Newyddion

Bysiau hydrogen yn cael eu treialu yng Nghastell-nedd Port Talbot ac Abertawe
31 Mai

Bysiau hydrogen yn cael eu treialu yng Nghastell-nedd Port Talbot ac Abertawe

Mae menter gyffrous i arddangos trafnidiaeth gyhoeddus ddi-allyriadau werdd yn mynd rhagddi yng Nghastell-nedd Port Talbot ac Abertawe.
Rhagor o wybodaeth
Diweddariad ynghylch Gwaith Trawsnewid y Metro
31 Mai

Diweddariad ynghylch Gwaith Trawsnewid y Metro

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cwblhau cam cyntaf trydaneiddio Metro De Cymru yn llwyddiannus ac wedi symud ymlaen gyda thrawsnewid gorsafoedd a gwaith gosod signalau.
Rhagor o wybodaeth
Gwaith ar fin dechrau ar bont teithio llesol y Drenewydd
30 Mai

Gwaith ar fin dechrau ar bont teithio llesol y Drenewydd

Bydd gwaith adeiladu hirymarhous yn dechrau ar bont i gerddwyr a seiclwyr dros Afon Hafren yn y Drenewydd ddechrau'r mis nesaf.
Rhagor o wybodaeth
Cyngor Teithio yn sgil Gweithredu Diwydiannol
29 Mai

Cyngor Teithio yn sgil Gweithredu Diwydiannol

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn atgoffa teithwyr ei bod hi'n bwysig gwirio am yr wybodaeth deithio ddiweddaraf yn sgil gweithredu diwydiannol yr wythnos hon.
Rhagor o wybodaeth
Gostyngiad o 50% i deithwyr ar wasanaethau TrC yn ystod y cyfnod o drawsnewid Lein Treherbert
18 Ebr

Gostyngiad o 50% i deithwyr ar wasanaethau TrC yn ystod y cyfnod o drawsnewid Lein Treherbert

Gall trigolion sy’n byw rhwng gorsafoedd trenau Trehafod a Threherbert gael tocyn sy’n cynnig gostyngiad o 50% oddi ar gost y tocyn ar lein Treherbert ar gyfer wasanaethau Trafnidiaeth Cymru, tra bydd y rhan fawr o Fetro De Cymru yn cael ei hadeiladu. 
Rhagor o wybodaeth
Cwsmeriaid TrC yn cael eu cynghori i wirio cyn teithio y Pasg hwn
05 Ebr

Cwsmeriaid TrC yn cael eu cynghori i wirio cyn teithio y Pasg hwn

Mae teithwyr rheilffordd yn cael eu hannog i gynllunio ymlaen llaw a gwirio cyn teithio y Pasg hwn gan fod rhai newidiadau i’r amserlen ar waith ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau.
Rhagor o wybodaeth
Gwasanaeth bysus am ddim Abertawe
04 Ebr

Gwasanaeth bysus am ddim Abertawe

Gan ddechrau ar ddydd Gwener y Groglith (15 Ebrill), mae'r cynnig bysus am ddim hynod boblogaidd yn y ddinas yn ôl am 10 niwrnod arall. Rhaid i bob taith ddechrau cyn 7.00pm.
Rhagor o wybodaeth
Gwasanaeth fflecsi poblogaidd yn dychwelyd i Ben Llŷn
30 Maw

Gwasanaeth fflecsi poblogaidd yn dychwelyd i Ben Llŷn

Am y drydedd flwyddyn yn olynol, mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) wedi cadarnhau y bydd y gwasanaeth fflecsi tymhorol yn dychwelyd i Ben Llŷn.
Rhagor o wybodaeth
Diweddariad am wasanaethau Trafnidiaeth Cymru
13 Maw

Diweddariad am wasanaethau Trafnidiaeth Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn cynghori ei gwsmeriaid i wirio’r wybodaeth ddiweddaraf cyn teithio yr wythnos hon gan y bydd prinder trenau a gweithredu diwydiannol yn effeithio ar rai gwasanaethau.
Rhagor o wybodaeth
Cymeradwyo Cynllun Teithio AM DDIM ar Fysiau ledled y Fwrdeistref Sirol trwy gydol mis Mawrth
28 Chw

Cymeradwyo Cynllun Teithio AM DDIM ar Fysiau ledled y Fwrdeistref Sirol trwy gydol mis Mawrth

Mae'r Cabinet wedi cymeradwyo cynigion ar gyfer cynllun teithio AM DDIM ar fysiau trwy gydol mis Mawrth 2023. Bydd hyn yn berthnasol i bob taith leol yn Rhondda Cynon Taf a bydd yn dod i rym ddydd Mercher (1 Mawrth).
Rhagor o wybodaeth
Cyngor teithio ar gyfer y gêm rhwng Cymru a Lloegr ar 25 Chwefror yng Nghaerdydd
23 Chw

Cyngor teithio ar gyfer y gêm rhwng Cymru a Lloegr ar 25 Chwefror yng Nghaerdydd

Bydd Cymru yn herio Lloegr ddydd Sadwrn 25 Chwefror yn Stadiwm Principality. Gyda'r gic gyntaf am 4.45pm - bydd ffyrdd canol y ddinas ar gau o 12.45pm tan 8.45pm i sicrhau bod pob un sydd â thocyn yn gallu mynd i mewn i'r stadiwm a'i gadael yn ddiogel.
Rhagor o wybodaeth
First Cymru yn llwyddo i ennill y tendr i weithredu llwybr T1 TrawsCymru
21 Chw

First Cymru yn llwyddo i ennill y tendr i weithredu llwybr T1 TrawsCymru

Pleser gan Trafnidiaeth Cymru (TrC) yw cyhoeddi mai First Cymru sydd wedi llwyddo i ennill y tendr i weithredu llwybr T1 TrawsCymru. 
Rhagor o wybodaeth
Digwyddiadau i amlygu pwysigrwydd diffibrilwyr
20 Chw

Digwyddiadau i amlygu pwysigrwydd diffibrilwyr

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) wedi gosod mwy na 200 o ddiffibrilwyr mewn gorsafoedd dros y 12 mis diwethaf, gan ddarparu offer achub bywyd hanfodol mewn cymunedau lleol.
Rhagor o wybodaeth
T19 i roi'r gorau i weithredu
06 Chw

T19 i roi'r gorau i weithredu

Yn anffodus, mae Llew Jones Coaches wedi cyhoeddi na fyddan nhw bellach yn gweithredu gwasanaeth T19 TrawsCymru sy’n rhedeg rhwng Blaenau Ffestiniog a Llandudno o ddydd Sadwrn 11 Chwefror 2023. 
Rhagor o wybodaeth
Cyngor teithio ar gyfer gem Cymru v Iwerddon
31 Ion

Cyngor teithio ar gyfer gem Cymru v Iwerddon

Mae Trafnidiaeth Cymru yn cynnig gwasanaethau trên a coets i gefnogwyr rygbi ar gyfer gêm agoriadol Cymru yn y Chwe Gwlad yn erbyn Iwerddon ddydd Sadwrn (4 Chwefror).
Rhagor o wybodaeth
Cyngor teithio i Gymru yn erbyn Iwerddon ar 4 Chwefror yng Nghaerdydd
30 Ion

Cyngor teithio i Gymru yn erbyn Iwerddon ar 4 Chwefror yng Nghaerdydd

Bydd Cymru yn herio Iwerddon ar ddydd Sadwrn 4 Chwefror yn Stadiwm Principality.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach yn cyhoeddi newidiadau i’w drefniadau o ran depos bysiau
29 Ion

Stagecoach yn cyhoeddi newidiadau i’w drefniadau o ran depos bysiau

Mae Stagecoach wedi cadarnhau y bydd yn gwneud newidiadau i’r depos y mae rhai o’i wasanaethau yn y de yn gweithredu ohonynt, a hynny o ddydd Sul 5 Chwefror ymlaen. Ni fydd cwsmeriaid yn gweld eu gwasanaethau bws yn lleihau mewn unrhyw ffordd o ganlyniad i’r newidiadau hyn o ran depos. 
Rhagor o wybodaeth
Gwasanaeth Bws Newydd TrawsCymru ar gyfer Gogledd Cymru
21 Ion

Gwasanaeth Bws Newydd TrawsCymru ar gyfer Gogledd Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru a Chyngor Sir Ddinbych yn falch o gyhoeddi gwasanaeth bws T8 TrawsCymru newydd fydd yn rhedeg bob awr rhwng Corwen, Rhuthun, Yr Wyddgrug a Chaer.
Rhagor o wybodaeth
Bws â chelf stryd i anrhydeddu ein dinas
20 Ion

Bws â chelf stryd i anrhydeddu ein dinas

Mae Tee2Sugars, yr artist celf stryd enwog o Gymru, wedi paentio un o fysiau Newport Bus er mwyn anrhydeddu ffigwr a chyfnod yn hanes Casnewydd sy’n cynrychioli cynnydd, sef Arglwyddes Rhondda a mudiad y Siartwyr. Cafodd y bws ei lansio ddiwedd mis Rhagfyr, a bydd modd ei weld o amgylch y ddinas yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf.
Rhagor o wybodaeth
Fflecsi Sir Benfro i ehangu
18 Ion

Fflecsi Sir Benfro i ehangu

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn ehangu’r gwasanaeth fflecsi yn Sir Benfro, gan alluogi mwy o gymunedau ledled y sir i elwa ar drafnidiaeth sy’n ymateb i’r galw.
Rhagor o wybodaeth