Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #Blackwood - With apologies due to a hold up on a previous service our 5.30PM 26 service Blackwood to Cardiff will… https://t.co/eyOLmDMnRM
@TravelineCymru Our customers are at the forefront of all we do. If you would be like to be part of our #CustomerPanel, who help us… https://t.co/3phCWOjm9p
@TravelineCymru Mae ein cwsmeriaid wrth wraidd pob peth a wnawn. Os hoffech fod yn aelod o’n Panel Cwsmeriaid, sy’n ein helpu i sic… https://t.co/aTGBWXnor8
@TravelineCymru RT ⚠️ SERVICE UPDATE ⚠️ Due to an RTC in Cymer the 70/71 service is unable to serve Cymer, the 59 service will termin… https://t.co/9wcODQ0xnQ
17 Mai

Rownd Derfynol a Gŵyl Cynghrair y Pencampwyr UEFA. 1 – 4 Mehefin 2017

Bydd Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA yn cael ei chynnal ddydd Sadwrn 3 Mehefin 2017 yn Stadiwm Genedlaethol Cymru (Stadiwm Principality).
Rhagor o wybodaeth
25 Ebr

Y Gymdeithas Cludiant Cymunedol yn penodi Cyfarwyddwr newydd i Gymru

Mae’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol wedi penodi Cyfarwyddwr newydd i Gymru, sef Christine Boston.
Rhagor o wybodaeth
05 Ebr

Ymgynghoriad Trafnidiaeth Cymru – Dylunio Gwasanaeth Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau, gan gynnwys y Metro

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gofyn am farn pobl am gyfeiriad lefel uchel Gwasanaeth Rheilffyrdd newydd Cymru a’r Gororau, gan gynnwys Metro De Cymru.
Rhagor o wybodaeth
30 Maw

Caerdydd yn drydydd yn y rhestr o brifddinasoedd gorau Ewrop

Yn dilyn arolwg newydd gan yr Undeb Ewropeaidd, mae Caerdydd yn drydydd yn y rhestr o brifddinasoedd gorau Ewrop ac yn rhagori ar rai o ddinasoedd enwocaf y byd.
Rhagor o wybodaeth
24 Maw

Canolfan gyswllt Traveline yn dathlu gyda’r goreuon o ddiwydiant canolfannau cyswllt Cymru

Bu gweithwyr Traveline Cymru yn dathlu gyda’r goreuon o ddiwydiant canolfannau cyswllt Cymru yn ddiweddar ar ôl i’w canolfan gyswllt – Contact Centre Cymru – gyrraedd y rownd derfynol yng Ngwobrau Canolfannau Cyswllt Cymru 2017.
Rhagor o wybodaeth
20 Maw

Mae prisiau Stagecoach yn newid o 25 Mawrth 2017 ymlaen

O 25 Mawrth 2017 ymlaen, mae Stagecoach Bus yn newid pris rhai o’i docynnau yn y de.
Rhagor o wybodaeth
02 Maw

Gyrwyr bysiau Stagecoach gyda’r gorau mewn cynllun i hybu gyrru’n ddiogel gan arbed tanwydd

Mae gweithwyr bysiau Stagecoach yn arwain y ffordd mewn cynllun byd-eang i fesur perfformiad, sy’n asesu’r graddau y mae gyrwyr yn gyrru’n ddiogel gan arbed tanwydd.
Rhagor o wybodaeth
22 Chw

Datganiad ysgrifenedig ynghylch Cerdyn Teithio Ieuenctid. Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith

Mae annog mwy o bobl ifanc i deithio ar y rhwydwaith bysiau yn flaenoriaeth allweddol i Lywodraeth Cymru. Dyna pam yr ydym wedi bod yn ariannu cynllun peilot ers mis Medi 2015, sy’n cynnig teithiau rhatach ar fysiau i bobl ifanc, dan y brand “FyNgherdynTeithio”. 
Rhagor o wybodaeth
08 Chw

POBL YN ARBED £1,000 Y FLWYDDYN WRTH DDEFNYDDIO’R BWS YN LLE’R CAR I DEITHIO I’R GWAITH, YN ÔL AROLWG

Mae ymchwil genedlaethol newydd wedi darganfod bod pobl sy’n defnyddio’r bws i deithio i’r gwaith yn arbed £1,000 ar gyfartaledd, o’u cymharu â’r sawl sy’n teithio i’r gwaith mewn car.
Rhagor o wybodaeth
08 Chw

Lee Waters AC yn cefnogi camau i sicrhau bod gwasanaethau teithio’n fwy hygyrch

Mae Lee Waters, AC Llanelli wedi datgan ei gefnogaeth i gynlluniau i wella hygyrchedd gwasanaethau teithio, yn ystod digwyddiad cyhoeddus yn y Senedd.
Rhagor o wybodaeth
02 Chw

Traveline Cymru yn dathlu ar ôl darparu 5 miliwn o ddarnau o wybodaeth

Mae Traveline Cymru yn dathlu’r flwyddyn orau erioed, lle llwyddodd i ddarparu dros bum miliwn o ddarnau o wybodaeth am deithio.
Rhagor o wybodaeth
20 Ion

Clwb 55 Arriva – y cynnig ar gyfer teithio yn ystod oriau nad ydynt yn oriau brig i bawb sy’n 55 oed neu’n hŷn

Mae Clwb 55 Arriva yn gynnig arbennig, a fydd yn eich galluogi i deithio i unrhyw le ar rwydwaith Trenau Arriva Cymru a thu hwnt am gyn lleied â £26 am docyn dwyffordd.
Rhagor o wybodaeth
20 Ion

Gwasanaeth gwennol Bws Caerdydd i Stadiwm Pêl-droed Dinas Caerdydd

Mae Bws Caerdydd yn rhedeg gwasanaeth bws gwennol bob 10 munud rhwng Wood Street (JA) a Stadiwm Dinas Caerdydd ar ddiwrnodau gemau cartref. 
Rhagor o wybodaeth
17 Ion

Y cynllun i ddyblu nifer y beicwyr sy’n defnyddio ffyrdd Caerdydd

Mae cynlluniau i ddyblu nifer y beicwyr sydd ar ffyrdd Caerdydd erbyn 2026 wedi cael eu datgelu.
Rhagor o wybodaeth
17 Ion

STAGECOACH YN CYHOEDDI NEWIDIADAU I WASANAETHAU YM MIS IONAWR

Mae rhai gwasanaethau’n newid yn ardaloedd Blaenau Gwent, Trecelyn, Tref Cwmbrân a Bryn-mawr er mwyn gwella dibynadwyedd.
Rhagor o wybodaeth
11 Ion

Y Swyddfa Dywydd yn cyhoeddi rhybudd melyn ynghylch eira ledled Cymru

Mae’r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn ynghylch eira ledled Cymru o ddydd Iau 12 Ionawr i ddydd Gwener 13 Ionawr.
Rhagor o wybodaeth
10 Ion

Cyfle i ddweud eich dweud am Strategaeth Drafnidiaeth Caerdydd

Wedi i’r Cabinet gymeradwyo Strategaeth Drafnidiaeth Caerdydd, mae’r Awdurdod am gael barn y cyhoedd ynghylch a ddeallwyd y strategaeth yn llawn.
Rhagor o wybodaeth
10 Ion

Y Flying Scotsman yn dychwelyd i Gymru yn 2017

Mae’r locomotif enwog yn teithio o amgylch y DU a bydd cyfle i chi ei weld y gwanwyn hwn.
Rhagor o wybodaeth
21 Rha

Gorffen yn gynnar ar Noswyl Nadolig a Nos Galan

Mae llawer o weithredwyr yn bwriadu dod â’u gwasanaethau i ben yn gynnar ar Noswyl Nadolig a Nos Galan. O ganlyniad, efallai na fydd ein cynlluniwr taith yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi, felly cofiwch fynd i’n tudalen ynghylch Teithio dros y Nadolig i gael y wybodaeth ddiweddaraf.
Rhagor o wybodaeth
05 Rha

Stagecoach yn troi’n aur yng Nghwm Rhondda!

Bydd y sawl sy’n teithio ar y bws rhwng Maerdy yng Nghwm Rhondda a Chaerdydd yn gallu teithio mewn mwy o steil a moethusrwydd wrth i Stagecoach yn Ne Cymru lansio ei fflyd ddiweddaraf o fysiau aur moethus yn swyddogol ddydd Gwener 2 Rhagfyr 2016.
Rhagor o wybodaeth