Newyddion

Blwyddyn brysur wrth i Faes Awyr Caerdydd groesawu miliwn o deithwyr erbyn mis Awst!
30 Aws

Blwyddyn brysur wrth i Faes Awyr Caerdydd groesawu miliwn o deithwyr erbyn mis Awst!

Mae Maes Awyr Caerdydd wedi croesawu dros filiwn o deithwyr erbyn mis Awst, sy’n gynnydd o 7% o gymharu â’r llynedd. 
Rhagor o wybodaeth
Cael hwyl dros yr haf gyda Stagecoach yn Ne Cymru
27 Gor

Cael hwyl dros yr haf gyda Stagecoach yn Ne Cymru

Mae Stagecoach yn Ne Cymru wedi lansio tocynnau newydd arbennig mewn pryd ar gyfer gwyliau’r haf.
Rhagor o wybodaeth
Angen gwirfoddolwyr! Cysylltu Cymunedau yng Nghymru
24 Gor

Angen gwirfoddolwyr! Cysylltu Cymunedau yng Nghymru

Os ydych chi eisiau gwirfoddoli gyda’ch darparwr cludiant cymunedol lleol fel gyrrwr, cynorthwyydd teithio, cyfaill teithio, gweinyddwr neu ymddiriedolwr, gall Cymdeithas Cludiant Cymunedol Cymru eich cysylltu.
Rhagor o wybodaeth
Gyrwyr bysiau Stagecoach yn cymryd rhan mewn her Cerdded am Oes i godi arian i Aren Cymru
18 Gor

Gyrwyr bysiau Stagecoach yn cymryd rhan mewn her Cerdded am Oes i godi arian i Aren Cymru

Gyrwyr bysiau Stagecoach yn Ne Cymru yn cyflwyno £1016 i Aren Cymru ar ôl cyflawni her Cerdded am Oes
Rhagor o wybodaeth
Catch the bus week
12 Gor

Stagecoach yn Ne Cymru yn ystod Wythnos Dal y Bws yn hybu teithio ar y bws fel ffordd o wneud y defnydd gorau o amser teithwyr

Ymunodd Stagecoach yn Ne Cymru â’r grŵp trafnidiaeth gynaliadwy, Greener Journeys, i hybu manteision defnyddio’r bws yn ystod Wythnos Dal y Bws, a gynhaliwyd eleni am y bumed flwyddyn.
Rhagor o wybodaeth
Y Cerdyn Heneiddio'n Dda
12 Gor

Y Cerdyn Heneiddio'n Dda

Mae’r Cerdyn Heneiddio’n Dda yn cefnogi pobl hŷn i gynnal eu hannibyniaeth a pharhau i wneud y pethau sydd o bwys iddyn nhw.
Rhagor o wybodaeth
Cyfle am swydd allanol gyda’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol: Cyfarwyddwr Interim i Gymru
26 Meh

Cyfle am swydd allanol gyda’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol: Cyfarwyddwr Interim i Gymru

Mae’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol yn chwilio am rywun sydd â phrofiad helaeth o weithio fel uwch-reolwr ac sydd â sgiliau rheoli prosiect cadarn i gyflawni rôl interim am gyfnod o 6 mis o leiaf, yn ystod cyfnod mamolaeth y Cyfarwyddwr.
Rhagor o wybodaeth
Job Opportunity at Bus Users Cymru. Programme Manager
20 Meh

Cyfle i gael swydd gyda Bus Users Cymru. Rheolwr Rhaglenni

Mae cyfle cyffrous wedi codi i fod yn aelod o dîm Bus Users UK yng Nghymru. Byddai’r swydd am gyfnod penodol o 6 mis gyda’r posibilrwydd o gael swydd barhaol wedyn.
Rhagor o wybodaeth
PTI Cymru yn croesawu aelodau newydd i’w fwrdd
13 Meh

PTI Cymru yn croesawu aelodau newydd i’w fwrdd

Mae PTI Cymru, y corff ymbarél sy’n rhedeg Contact Centre Cymru a Traveline Cymru, sef gwasanaeth gwybodaeth Llywodraeth Cymru am drafnidiaeth gyhoeddus, wedi penodi dau aelod newydd i’w fwrdd cyfarwyddwyr.
Rhagor o wybodaeth
Her Feicio Cyclone24 Cymru
13 Meh

Her Feicio Cyclone24 Cymru. Ydych chi am fentro i’r felodrom yn 2018?

Bydd her feicio epig yn digwydd yn Felodrom Cenedlaethol Cymru ar 21 a 22 Hydref eleni, lle bydd tîm o unigolion yn beicio’r naill ar ôl y llall dros gyfnod o 24 awr yn ddi-stop.
Rhagor o wybodaeth
Our Managing Director, Jo Foxall shortlisted in the Director of the Year Awards 2018
30 Ebr

Ein Rheolwr Gyfarwyddwr, Jo Foxall, yn cyrraedd y rhestr fer yng Ngwobrau Cyfarwyddwr y Flwyddyn 2018

Llongyfarchiadau i’n Rheolwr Gyfarwyddwr, Jo, ar gyrraedd y rhestr fer a’r rownd derfynol yn y categori Cyfarwyddwr Newydd / Datblygol yng Ngwobrau Sefydliad y Cyfarwyddwyr Cymru.
Rhagor o wybodaeth
Gyrwyr Bysiau Stagecoach Yn Ne Cymru Yn Arwain Y Ffordd Mewn Cynllun I Hybu Gyrru’n Ddiogel Gan Ddefnyddio Tanwydd Yn Effeithlon
18 Ebr

Gyrwyr Bysiau Stagecoach Yn Ne Cymru Yn Arwain Y Ffordd Mewn Cynllun I Hybu Gyrru’n Ddiogel Gan Ddefnyddio Tanwydd Yn Effeithlon

Mae gyrwyr bysiau Stagecoach yn arwain y ffordd mewn rhaglen fyd-eang o fri ar gyfer mesur perfformiad, a hynny am y bedwaredd flwyddyn yn olynol.
Rhagor o wybodaeth
Anturiaethau wrth deithio yng nghefn gwlad Castell-nedd Port Talbot
21 Maw

Anturiaethau wrth deithio yng nghefn gwlad Castell-nedd Port Talbot

Mae gwefan newydd sy’n hyrwyddo Castell-nedd Port Talbot a hygyrchedd yr ardal ar drafnidiaeth gyhoeddus wedi’i lansio, sy’n eich galluogi i ddarganfod harddwch naturiol a rhyfeddodau cudd yr ardal gan ddefnyddio’r gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus sydd ar gael.
Rhagor o wybodaeth
Easter Travel Public Transport Information Wales
19 Maw

Gwybodaeth am deithio dros y Pasg

Dylech sicrhau eich bod yn edrych i weld pa amserlenni y bydd eich gwasanaeth yn eu gweithredu dros benwythnos y Pasg, oherwydd bydd llawer o wasanaethau’n gweithredu amserlenni diwrnodau gwahanol. 
Rhagor o wybodaeth
Dros 36,000 o bobl yn troi at Traveline Cymru yn ystod y stormydd eira
14 Maw

Dros 36,000 o bobl yn troi at Traveline Cymru yn ystod y stormydd eira

Llwyddodd Traveline Cymru, y gwasanaeth gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus, i gadw Cymru i fynd yn ystod y problemau teithio diweddar pan gafodd y cwmni filoedd o alwadau ffôn ac ymholiadau ar-lein. 
Rhagor o wybodaeth
SNOW TRAVEL INFORMATION
01 Maw

GWYBODAETH AM DEITHIO ADEG EIRA

Ewch i’n tudalen Gwybodaeth am deithio adeg eira er mwyn gweld y wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau wrth iddi ein cyrraedd.   Gallwch ein dilyn ar Twitter @TravelineCymru hefyd i gael y wybodaeth ddiweddaraf, neu gallwch ein ffonio yn rhad ac am ddim ar 0800 464 0000.
Rhagor o wybodaeth
Astudiaeth yn dangos bod bysiau’n cynnig gwell gwerth wrth deithio na mynd i’r gwaith yn y car
19 Chw

Astudiaeth yn dangos bod bysiau’n cynnig gwell gwerth wrth deithio na mynd i’r gwaith yn y car

Mae astudiaeth newydd wedi dangos bod defnyddwyr yn gallu cael gwell gwerth am arian drwy ddefnyddio’r bws yn hytrach na theithio i’r gwaith yn y car.
Rhagor o wybodaeth
Dulliau digyffwrdd yw’r dyfodol i Stagecoach yn Ne Cymru
19 Chw

Dulliau digyffwrdd yw’r dyfodol i Stagecoach yn Ne Cymru

Bellach, gall y sawl sy’n teithio ar fysiau yn y de dalu am eu tocynnau gan ddefnyddio technoleg ddigyffwrdd ar fysiau. Mae’r system newydd yn galluogi cwsmeriaid i dalu â cherdyn credyd neu ddebyd digyffwrdd, yn ogystal â defnyddio cyfleusterau Apple Pay ac Android Pay.
Rhagor o wybodaeth
 Arriva Club 55
10 Ion

Clwb 55 Arriva – mae’r dull rhatach o deithio i bobl dros 55 oed yn ei ôl! Dyma gyfle i deithio i gannoedd o wahanol fannau am gyn lleied â £27 am docyn dwyffordd

Mae tocyn Clwb 55 Trenau Arriva Cymru yn ffordd wych o ymweld â’ch hoff fannau ledled Cymru a thu hwnt am gyn lleied â £27 am docyn dwyffordd.
Rhagor o wybodaeth
Newidiadau i wasanaethau
23 Rha

Newidiadau’n ymwneud â gwasanaethau Express Motors / D Jones & Son

Ni fydd dau gwmni yn y gogledd yn rhedeg gwasanaethau o fis Rhagfyr 2017 ymlaen. Mae cynghorau Gwynedd, Wrecsam a Sir Ddinbych wedi bod wrthi’n ceisio trefnu gwasanaethau i gymryd lle gwasanaethau Express Motors a D Jones & Son.
Rhagor o wybodaeth