Newyddion

https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-48636005
25 Meh

Hen swyddfeydd rheilffordd Bae Caerdydd wedi’u hadnewyddu

Mae’r adeilad Fictoraidd a oedd ‘mewn perygl’ wedi’i droi yn swyddfeydd erbyn hyn.
Rhagor o wybodaeth
Gyrrwr o Gaerffili yw Gyrrwr Bws y Flwyddyn De Cymru
25 Meh

Gyrrwr o Gaerffili yw Gyrrwr Bws y Flwyddyn De Cymru

Mae Aleksai Gladis, un o yrwyr Stagecoach yn nepo Caerffili, wedi cipio’r wobr ‘Gyrrwr Bws y Flwyddyn’ yn y gystadleuaeth leol a gynhaliwyd eleni.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach yn Ne Cymru yn clodfori arwyr lleol yn Nhorfaen
19 Meh

Stagecoach yn Ne Cymru yn clodfori arwyr lleol yn Nhorfaen

Gofynnwyd i’r cyhoedd enwebu arwr tawel yn y gymuned, a oedd wedi gwneud mwy na’r disgwyl er budd elusen neu fudiad lleol.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach yn Ne Cymru yn darparu cysylltiadau bws i Ysbyty Brenhinol Gwent
19 Meh

Stagecoach yn Ne Cymru yn darparu cysylltiadau bws i Ysbyty Brenhinol Gwent

Mae’r llwybr newydd wedi’i gyflwyno mewn ymateb i geisiadau a gafodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili gan y trigolion.
Rhagor o wybodaeth
Diwrnod Aer Glân Cymru
17 Meh

Ymunwch â Diwrnod Aer Glân Cymru ddydd Iau 20 Mehefin

Mae llawer o gamau syml y gallwch eu cymryd i helpu i wella ansawdd yr aer ledled Cymru a thu hwnt!
Rhagor o wybodaeth
Gwobrau Cludiant Cymunedol
07 Meh

Mae modd cyflwyno enwebiadau ar gyfer Gwobrau Cludiant Cymunedol 2019 yn awr!

Mae’r gwobrau yn cydnabod enghreifftiau o ragoriaeth yn y sector cludiant cymunedol.  
Rhagor o wybodaeth
Trafnidiaeth Cymru yn lansio gwasanaethau newydd rhwng Gogledd Cymru a Lerpwl
23 Mai

Trafnidiaeth Cymru yn lansio gwasanaethau newydd rhwng Gogledd Cymru a Lerpwl

Bydd 215 o wasanaethau wythnosol newydd yn rhedeg rhwng Caer a Lerpwl ar hyd trac Halton Curve.
Rhagor o wybodaeth
Cyfarwyddwr Traveline Cymru yn ennill y wobr ar gyfer Cyfarwyddwr Ifanc
23 Mai

Cyfarwyddwr Traveline Cymru yn ennill y wobr ar gyfer Cyfarwyddwr Ifanc

Mae Traveline Cymru “yn falch dros ben” o lwyddiant ei Gyfarwyddwr, Jo Foxall, sydd wedi ennill gwobr fusnes sy’n cydnabod ei bod yn “gyfarwyddwr ymroddgar”.  
Rhagor o wybodaeth
Transport Focus yn cyhoeddi argymhellion er mwyn gwella teithiau bws ar gyfer pobl ifanc
22 Mai

Transport Focus yn cyhoeddi argymhellion er mwyn gwella teithiau bws ar gyfer pobl ifanc

Mae Transport Focus, sef corff annibynnol sy’n gwarchod defnyddwyr trafnidiaeth yn Lloegr, wedi cynnal cyfres o weithdai er mwyn ystyried sut y gall gweithredwyr ei gwneud yn haws i bobl ifanc 16-18 oed ddefnyddio bysiau.
Rhagor o wybodaeth
Newid strwythur y ffi ar gyfer Nextbike yng Nghaerdydd er mwyn gwella hygyrchedd y cynllun
20 Mai

Newid strwythur y ffi ar gyfer Nextbike yng Nghaerdydd er mwyn gwella hygyrchedd y cynllun

Erbyn hyn, gall cwsmeriaid dalu eu haelodaeth flynyddol ar ffurf 12 rhandaliad misol.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach Gold Buses
17 Mai

Bysiau glanach a mwy gwyrdd gan Stagecoach yn Ne Cymru ar gyfer teithwyr yng Nghoed-duon, Casnewydd a Chaerdydd

Dros £4 miliwn wedi’i fuddsoddi mewn 24 o gerbydau a fydd yn gweithredu ar wasanaeth 151 rhwng Coed-duon a Chasnewydd ac ar wasanaeth 26 rhwng Coed-duon a Chaerdydd.
Rhagor o wybodaeth
Jo Foxall, Rheolwr Gyfarwyddwr Traveline Cymru
03 Mai

Traveline Cymru a’i Reolwr Gyfarwyddwr ar y rhestr fer ar gyfer gwobrau

Mae Traveline Cymru yn “falch dros ben” o fod wedi’i enwebu ar gyfer dwy wobr o fri ym maes busnes, sy’n cydnabod ymgyrchoedd “blaengar” y cwmni a’i gyfarwyddwr ymroddgar.
Rhagor o wybodaeth
Llandudno Junction Railway Station- Transport for Wales
23 Ebr

‘Map Mynediad’ rhyngweithiol newydd i’w gwneud yn haws i deithwyr anabl deithio ar drenau

Bydd y map rhyngweithiol yn darparu gwybodaeth am hygyrchedd gorsafoedd trenau ledled y DU  
Rhagor o wybodaeth
Cardiff Council
18 Maw

Llwybr beicio ar wahân cyntaf Caerdydd yn cael ei greu yng nghanol y ddinas

Bydd cam cyntaf y prosiect llwybrau beicio yng nghanol Caerdydd, sy’n cynnwys pum cam, yn dechrau ddydd Llun 18 Mawrth a disgwylir y bydd wedi’i orffen erbyn diwedd mis Hydref.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach South Wales
13 Maw

Stagecoach yn Ne Cymru yn dathlu’r Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau

Mae pump o brentisiaid Stagecoach sy’n gweithio gyda Stagecoach yn Ne Cymru wedi defnyddio’r Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau i annog mwy o bobl i ymuno â’r diwydiant bysiau drwy gynllun prentisiaethau’r cwmni.  
Rhagor o wybodaeth
http://www.holdermathias.com/project/cardiff-interchange/?cat=10
11 Maw

Gwaith yn dechrau ar orsaf fysiau newydd yng nghanol Caerdydd ddiwedd mis Mawrth

Bydd gan yr orsaf fysiau 14 o arosfannau ar lefel y ddaear ynghyd â 5000 troedfedd sgwâr o le manwerthu.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach South Wales
07 Maw

Gyrwyr bysiau Stagecoach yn arwain y ffordd mewn cynllun i hybu gyrru’n ddiogel a defnyddio tanwydd yn effeithlon

Mae gyrwyr bysiau Stagecoach yn arwain y ffordd mewn rhaglen fyd-eang o fri ar gyfer mesur perfformiad, a hynny am y bumed flwyddyn yn olynol.
Rhagor o wybodaeth
https://www.cardiffbus.com/
05 Maw

Canolfan Deithio Newydd ar gyfer Bws Caerdydd

O ddydd Llun 4 Mawrth ymlaen, bydd canolfan deithio Bws Caerdydd i’w gweld yn hen swyddfa Ticketline yn 47 Heol y Porth.
Rhagor o wybodaeth
Mytravelpass Launch
18 Chw

Gweinidog yn dathlu gwelliant i'r cynllun teithiau rhatach i bobl ifanc, sef FyNgherdynTeithio

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates, yn ymuno â myfyrwyr yng Ngholeg Cambria, Wrecsam, heddiw (dydd Iau 14eg) i ddathlu gwelliant i'r cynllun teithiau rhatach poblogaidd i bobl ifanc, sef FyNgherdynTeithio.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach
07 Chw

Yr Adran Drafnidiaeth yn cefnogi cynlluniau Stagecoach yn Ne Cymru i fuddsoddi’n sylweddol mewn bysiau trydan ar gyfer Caerffili

Bydd Stagecoach yn sicrhau un o fuddsoddiadau unigol mwyaf Ewrop mewn bysiau trydan, a hynny yn y de ar ôl ennill gwerth £2.9 miliwn o gyllid grant gan Lywodraeth y DU.
Rhagor o wybodaeth