Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT 🚧 Cardiff Bridge outbound closure and Castle Street bus stop suspension 📅 21:00 on Tue 6 Dec - 05:00 Weds 7 Dec 📅 2… https://t.co/hkDNglYN3l
@TravelineCymru RT #Aberdare, The following services have now been reinstated and will operate as normal. Svc 19:45 Aberdare - Merthyr… https://t.co/pdiVR2kC5y
@TravelineCymru RT #Cwmbran Due to a accident on the M4 all x3 and 23 services are running late.
@TravelineCymru RT #caerphilly Due to congestion the16:20 B Caerphilly to Senghenydd and the 16:45 Senghenydd to the Bowls will not be running.
@TravelineCymru RT Brecon Road in Hirwaun is closed. This may cause delays on services 7, 8 & 9 in the Aberdare area More info:… https://t.co/OcxJVUmXdv
Y Cerdyn Heneiddio'n Dda
12 Gor

Y Cerdyn Heneiddio'n Dda

Mae’r Cerdyn Heneiddio’n Dda yn cefnogi pobl hŷn i gynnal eu hannibyniaeth a pharhau i wneud y pethau sydd o bwys iddyn nhw.
Rhagor o wybodaeth
Cyfle am swydd allanol gyda’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol: Cyfarwyddwr Interim i Gymru
26 Meh

Cyfle am swydd allanol gyda’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol: Cyfarwyddwr Interim i Gymru

Mae’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol yn chwilio am rywun sydd â phrofiad helaeth o weithio fel uwch-reolwr ac sydd â sgiliau rheoli prosiect cadarn i gyflawni rôl interim am gyfnod o 6 mis o leiaf, yn ystod cyfnod mamolaeth y Cyfarwyddwr.
Rhagor o wybodaeth
Job Opportunity at Bus Users Cymru. Programme Manager
20 Meh

Cyfle i gael swydd gyda Bus Users Cymru. Rheolwr Rhaglenni

Mae cyfle cyffrous wedi codi i fod yn aelod o dîm Bus Users UK yng Nghymru. Byddai’r swydd am gyfnod penodol o 6 mis gyda’r posibilrwydd o gael swydd barhaol wedyn.
Rhagor o wybodaeth
PTI Cymru yn croesawu aelodau newydd i’w fwrdd
13 Meh

PTI Cymru yn croesawu aelodau newydd i’w fwrdd

Mae PTI Cymru, y corff ymbarél sy’n rhedeg Contact Centre Cymru a Traveline Cymru, sef gwasanaeth gwybodaeth Llywodraeth Cymru am drafnidiaeth gyhoeddus, wedi penodi dau aelod newydd i’w fwrdd cyfarwyddwyr.
Rhagor o wybodaeth
Her Feicio Cyclone24 Cymru
13 Meh

Her Feicio Cyclone24 Cymru. Ydych chi am fentro i’r felodrom yn 2018?

Bydd her feicio epig yn digwydd yn Felodrom Cenedlaethol Cymru ar 21 a 22 Hydref eleni, lle bydd tîm o unigolion yn beicio’r naill ar ôl y llall dros gyfnod o 24 awr yn ddi-stop.
Rhagor o wybodaeth
Our Managing Director, Jo Foxall shortlisted in the Director of the Year Awards 2018
30 Ebr

Ein Rheolwr Gyfarwyddwr, Jo Foxall, yn cyrraedd y rhestr fer yng Ngwobrau Cyfarwyddwr y Flwyddyn 2018

Llongyfarchiadau i’n Rheolwr Gyfarwyddwr, Jo, ar gyrraedd y rhestr fer a’r rownd derfynol yn y categori Cyfarwyddwr Newydd / Datblygol yng Ngwobrau Sefydliad y Cyfarwyddwyr Cymru.
Rhagor o wybodaeth
Gyrwyr Bysiau Stagecoach Yn Ne Cymru Yn Arwain Y Ffordd Mewn Cynllun I Hybu Gyrru’n Ddiogel Gan Ddefnyddio Tanwydd Yn Effeithlon
18 Ebr

Gyrwyr Bysiau Stagecoach Yn Ne Cymru Yn Arwain Y Ffordd Mewn Cynllun I Hybu Gyrru’n Ddiogel Gan Ddefnyddio Tanwydd Yn Effeithlon

Mae gyrwyr bysiau Stagecoach yn arwain y ffordd mewn rhaglen fyd-eang o fri ar gyfer mesur perfformiad, a hynny am y bedwaredd flwyddyn yn olynol.
Rhagor o wybodaeth
Anturiaethau wrth deithio yng nghefn gwlad Castell-nedd Port Talbot
21 Maw

Anturiaethau wrth deithio yng nghefn gwlad Castell-nedd Port Talbot

Mae gwefan newydd sy’n hyrwyddo Castell-nedd Port Talbot a hygyrchedd yr ardal ar drafnidiaeth gyhoeddus wedi’i lansio, sy’n eich galluogi i ddarganfod harddwch naturiol a rhyfeddodau cudd yr ardal gan ddefnyddio’r gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus sydd ar gael.
Rhagor o wybodaeth
Easter Travel Public Transport Information Wales
19 Maw

Gwybodaeth am deithio dros y Pasg

Dylech sicrhau eich bod yn edrych i weld pa amserlenni y bydd eich gwasanaeth yn eu gweithredu dros benwythnos y Pasg, oherwydd bydd llawer o wasanaethau’n gweithredu amserlenni diwrnodau gwahanol. 
Rhagor o wybodaeth
Dros 36,000 o bobl yn troi at Traveline Cymru yn ystod y stormydd eira
14 Maw

Dros 36,000 o bobl yn troi at Traveline Cymru yn ystod y stormydd eira

Llwyddodd Traveline Cymru, y gwasanaeth gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus, i gadw Cymru i fynd yn ystod y problemau teithio diweddar pan gafodd y cwmni filoedd o alwadau ffôn ac ymholiadau ar-lein. 
Rhagor o wybodaeth
SNOW TRAVEL INFORMATION
01 Maw

GWYBODAETH AM DEITHIO ADEG EIRA

Ewch i’n tudalen Gwybodaeth am deithio adeg eira er mwyn gweld y wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau wrth iddi ein cyrraedd.   Gallwch ein dilyn ar Twitter @TravelineCymru hefyd i gael y wybodaeth ddiweddaraf, neu gallwch ein ffonio yn rhad ac am ddim ar 0800 464 0000.
Rhagor o wybodaeth
Astudiaeth yn dangos bod bysiau’n cynnig gwell gwerth wrth deithio na mynd i’r gwaith yn y car
19 Chw

Astudiaeth yn dangos bod bysiau’n cynnig gwell gwerth wrth deithio na mynd i’r gwaith yn y car

Mae astudiaeth newydd wedi dangos bod defnyddwyr yn gallu cael gwell gwerth am arian drwy ddefnyddio’r bws yn hytrach na theithio i’r gwaith yn y car.
Rhagor o wybodaeth
Dulliau digyffwrdd yw’r dyfodol i Stagecoach yn Ne Cymru
19 Chw

Dulliau digyffwrdd yw’r dyfodol i Stagecoach yn Ne Cymru

Bellach, gall y sawl sy’n teithio ar fysiau yn y de dalu am eu tocynnau gan ddefnyddio technoleg ddigyffwrdd ar fysiau. Mae’r system newydd yn galluogi cwsmeriaid i dalu â cherdyn credyd neu ddebyd digyffwrdd, yn ogystal â defnyddio cyfleusterau Apple Pay ac Android Pay.
Rhagor o wybodaeth
 Arriva Club 55
10 Ion

Clwb 55 Arriva – mae’r dull rhatach o deithio i bobl dros 55 oed yn ei ôl! Dyma gyfle i deithio i gannoedd o wahanol fannau am gyn lleied â £27 am docyn dwyffordd

Mae tocyn Clwb 55 Trenau Arriva Cymru yn ffordd wych o ymweld â’ch hoff fannau ledled Cymru a thu hwnt am gyn lleied â £27 am docyn dwyffordd.
Rhagor o wybodaeth
Newidiadau i wasanaethau
23 Rha

Newidiadau’n ymwneud â gwasanaethau Express Motors / D Jones & Son

Ni fydd dau gwmni yn y gogledd yn rhedeg gwasanaethau o fis Rhagfyr 2017 ymlaen. Mae cynghorau Gwynedd, Wrecsam a Sir Ddinbych wedi bod wrthi’n ceisio trefnu gwasanaethau i gymryd lle gwasanaethau Express Motors a D Jones & Son.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach in South Wales goes for gold in Caerphilly and the Rhondda Valleys
14 Rha

Stagecoach yn Ne Cymru yn troi’n aur yng Nghaerffili a Chymoedd y Rhondda!

Bydd y sawl sy’n teithio ar y bws o Flaen-cwm a Blaenrhondda yng nghwm y Rhondda Fawr i Gaerffili yn gallu teithio mewn mwy o steil a moethusrwydd wrth i Stagecoach yn Ne Cymru lansio’n swyddogol ei fflyd ddiweddaraf o fysiau aur moethus heddiw.
Rhagor o wybodaeth
Traveline Cymru Tinsel Travel competition
08 Rha

Teithiau Tinsel Traveline – cyfle i ENNILL taleb Love2Shop gwerth £20 mewn pryd ar gyfer y Nadolig!

Er mwyn cael cyfle i ennill, defnyddiwch y cyfryngau cymdeithasol i anfon llun atom o’ch hoff leoliad Nadoligaidd. Gallai fod yn llun o unrhyw le: Groto Siôn Corn, eich hoff farchnad Nadolig neu goeden Nadolig eich tref leol.
Rhagor o wybodaeth
Santander Next Bike Scheme Swansea University
23 Tac

Helpwch Brifysgol Abertawe i ENNILL Cynllun Nextbike Santander

Mae Prifysgol Abertawe wedi cyrraedd y rownd derfynol mewn cystadleuaeth i ennill cynllun rhannu beiciau ar gyfer y brifysgol a chymuned ehangach Abertawe, a Phrifysgol Abertawe yw’r unig brifysgol yng Nghymru i gyrraedd y rownd derfynol.
Rhagor o wybodaeth
mytravelpass consultation
07 Tac

Llywodraeth Cymru i ymgynghori ar deithiau bws rhatach ar gyfer pobl 16-24 oed

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad sy’n archwilio’r ffordd orau o hybu teithio ar fysiau ymhlith pobl ifanc.
Rhagor o wybodaeth
#TravelHack2 ODI Leeds
19 Hyd

Cynhadledd #TravelHack2 – Fare Enough yn ODI Leeds

Ddydd Mawrth 10 Hydref 2017, aeth ein tîm data i Leeds i gynhadledd #TravelHack2 a drefnwyd gan dîm ODI Leeds, sef un o ganolfannau arloesol y Sefydliad Data Agored.
Rhagor o wybodaeth