Newyddion

Stagecoach-takes-major-step-forward-in-its-diversity-pledge-with-launch-of-new-employee-networks
24 Meh

Stagecoach yn cymryd cam mawr tuag at wireddu ei addewid ynghylch amrywiaeth, drwy lansio rhwydweithiau newydd i weithwyr

Mae chwe rhwydwaith newydd i weithwyr wedi’u creu er mwyn cynrychioli gwahanol grwpiau o weithwyr ar draws Stagecoach.
Rhagor o wybodaeth
Every-forward-facing-seat-on-buses-now-able-to-be-used-in-Wales
20 Meh

Pob sedd sy’n wynebu tuag ymlaen ar fysiau’n gallu cael eu defnyddio’n awr yng Nghymru

O ddydd Llun 21 Mehefin ymlaen bydd yn bosibl defnyddio pob sedd sy’n wynebu tuag ymlaen ar fysiau yng Nghymru. 
Rhagor o wybodaeth
£7.5-million-refurbishment-works-completed-at-Swansea-Railway-Station
17 Meh

Gwaith adnewyddu gwerth £7.5 miliwn wedi’i gwblhau yng Ngorsaf Reilffordd Abertawe

Mae gorsaf drenau Abertawe wedi derbyn gweddnewidiad dramatig ar ôl i Network Rail a Trafnidiaeth Cymru ddod at ei gilydd i ddarparu gwelliannau allweddol.
Rhagor o wybodaeth
Up-to-200-life-saving-defibrillators-to-be-installed-by-Transport-for-Wales-at-railway-stations-across-Wales-and-Borders-network
16 Meh

Trafnidiaeth Cymru yn gosod hyd at 200 o ddiffibrilwyr achub bywyd mewn gorsafoedd rheilffyrdd ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau

Mae Trafnidiaeth Cymru ar fin gosod hyd at 200 o ddiffibrilwyr sy’n achub bywydau yn ei orsafoedd trenau ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau.
Rhagor o wybodaeth
Clean-Air-Day-June-17-2021
08 Meh

Cadwch y dyddiad! Bydd ‘Diwrnod Aer Glân 2021’ Global Action Plan yn digwydd ddydd Iau 17 Mehefin

Y thema eleni yw ‘diogelu iechyd ein plant rhag llygredd aer’ ar ôl blwyddyn lle mae’r pandemig COVID-19 wedi amharu ar fywydau plant.
Rhagor o wybodaeth
Merthyr-Tydfil’s-£12m-bus-interchange-opening-next-week
03 Meh

Cyfnewidfa Fysiau £12 miliwn Merthyr Tudful ddydd Sul 13 Mehefin

Bydd y bysiau cyntaf yn gadael cyfnewidfa fysiau fodern, newydd Merthyr Tudful, Ddydd Sul 13 Mehefin.
Rhagor o wybodaeth
Adventure-Travel-extends-404-service-to-Porthcawl-in-response-to-rise-in-Welsh-staycations
02 Meh

Adventure Travel yn estyn gwasanaeth 404 i Borthcawl er mwyn ymateb i gynnydd yn nifer y bobl sy’n aros yng Nghymru i fynd ar eu gwyliau

Mae Adventure Travel, y gweithredwr trafnidiaeth blaenllaw yn y de, wedi ymateb i’r cynnydd yn nifer y bobl sy’n aros yng Nghymru i fynd ar eu gwyliau drwy ehangu ei wasanaethau i gynnwys bws traeth ar gyfer yr haf.
Rhagor o wybodaeth
Transport-for-Wales-to-expand-‘fflecsi’-bus-service-scheme-in-Blaenau-Gwent-on-Stagecoach-South-Wales-E2-and-E4-services
01 Meh

Trafnidiaeth Cymru yn bwriadu ehangu’r cynllun gwasanaethau bws ‘fflecsi’ ym Mlaenau Gwent ar wasanaethau E2 ac E4 Stagecoach yn Ne Cymru

Mae’r system archebu a reolir yn golygu bod teithwyr bws fflecsi yn sicr o gael sedd, sy’n helpu gyda mesurau cadw pellter corfforol.
Rhagor o wybodaeth
Traveline-Cymru-launch-new-disruptions-features-led-by-customer-feedback
31 Mai

Traveline Cymru yn lansio nodwedd ‘problemau teithio’ newydd yn dilyn adborth gan gwsmeriaid

Yn awr, byddwch yn gallu gweld problemau teithio’n ôl dull teithio a gweld pan fydd problem deithio wedi dod i ben.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach-customers-thanked-for-supporting-major-donations-to-the-NHS-Charities-Together-Covid-19-Appeal
27 Mai

Cwsmeriaid Stagecoach yn cael diolch am helpu i godi arian sylweddol i Apêl Covid-19 ‘NHS Charities Together’

Mae Stagecoach yn Ne Cymru wedi diolch i’w holl gwsmeriaid am helpu i godi dros £40,000 ar gyfer Apêl Covid-19 ‘NHS Charities Together’.
Rhagor o wybodaeth
Joanna-Page-and-Gareth-Thomas-back-new-Network-Rail-safety-campaign-encouraging-children-to-take-rail-safety-pledge
23 Mai

Joanna Page a Gareth Thomas yn cefnogi ymgyrch diogelwch newydd Network Rail sy’n annog plant i wneud adduned ynghylch diogelwch ar y rheilffyrdd

Mae’r actores Joanna Page, un o sêr y gyfres Gavin and Stacey, a Gareth Thomas, cyn-gapten tîm rygbi Cymru, yn cael eu herio i wneud eu gorau glas mewn fideo addysgol newydd y bwriedir iddo addysgu plant am ddiogelwch ar y rheilffyrdd.
Rhagor o wybodaeth
Job-opportunity-for-Quality-Manager-at-PTI-Cymru
20 Mai

Rydym yn recriwtio! Swydd Rheolwr Ansawdd ar gael yn PTI Cymru (Traveline Cymru)

Ydych chi’n frwdfrydig ynghylch hwyluso a goruchwylio gwasanaeth o safon i gwsmeriaid ar draws ystod eang o sianelau?
Rhagor o wybodaeth
Traveline-Cymru-invest-in-vulnerable-customers-alongside-leading-inclusive-theatre-company-Hijinx
16 Mai

Traveline Cymru ar y cyd â’r cwmni theatr cynhwysol blaenllaw, Hijinx, yn buddsoddi mewn cwsmeriaid agored i niwed

Mae rhai o staff Traveline Cymru wedi bod yn cymryd rhan mewn hyfforddiant cyfathrebu arbenigol gydag un o gwmnïau theatr cynhwysol mwyaf blaenllaw Ewrop, er mwyn gwella’r gwasanaeth a gaiff ei ddarparu ar gyfer cwsmeriaid agored i niwed.
Rhagor o wybodaeth
Traveline-Cymru-North-Wales-contact-centre-shortlisted-in-UK-Contact-Centre-Awards
11 Mai

Canolfan gyswllt Traveline Cymru yn y gogledd yn cyrraedd y rhestr fer yng Ngwobrau Canolfannau Cyswllt y DU

Mae ein canolfan gyswllt ddwyieithog ym Mhenrhyndeudraeth wedi cyrraedd y rhestr fer yng Ngwobrau Canolfannau Cyswllt y DU eleni, sy’n wobrau o fri.
Rhagor o wybodaeth
Cardiff-Bus-to-introduce-36-new-electric-buses-on-network
22 Ebr

Bws Caerdydd yn cyflwyno 36 o fysiau trydan newydd ar ei rwydwaith

Credir mai hon yw’r archeb unigol fwyaf o fysiau trydan sydd wedi’i chyflwyno y tu allan i Lundain hyd yma.
Rhagor o wybodaeth
How-to-travel-safely-on-public-transport-services-across-Wales
18 Ebr

Sut mae teithio’n ddiogel ar wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus ledled Cymru

Wrth i gyfyngiadau’r Coronafeirws barhau i gael eu llacio, mae’n bwysig bod pob un ohonoch yn dilyn yr holl reolau diogelwch wrth deithio a’ch bod yn ymwybodol o’r newidiadau diweddaraf i amserlenni gwasanaethau ledled Cymru.
Rhagor o wybodaeth
Train-operators-to-extend-lifesaving-Rail-to-Refuge-travel-scheme
04 Ebr

Gweithredwyr trenau’n ymestyn y cynllun teithio ‘Rheilffordd i Loches’ sy’n achub bywydau

Daw’r penderfyniad wrth i ffigurau ddangos bod cyfartaledd o bedwar goroeswr y dydd wedi bod yn defnyddio’r cynllun – sy’n achub bywydau – i deithio’n rhad ac am ddim ar drenau.
Rhagor o wybodaeth
Adventure-Travel-supports-Covid-19-vaccination-rollout-with-additional-services
31 Maw

Adventure Travel yn cynorthwyo’r rhaglen frechu genedlaethol ar gyfer Covid-19 drwy gyflwyno gwasanaethau ychwanegol

Mae Adventure Travel, sef NAT Group gynt, wedi cyflwyno gwasanaethau ychwanegol er mwyn cynorthwyo Canolfan Brechu Torfol newydd y Bae ar hen safle Toys R Us ym Mae Caerdydd.
Rhagor o wybodaeth
Transport-for-Wales-reminds-customers-to-check-before-they-travel-this-Easter
30 Maw

Trafnidiaeth Cymru’n atgoffa cwsmeriaid i wneud eu gwaith cartref cyn teithio dros y Pasg

Mae Trafnidiaeth Cymru’n atgoffa cwsmeriaid i wneud eu gwaith cartref cyn teithio dros benwythnos y Pasg, gan fod gwaith peirianyddol hollbwysig yn cael ei wneud ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau.
Rhagor o wybodaeth
Job-Opportunity-Senior-Business-Development-Officer-Wales-Sustrans
22 Maw

Swydd Newydd: Uwch-swyddog Datblygu Busnes (Cymru) yn Sustrans

Mae Sustrans yn chwilio am Uwch-swyddog Datblygu Busnes sy’n frwdfrydig ynghylch cynaliadwyedd, er mwyn ein helpu i adnabod cyfleoedd o ran cyllid a datblygu cynigion a thendrau cystadleuol.
Rhagor o wybodaeth