio helpu cymunedau i gael y budd mwyaf o’u rheilffyrdd presennol.
stagecoach-south-wales-school-service-guidance-traveline-cymru

Canllawiau gan Stagecoach yn Ne Cymru ynghylch gwasanaethau bws ar gyfer ysgolion a cholegau

01 Med
Mae Stagecoach wedi cyhoeddi canllawiau ynghylch gwasanaethau bws ar gyfer ysgolion a cholegau yn ne Cymru er mwyn cynorthwyo disgyblion a myfyrwyr i ddychwelyd yn ddiogel i’w hysgolion a’u colegau ym mis Medi.
wales-transport-award-nomination-traveline-cymru

Traveline Cymru “yn falch iawn” o fod wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer dwy o Wobrau Trafnidiaeth Cymru

27 Aws
Mae Traveline Cymru “yn falch iawn” o fod wedi cael ei ddewis ar gyfer y rownd derfynol mewn dau gategori yng Ngwobrau Trafnidiaeth Cymru eleni, sy’n wobrau o fri.
 Croeso i Fyfyrwyr Newydd! Teithio yn eich dinas newydd gyda MyndiBobManfelMyfyriwr

Croeso i Fyfyrwyr Newydd! Teithio yn eich dinas newydd gyda MyndiBobManfelMyfyriwr

21 Aws
Gall dechrau ar gyfnod hollol newydd, gyda llwyth o bobl newydd mewn sefyllfa anghyfarwydd, fod yn brofiad brawychus iawn. Er na allwn wneud llawer i’ch helpu i dorri’r garw gyda’ch cyd-fyfyrwyr yn y brifysgol, gallwn yn bendant eich helpu i deithio o le i le yn eich tref neu’ch dinas newydd. 
Cyfle i gwrdd a'r Rheolwr Traws Cymru

Cyfle i gwrdd a'r Rheolwr Traws Cymru

14 Aws
Mae 'Bus Users Cymru' yn falch o gyhoeddi ein bod wedi trefnu cyfres o ddigwyddiadau arbennig ar lein dros yr wythnosau nesaf i drafod 'Eich Materion Bws' gyda'r rheolwyr sy'n gyfrifol am gynllunio a ddarparu rhwydwaith Llywodraeth Cymru TrawsCymru. 
transport-for-wales-sensmaker-customer-survey-traveline-cymru

Trafnidiaeth Cymru yn lansio arolwg i’r cyhoedd

31 Gor
Mae Trafnidiaeth Cymru yn gofyn i’r cyhoedd gymryd rhan mewn arolwg a all helpu gyda chynlluniau trafnidiaeth yn y dyfodol.
new-bus-service-cardiff-nat-group-traveline-cymru

NAT Group yn bwriadu lansio gwasanaeth bws newydd ar gyfer Caerdydd ac ymestyn llwybr gwasanaeth X8

27 Gor
Bydd llwybr bysiau newydd sbon, a fydd yn cysylltu Parc Manwerthu Capital a Stadiwm Dinas Caerdydd â Phengam Green (Tesco) ac a fydd yn teithio ar hyd Ocean Way a thrwy Grangetown, yn cael ei lansio ym mis Medi ac yn cael ei weithredu gan NAT Group.
face-coverings-public-transport-wales-welsh-government

Canllawiau Llywodraeth Cymru ynghylch gorfod defnyddio gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus o ddydd Llun 27 Gorffennaf ymlaen

24 Gor
O ddydd Llun 27 Gorffennaf 2020 bydd yn rhaid gwisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru.
south-wales-metro-railway-works-transport-for-wales

Dechrau ar waith hanfodol i drawsnewid rheilffyrdd ar gyfer rhwydwaith newydd Metro De Cymru

19 Gor
Ddechrau mis Awst bydd Trafnidiaeth Cymru yn bwrw ymlaen â’i gynlluniau i wireddu Metro De Cymru. Bydd y datblygiad yn ei gwneud yn haws, yn gynt ac yn fwy cyfleus i bobl deithio yn y de.
cardiff-central-station-redecoration-transport-for-wales

Gwaith ailaddurno helaeth yn dechrau yng ngorsaf Caerdydd Canolog yn rhan o Weledigaeth Gwella Gorsafoedd Trafnidiaeth Cymru

06 Gor
Trio Building Contractors fydd yn cyflawni’r gwaith a fydd yn cynnwys mesurau diogelwch ychwanegol er mwyn helpu i ddiogelu teithwyr rhag Covid-19.
bus-capacity-checker-app-stagecoach

Stagecoach yn lansio dangosydd ‘Bysiau Prysur’ newydd ar gyfer ffonau clyfar er mwyn helpu cwsmeriaid i gynllunio teithiau

03 Gor
Mae’r nodwedd newydd yn rhan o ystod o fesurau diogelwch ychwanegol i helpu cwsmeriaid i deimlo’n hyderus wrth deithio ar wasanaethau Stagecoach.
capacity-tracking-feature-cardiff-bus

Bws Caerdydd yn ychwanegu nodwedd am gapasiti at system ei wefan a’i ap ar gyfer tracio bysiau mewn amser real

01 Gor
Bws Caerdydd yn ychwanegu nodwedd am gapasiti at system ei wefan a’i ap ar gyfer tracio bysiau mewn amser real.
Cynllun Trafnidiaeth Seiliedig ar Alw cyntaf Caerdydd yn dechrau ar 29 Mehefin

Cynllun Trafnidiaeth Seiliedig ar Alw cyntaf Caerdydd yn dechrau ar 29 Mehefin

26 Meh
Bydd Caerdydd yn treialu ei gynllun Trafnidiaeth Seiliedig ar Alw cyntaf erioed lle bydd teithwyr yn gallu archebu teithiau bws, o bell, a lle bydd amserlenni’n cael eu haddasu’n ôl y galw.
Gweledigaeth Transform Cymru ar gyfer trafnidiaeth gynaliadwy i Gymru ar ôl llacio’r cyfyngiadau symud

Gweledigaeth Transform Cymru ar gyfer trafnidiaeth gynaliadwy i Gymru ar ôl llacio’r cyfyngiadau symud

25 Meh
Mae Transform Cymru yn hybu gweledigaeth gynhwysol lle caiff cymunedau ledled Cymru eu cysylltu â’i gilydd gan rwydwaith trafnidiaeth sy’n gynaliadwy, yn fforddiadwy ac yn ddiogel ac sy’n diwallu anghenion teithwyr o bob oed, cefndir a gallu.
 Cau ffordd Road - Canol Dinas Caerdydd - Heol y Castell a Lôn y Felin

Cau ffordd Road - Canol Dinas Caerdydd - Heol y Castell a Lôn y Felin

22 Meh
Bydd Heol y Castell a Lôn y Felin ar gau i bob math o draffig o 12 canol dydd ddydd Sul 21 Mehefin hyd nes y clywir yn wahanol.
Gwasanaeth Newydd X7, Cas-gwent i Fryste yn wedi cychwyn Dydd Llun, 15 Mehefin 2020

Gwasanaeth Newydd X7, Cas-gwent i Fryste yn wedi cychwyn Dydd Llun, 15 Mehefin 2020

18 Meh
Mae NAT Group, mewn partneriaeth â TrawsCymru a Chyngor Sir Fynwy, wedi cyhoeddi cynlluniau i barhau â gwasanaeth bws y ‘Severn Express’, sef gwasanaeth bws sy’n gweithredu rhwng Cas-gwent a Bryste ac sy’n mynd drwy Cribbs Causeway a Clifton.
Trenau trydan yn teithio o Lundain i Gaerdydd am y tro cyntaf

Trenau trydan yn teithio o Lundain i Gaerdydd am y tro cyntaf

12 Meh
Mae Network Rail wedi gorffen y gwaith o uwchraddio Twnnel Hafren, a bellach gall teithwyr deithio ar reilffordd drydan bob cam o Gaerdydd a Chasnewydd, drwy Dwnnel Hafren ac ymlaen i Fryste a Swindon, Dyffryn Tafwys a Gorsaf Paddington, Llundain.
Traveline Cymru yn noddi Gwobrau Trafnidiaeth Cymru 2020

Traveline Cymru yn noddi Gwobrau Trafnidiaeth Cymru 2020

10 Meh
Traveline Cymru yn falch o noddi Gwobrau Trafnidiaeth Cymru