Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT Save more on train tickets with a Railcard 💳From @nationalrailenq's 16 - 25 Railcard or Senior Railcard 💳To Trans… https://t.co/TGMkrdaQVD
@TravelineCymru RT Arbedwch wrth brynu tocynnau trên drwy ddefnyddio Cerdyn Rheilffordd 💳 O Gerdynn Rheilffordd 16 - 25 a Cherdyn Rhe… https://t.co/6MHPn1GoS5
@TravelineCymru RT ⚠️SERVICE UPDATE - X2⚠️ Due to a serious RTC, the X2 services to Porthcawl are being diverted via the A48 and dire… https://t.co/4DMPT262dp
@TravelineCymru RT 🛠️Engineering Work. 🚍Buses replace trains between: Chester - Crewe Wednesday 28 - Friday 30 September (early morn… https://t.co/klsIKhs9NH
@TravelineCymru RT 🛠️Gwaith peirianyddol 🚍Bysiau yn rhedeg yn lle trenau rhwng: Caer - Crewe Dydd Mercher 28 - Dydd Gwener 30 Medi (… https://t.co/IwpcW3b8sW
Cyfarwyddwr Traveline Cymru yn ennill y wobr ar gyfer Cyfarwyddwr Ifanc
23 Mai

Cyfarwyddwr Traveline Cymru yn ennill y wobr ar gyfer Cyfarwyddwr Ifanc

Mae Traveline Cymru “yn falch dros ben” o lwyddiant ei Gyfarwyddwr, Jo Foxall, sydd wedi ennill gwobr fusnes sy’n cydnabod ei bod yn “gyfarwyddwr ymroddgar”.  
Rhagor o wybodaeth
Transport Focus yn cyhoeddi argymhellion er mwyn gwella teithiau bws ar gyfer pobl ifanc
22 Mai

Transport Focus yn cyhoeddi argymhellion er mwyn gwella teithiau bws ar gyfer pobl ifanc

Mae Transport Focus, sef corff annibynnol sy’n gwarchod defnyddwyr trafnidiaeth yn Lloegr, wedi cynnal cyfres o weithdai er mwyn ystyried sut y gall gweithredwyr ei gwneud yn haws i bobl ifanc 16-18 oed ddefnyddio bysiau.
Rhagor o wybodaeth
Newid strwythur y ffi ar gyfer Nextbike yng Nghaerdydd er mwyn gwella hygyrchedd y cynllun
20 Mai

Newid strwythur y ffi ar gyfer Nextbike yng Nghaerdydd er mwyn gwella hygyrchedd y cynllun

Erbyn hyn, gall cwsmeriaid dalu eu haelodaeth flynyddol ar ffurf 12 rhandaliad misol.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach Gold Buses
17 Mai

Bysiau glanach a mwy gwyrdd gan Stagecoach yn Ne Cymru ar gyfer teithwyr yng Nghoed-duon, Casnewydd a Chaerdydd

Dros £4 miliwn wedi’i fuddsoddi mewn 24 o gerbydau a fydd yn gweithredu ar wasanaeth 151 rhwng Coed-duon a Chasnewydd ac ar wasanaeth 26 rhwng Coed-duon a Chaerdydd.
Rhagor o wybodaeth
Jo Foxall, Rheolwr Gyfarwyddwr Traveline Cymru
03 Mai

Traveline Cymru a’i Reolwr Gyfarwyddwr ar y rhestr fer ar gyfer gwobrau

Mae Traveline Cymru yn “falch dros ben” o fod wedi’i enwebu ar gyfer dwy wobr o fri ym maes busnes, sy’n cydnabod ymgyrchoedd “blaengar” y cwmni a’i gyfarwyddwr ymroddgar.
Rhagor o wybodaeth
Llandudno Junction Railway Station- Transport for Wales
23 Ebr

‘Map Mynediad’ rhyngweithiol newydd i’w gwneud yn haws i deithwyr anabl deithio ar drenau

Bydd y map rhyngweithiol yn darparu gwybodaeth am hygyrchedd gorsafoedd trenau ledled y DU  
Rhagor o wybodaeth
Cardiff Council
18 Maw

Llwybr beicio ar wahân cyntaf Caerdydd yn cael ei greu yng nghanol y ddinas

Bydd cam cyntaf y prosiect llwybrau beicio yng nghanol Caerdydd, sy’n cynnwys pum cam, yn dechrau ddydd Llun 18 Mawrth a disgwylir y bydd wedi’i orffen erbyn diwedd mis Hydref.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach South Wales
13 Maw

Stagecoach yn Ne Cymru yn dathlu’r Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau

Mae pump o brentisiaid Stagecoach sy’n gweithio gyda Stagecoach yn Ne Cymru wedi defnyddio’r Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau i annog mwy o bobl i ymuno â’r diwydiant bysiau drwy gynllun prentisiaethau’r cwmni.  
Rhagor o wybodaeth
http://www.holdermathias.com/project/cardiff-interchange/?cat=10
11 Maw

Gwaith yn dechrau ar orsaf fysiau newydd yng nghanol Caerdydd ddiwedd mis Mawrth

Bydd gan yr orsaf fysiau 14 o arosfannau ar lefel y ddaear ynghyd â 5000 troedfedd sgwâr o le manwerthu.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach South Wales
07 Maw

Gyrwyr bysiau Stagecoach yn arwain y ffordd mewn cynllun i hybu gyrru’n ddiogel a defnyddio tanwydd yn effeithlon

Mae gyrwyr bysiau Stagecoach yn arwain y ffordd mewn rhaglen fyd-eang o fri ar gyfer mesur perfformiad, a hynny am y bumed flwyddyn yn olynol.
Rhagor o wybodaeth
https://www.cardiffbus.com/
05 Maw

Canolfan Deithio Newydd ar gyfer Bws Caerdydd

O ddydd Llun 4 Mawrth ymlaen, bydd canolfan deithio Bws Caerdydd i’w gweld yn hen swyddfa Ticketline yn 47 Heol y Porth.
Rhagor o wybodaeth
Mytravelpass Launch
18 Chw

Gweinidog yn dathlu gwelliant i'r cynllun teithiau rhatach i bobl ifanc, sef FyNgherdynTeithio

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates, yn ymuno â myfyrwyr yng Ngholeg Cambria, Wrecsam, heddiw (dydd Iau 14eg) i ddathlu gwelliant i'r cynllun teithiau rhatach poblogaidd i bobl ifanc, sef FyNgherdynTeithio.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach
07 Chw

Yr Adran Drafnidiaeth yn cefnogi cynlluniau Stagecoach yn Ne Cymru i fuddsoddi’n sylweddol mewn bysiau trydan ar gyfer Caerffili

Bydd Stagecoach yn sicrhau un o fuddsoddiadau unigol mwyaf Ewrop mewn bysiau trydan, a hynny yn y de ar ôl ennill gwerth £2.9 miliwn o gyllid grant gan Lywodraeth y DU.
Rhagor o wybodaeth
Contact Centre Cymru
01 Chw

PTI Cymru yn cael dechrau da i 2019 wrth iddo ennill contractau newydd

Mae PTI Cymru, sef y sefydliad ymbarél sy’n gweithredu Contact Centre Cymru, wedi cael dechrau da i’r flwyddyn newydd wrth iddo ennill contractau newydd cyffrous.
Rhagor o wybodaeth
Cardiff Parkway Developments Ltd
29 Ion

Gorsaf drenau newydd ‘parcio a theithio’ ar brif reilffordd de Cymru yn agor yn 2022

Yn nes ymlaen bydd gorsaf drenau Parkway Caerdydd yn rhan o ardal fusnes newydd o bwys, a fydd â chapasiti ar gyfer dros 5,000 o weithwyr.
Rhagor o wybodaeth
Traveline Cymru
22 Ion

Traveline Cymru yn dathlu canlyniadau “eithriadol” ar gyfer ei wasanaeth i gwsmeriaid

Cwsmeriaid Traveline Cymru yw rhai o gwsmeriaid hapusaf y wlad wrth i lefelau eu bodlonrwydd gyrraedd 97%, sy’n ganran “eithriadol”, yn ôl ei adroddiad diweddaraf.
Rhagor o wybodaeth
Transport for Wales
18 Rha

Gweithwyr y gwasanaethau brys yn gallu teithio’n rhad ac am ddim ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru dros gyfnod y Nadolig

Mae Trafnidiaeth Cymru yn caniatáu i weithwyr y gwasanaethau brys deithio’n rhad ac am ddim ar ei wasanaethau trên dros gyfnod y Nadolig.
Rhagor o wybodaeth
Severn Bridge
14 Rha

Diddymu Tollau Pontydd Hafren – Beth y mae angen i fi ei wybod?

Bydd tollau Pontydd Hafren yn cael eu diddymu o 17 Rhagfyr ymlaen.
Rhagor o wybodaeth
26-30 Railcard
13 Rha

Lansio’r Cerdyn Rheilffordd 26-30 ar 2 Ionawr 2019

Bydd y Cerdyn Rheilffordd 26-30 ar gael i gwsmeriaid ei brynu o ganol dydd ar 2 Ionawr 2019.
Rhagor o wybodaeth
Winter Travel Safety
13 Rha

Cyngor ynghylch cadw’n ddiogel wrth deithio yng Nghymru y Nadolig hwn

Wrth i’r Nadolig nesáu ac wrth i filoedd o bobl ruthro o amgylch i ddathlu’r ŵyl mae Traveline Cymru, sef y gwasanaeth gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus, yn cynghori pobl i gofio ambell gyngor syml ynghylch teithio yn ystod y gaeaf, er mwyn sicrhau eu bod yn cyrraedd adref yn ddiogel.
Rhagor o wybodaeth