Newyddion

http://www.deeside.com/new-park-and-ride-to-boost-deeside-industrial-park/
19 Med

Cynllun Parcio a Theithio newydd yn rhoi hwb i Barc Diwydiannol yn y gogledd

Diolch i grant o dros £2 filiwn gan Lywodraeth Cymru bydd Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy yn cael safle parcio a theithio pwrpasol a fydd yn defnyddio bysiau, er mwyn sicrhau bod y cymunedau cyfagos wedi’u cysylltu yn well â’r Parc sy’n darparu 9,000 o swyddi.
Rhagor o wybodaeth
https://tfw.gov.wales/cy/cerdynteithio
12 Med

Newidiadau i Gardiau Teithio Rhatach

Bydd y cardiau ar eu newydd wedd yn cynnig yr un manteision a’r un hawliau i deithio am ddim â’r cardiau presennol.
Rhagor o wybodaeth
Traveline Cymru yn cyhoeddi gwelliannau i’w Gynlluniwr Beicio
22 Aws

Traveline Cymru yn cyhoeddi gwelliannau i’w Gynlluniwr Beicio

Mae Traveline Cymru wedi gwneud nifer o welliannau i’w Gynlluniwr Beicio er mwyn rhoi mwy o wybodaeth i feicwyr am eu teithiau.
Rhagor o wybodaeth
https://news.tfwrail.wales/news/trc-yn-croesawu-cerdyn-rheilffordd-16-17-saver
15 Aws

Cerdyn rheilffordd newydd i bobl ifanc 16-17 oed yn haneru pris tocynnau trên

Bydd 1.2 miliwn o bobl ifanc yng Nghymru a Lloegr yn gymwys i gael y cerdyn rheilffordd newydd.
Rhagor o wybodaeth
Job Opportunity: Stakeholder Manager Wales at Transport Focus
01 Aws

Cyfle i gael swydd: Rheolwr Rhanddeiliaid Cymru yn Transport Focus

Gwneud gwahaniaeth ar gyfer defnyddwyr trafnidiaeth yng Nghymru.
Rhagor o wybodaeth
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-49061910
01 Aws

Buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd i uwchraddio gorsaf reilffordd Caerdydd Canolog

Bydd gorsaf newydd Parcffordd Gorllewin Cymru hefyd yn cael ei hadeiladu yn Felindre, Abertawe.
Rhagor o wybodaeth
© John Davies of BayTrans
31 Gor

Ymwelwyr yn cael eu hannog i deithio i Fae Abertawe heb gar

Mae Twristiaeth Bae Abertawe a BayTrans yn benderfynol o sicrhau bod Bae Abertawe yn gyrchfan wirioneddol ‘wyrdd’.
Rhagor o wybodaeth
© BAFTA / Eisteddfod
25 Gor

Traveline Cymru yn bartner i Sinemaes yn Eisteddfod Genedlaethol 2019

Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol eleni’n cael ei chynnal yn Llanrwst o ddydd Sadwrn 3 Awst tan ddydd Sadwrn 10 Awst.  
Rhagor o wybodaeth
Mae gwaith wedi dechrau ar orsaf fysiau newydd ym Merthyr Tudful
19 Gor

Mae gwaith wedi dechrau ar orsaf fysiau newydd ym Merthyr Tudful

Disgwylir i’r orsaf newydd yn Stryd yr Alarch agor ddiwedd y flwyddyn nesaf.  
Rhagor o wybodaeth
Buddsoddiad o £40 miliwn yn fflyd Trafnidiaeth Cymru ar fin sicrhau manteision i gwsmeriaid y cwmni
19 Gor

Buddsoddiad o £40 miliwn yn fflyd Trafnidiaeth Cymru ar fin sicrhau manteision i gwsmeriaid y cwmni

Bydd cwsmeriaid yn awr yn gallu mwynhau defnyddio pyrth USB, socedi ar gyfer plygiau a thoiledau newydd tra byddant yn teithio ar y fflyd o drenau Dosbarth 175.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach yn Ne Cymru yn cynorthwyo clwb pêl-droed lleol yng Nglynebwy
18 Gor

Stagecoach yn Ne Cymru yn cynorthwyo clwb pêl-droed lleol yng Nglynebwy

Mae Stagecoach yn Ne Cymru wedi cynorthwyo clwb pêl-droed lleol, sef Clwb Pêl-droed RTB Glynebwy, drwy noddi’r citiau pêl-droed ar gyfer y tîm dan 9 oed a’r tîm dan 10 oed.
Rhagor o wybodaeth
Contact Centre Cymru
17 Gor

Cyfleoedd i gael gwaith yn Contact Centre Cymru!

Mae Contact Centre Cymru yn chwilio am asiantiaid newydd i ymuno â’r tîm ym Mhenrhyndeudraeth mewn rôl sy’n golygu darparu gwasanaeth i gwsmeriaid.
Rhagor o wybodaeth
16-17 Railcard
15 Gor

Hyd at 1.2 miliwn o bobl ifanc 16 ac 17 oed yn gallu elwa o docynnau trên hanner pris

Bydd y cardiau rheilffordd newydd ar gael ym mis Medi 2019 ar gyfer dechrau’r tymor academaidd nesaf.
Rhagor o wybodaeth
Traveline Cymru yn ennill Gwobr y Celfyddydau a Busnes Bach am ei bartneriaeth arloesol
12 Gor

Traveline Cymru yn ennill Gwobr y Celfyddydau a Busnes Bach am ei bartneriaeth arloesol

Enillodd Traveline Wobr y Celfyddydau a Busnes Bach am ei waith gyda Focus Wales a Hijinx.
Rhagor o wybodaeth
CTBW
26 Meh

Cyfle i ENNILL cystadleuaeth tynnu hunlun Traveline Cymru ar gyfer yr ‘Wythnos Dal y Bws’ rhwng 1 a 7 Gorffennaf!

Rydym yn gofyn i chi anfon atom eich hunlun gorau wrth deithio ar y bws, er mwyn i chi gael cyfle i ennill hamper gwych sy’n llawn o roddion cynaliadwy a charedig i’r amgylchedd gan Viva Organic yng Nghaerdydd!  
Rhagor o wybodaeth
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-48636005
25 Meh

Hen swyddfeydd rheilffordd Bae Caerdydd wedi’u hadnewyddu

Mae’r adeilad Fictoraidd a oedd ‘mewn perygl’ wedi’i droi yn swyddfeydd erbyn hyn.
Rhagor o wybodaeth
Gyrrwr o Gaerffili yw Gyrrwr Bws y Flwyddyn De Cymru
25 Meh

Gyrrwr o Gaerffili yw Gyrrwr Bws y Flwyddyn De Cymru

Mae Aleksai Gladis, un o yrwyr Stagecoach yn nepo Caerffili, wedi cipio’r wobr ‘Gyrrwr Bws y Flwyddyn’ yn y gystadleuaeth leol a gynhaliwyd eleni.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach yn Ne Cymru yn clodfori arwyr lleol yn Nhorfaen
19 Meh

Stagecoach yn Ne Cymru yn clodfori arwyr lleol yn Nhorfaen

Gofynnwyd i’r cyhoedd enwebu arwr tawel yn y gymuned, a oedd wedi gwneud mwy na’r disgwyl er budd elusen neu fudiad lleol.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach yn Ne Cymru yn darparu cysylltiadau bws i Ysbyty Brenhinol Gwent
19 Meh

Stagecoach yn Ne Cymru yn darparu cysylltiadau bws i Ysbyty Brenhinol Gwent

Mae’r llwybr newydd wedi’i gyflwyno mewn ymateb i geisiadau a gafodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili gan y trigolion.
Rhagor o wybodaeth
Diwrnod Aer Glân Cymru
17 Meh

Ymunwch â Diwrnod Aer Glân Cymru ddydd Iau 20 Mehefin

Mae llawer o gamau syml y gallwch eu cymryd i helpu i wella ansawdd yr aer ledled Cymru a thu hwnt!
Rhagor o wybodaeth