Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT 🚧 Cardiff Bridge outbound closure and Castle Street bus stop suspension 📅 21:00 on Tue 6 Dec - 05:00 Weds 7 Dec 📅 2… https://t.co/hkDNglYN3l
@TravelineCymru RT #Aberdare, The following services have now been reinstated and will operate as normal. Svc 19:45 Aberdare - Merthyr… https://t.co/pdiVR2kC5y
@TravelineCymru RT #Cwmbran Due to a accident on the M4 all x3 and 23 services are running late.
@TravelineCymru RT #caerphilly Due to congestion the16:20 B Caerphilly to Senghenydd and the 16:45 Senghenydd to the Bowls will not be running.
@TravelineCymru RT Brecon Road in Hirwaun is closed. This may cause delays on services 7, 8 & 9 in the Aberdare area More info:… https://t.co/OcxJVUmXdv

2020

Stagecoach yn Ne Cymru yn dathlu pen-blwydd y Capten Thomas Moore yn 100 oed drwy roi teyrnged iddo fe, y GIG a gweithwyr allweddol
30 Ebr

Stagecoach yn Ne Cymru yn dathlu pen-blwydd y Capten Thomas Moore yn 100 oed drwy roi teyrnged iddo fe, y GIG a gweithwyr allweddol

Mae Stagecoach yn Ne Cymru wedi rhoi neges ‘Pen-blwydd Hapus Capten Tom’ a’r rhif gwasanaeth 100 ar flaen ei fysiau yn nepo Merthyr Tudful yn lle’r neges ‘dim gwasanaeth’.
Rhagor o wybodaeth
Cynllun ‘rheilffordd i loches’ newydd yn caniatáu i fenywod sy’n ffoi rhag camdriniaeth ddomestig deithio am ddim ar drenau
13 Ebr

Cynllun ‘rheilffordd i loches’ newydd yn caniatáu i fenywod sy’n ffoi rhag camdriniaeth ddomestig deithio am ddim ar drenau

Gall menywod sy’n ffoi rhag camdriniaeth ddomestig wneud cais i deithio am ddim ar drenau er mwyn mynd i loches, a hynny drwy gynllun newydd Cymorth i Fenywod, sef ‘rheilffordd i loches’. Caiff y cynllun ei gefnogi gan Southeastern a Great Western Railway.
Rhagor o wybodaeth
Traveline Cymru yn darparu gwybodaeth am deithiau hanfodol dros benwythnos y Pasg
09 Ebr

Traveline Cymru yn darparu gwybodaeth am deithiau hanfodol dros benwythnos y Pasg

Gall gweithwyr iechyd hollbwysig a phobl sy’n gwneud teithiau hanfodol ledled Cymru dros benwythnos y Pasg weld y wybodaeth ddiweddaraf am drafnidiaeth gyhoeddus, diolch i dudalen bwrpasol Traveline Cymru am y Coronafeirws.
Rhagor o wybodaeth
 © Copyright- Visit Cardiff Network
05 Ebr

Plannu blodau gwyllt ar ben arosfannau bysiau yng Nghaerdydd er mwyn helpu i ddenu gwenyn

Bydd yr "arosfannau gwenyn" yn cael eu gosod ar dros 10 o gysgodfannau ar draws canol Caerdydd.
Rhagor o wybodaeth
    Stagecoach yn Ne Cymru yn dangos negeseuon o gefnogaeth i weithwyr y GIG ar fysiau
27 Maw

Cymorth a mentrau gan y diwydiant trafnidiaeth yng Nghymru wrth ymateb i’r Coronafeirws

Yn awr, yn fwy nag erioed, mae’n bwysig tynnu sylw at rai o’r straeon gwych a chalonogol am newyddion da sy’n digwydd ar draws y diwydiant trafnidiaeth yng Nghymru wrth ymateb i COVID-19.
Rhagor o wybodaeth
Y diweddaraf am wasanaethau 5 ac X5 New Adventure Travel
11 Maw

Y diweddaraf am wasanaethau 5 ac X5 New Adventure Travel

Bydd y gwasanaethau hyn yn gweithredu am y tro olaf ddydd Sadwrn 2 Mai.
Rhagor o wybodaeth
Rheolwr Gyfarwyddwr Traveline Cymru wedi’i henwebu ar gyfer gwobr o fri i fenywod
02 Maw

Rheolwr Gyfarwyddwr Traveline Cymru wedi’i henwebu ar gyfer gwobr o fri i fenywod

Mae Rheolwr Gyfarwyddwr Traveline Cymru “yn falch dros ben” o fod wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Menywod Cymru eleni.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach yn cynnal ei seremoni wobrwyo flynyddol i gydnabod gweithwyr sydd wedi serennu
28 Chw

Stagecoach yn cynnal ei seremoni wobrwyo flynyddol i gydnabod gweithwyr sydd wedi serennu

Mae Stagecoach wedi cyhoeddi enillwyr ei Wobrau Sêr eleni, sef digwyddiad gwobrwyo blynyddol sy’n cydnabod y gweithwyr a’r sêr sydd wedi gwneud mwy na’r disgwyl yn eu gwaith.
Rhagor o wybodaeth
N.A.T. Group yn mynd yr ail filltir i gynnig help yn dilyn y llifogydd ym Mhontypridd
24 Chw

N.A.T. Group yn mynd yr ail filltir i gynnig help yn dilyn y llifogydd ym Mhontypridd

Yn dilyn y llifogydd dinistriol a welwyd ledled y de’n ddiweddar mae N.A.T. Group, y gweithredwr bysiau lleol, wedi addo cynorthwyo’r bobl a’r busnesau sydd wedi dioddef effeithiau’r llifogydd.
Rhagor o wybodaeth
Y Llywodraeth yn cael ei hannog i “fanteisio i’r eithaf ar bŵer bysiau” wrth i adroddiad newydd ddangos bod Stagecoach yn helpu i gyfrannu £43 miliwn y flwyddyn i economi Cymru
20 Chw

Y Llywodraeth yn cael ei hannog i “fanteisio i’r eithaf ar bŵer bysiau” wrth i adroddiad newydd ddangos bod Stagecoach yn helpu i gyfrannu £43 miliwn y flwyddyn i economi Cymru

Mae awdurdodau Cymru yn cael eu hannog i fanteisio i’r eithaf ar bŵer bysiau er budd cymunedau, wrth i ymchwil newydd a gyhoeddwyd heddiw ddangos bod Stagecoach yn Ne Cymru yn helpu i gyfrannu dros £40 miliwn y flwyddyn i’r economi yng Nghymru.  
Rhagor o wybodaeth
Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru yn lansio ap newydd i hwyluso cyfathrebu ar gyfer cwsmeriaid byddar
10 Chw

Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru yn lansio ap newydd i hwyluso cyfathrebu ar gyfer cwsmeriaid byddar

Mae “InterpreterNow” yn defnyddio system debyg i alwad fideo i wneud cyfathrebu rhwng cydweithwyr ar y rheilffyrdd a chwsmeriaid byddar yn haws fyth.
Rhagor o wybodaeth
Y depo gwerth £100 miliwn a fydd yn ganolog i elfen reilffyrdd Metro De Cymru
20 Ion

Y depo gwerth £100 miliwn a fydd yn ganolog i elfen reilffyrdd Metro De Cymru

  Bydd y depo’n gartref i 500 o staff a disgwylir iddo agor yn 2022.
Rhagor o wybodaeth
Datgelu gweledigaeth sy’n werth £2 biliwn ar gyfer trafnidiaeth yng Nghaerdydd
17 Ion

Datgelu gweledigaeth sy’n werth £2 biliwn ar gyfer trafnidiaeth yng Nghaerdydd

Mae Cyngor Caerdydd wedi datgelu gweledigaeth y bwriedir iddi drawsnewid rhwydwaith trafnidiaeth Caerdydd a’r de-ddwyrain.
Rhagor o wybodaeth
Gwaith yn dechrau ar orsaf reilffordd newydd Bow Street yng Ngheredigion
16 Ion

Gwaith yn dechrau ar orsaf reilffordd newydd Bow Street yng Ngheredigion

Bydd yr orsaf reilffordd newydd yn golygu bod trenau’n galw yn y pentref am y tro cyntaf ers 55 mlynedd.
Rhagor o wybodaeth
Traveline Cymru yn dathlu 20 mlynedd o ‘alluogi’r genedl i grwydro’
16 Ion

Traveline Cymru yn dathlu 20 mlynedd o ‘alluogi’r genedl i grwydro’

Dros y ddau ddegawd diwethaf mae Traveline Cymru wedi helpu cwsmeriaid i gynllunio dros wyth miliwn o deithiau ledled Cymru drwy ei wefan.
Rhagor o wybodaeth
Rheolwr Gwasanaethau Teithio, Trafnidiaeth a Pharcio ym Mhrifysgol Caerdydd
13 Ion

Swydd Wag: Rheolwr Gwasanaethau Teithio, Trafnidiaeth a Pharcio ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae Prifysgol Caerdydd yn bwriadu penodi Rheolwr Gwasanaethau Teithio, Trafnidiaeth a Pharcio.
Rhagor o wybodaeth
Cwsmeriaid GWR sy’n teithio’n ôl ac ymlaen i dde Cymru yn cael budd am y tro cyntaf o wasanaethau rheilffyrdd wedi’u trydaneiddio
10 Ion

Cwsmeriaid GWR sy’n teithio’n ôl ac ymlaen i dde Cymru yn cael budd am y tro cyntaf o wasanaethau rheilffyrdd wedi’u trydaneiddio

Roedd trydaneiddio dros 150 o filltiroedd o draciau rhwng Caerdydd a Llundain yn rhan o’r prosiect moderneiddio mawr hwn.
Rhagor o wybodaeth