Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT Save more on train tickets with a Railcard 💳From @nationalrailenq's 16 - 25 Railcard or Senior Railcard 💳To Trans… https://t.co/TGMkrdaQVD
@TravelineCymru RT Arbedwch wrth brynu tocynnau trên drwy ddefnyddio Cerdyn Rheilffordd 💳 O Gerdynn Rheilffordd 16 - 25 a Cherdyn Rhe… https://t.co/6MHPn1GoS5
@TravelineCymru RT ⚠️SERVICE UPDATE - X2⚠️ Due to a serious RTC, the X2 services to Porthcawl are being diverted via the A48 and dire… https://t.co/4DMPT262dp
@TravelineCymru RT 🛠️Engineering Work. 🚍Buses replace trains between: Chester - Crewe Wednesday 28 - Friday 30 September (early morn… https://t.co/klsIKhs9NH
@TravelineCymru RT 🛠️Gwaith peirianyddol 🚍Bysiau yn rhedeg yn lle trenau rhwng: Caer - Crewe Dydd Mercher 28 - Dydd Gwener 30 Medi (… https://t.co/IwpcW3b8sW
#TravelHack2 ODI Leeds
19 Hyd

Cynhadledd #TravelHack2 – Fare Enough yn ODI Leeds

Ddydd Mawrth 10 Hydref 2017, aeth ein tîm data i Leeds i gynhadledd #TravelHack2 a drefnwyd gan dîm ODI Leeds, sef un o ganolfannau arloesol y Sefydliad Data Agored.
Rhagor o wybodaeth
mytravelpass
10 Hyd

fyngherdynteithio yn gallu arbed dros £500 y flwyddyn oddi ar bris tocynnau bws i bobl ifanc

Gall pobl ifanc arbed dros £500 y flwyddyn ar bris tocynnau bws, diolch i fenter trafnidiaeth gyhoeddus sydd wedi’i hanelu at bobl ifanc ac sy’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru.
Rhagor o wybodaeth
Conwy County Borough Council bus survey
05 Hyd

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy eisiau clywed barn pobl am wasanaethau bysiau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy eisiau clywed barn pobl am wasanaethau bysiau, i helpu i benderfynu sut y dylai'r rhwydwaith cludiant cyhoeddus ddatblygu yn y dyfodol i ddiwallu anghenion cymunedau yn well.
Rhagor o wybodaeth
Traveline Cymru Freshers Wales
03 Hyd

Traveline Cymru wrth law i helpu glasfyfyrwyr ym mhrifysgolion Cymru i deithio o le i le

Mae Traveline Cymru, y cwmni gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus, wrthi’n mynd o’r naill brifysgol i’r llall ar draws y wlad i helpu myfyrwyr i ddarganfod sut mae mynd o le i le yn eu trefi a’u dinasoedd newydd.
Rhagor o wybodaeth
Bus Passenger Survey expands into Wales
15 Med

Arolwg Teithwyr Bysiau yn ymestyn i Gymru

Diolch i gymorth gan Lywodraeth Cymru a’r prif weithredwyr bysiau mae’r corff gwarchod annibynnol ar gyfer defnyddwyr trafnidiaeth, Transport Focus, wedi sicrhau bod arolwg yn cael ei gynnal ledled Cymru am y tro cyntaf ers 2010.
Rhagor o wybodaeth
Office of the Traffic Commissioner (Wales) Team Leader
31 Aws

Hysbyseb Swydd Allanol: Arweinydd Tîm Swyddfa Comisiynydd Traffig (Cymru)

Yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA). Lleolir y swydd yng Nghaerdydd.
Rhagor o wybodaeth
Traveline Cymru
29 Aws

Traveline Cymru yn croesawu cynlluniau i wella trafnidiaeth gyhoeddus yn y Cymoedd

Mae Traveline Cymru yn cefnogi cynlluniau sydd wedi’u cynnwys yn Ein Cymoedd, Ein Dyfodol i wella gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus a hygyrchedd ar draws y Cymoedd.
Rhagor o wybodaeth
Traveline Cymru
22 Aws

Lefelau bodlonrwydd cwsmeriaid yn dal i godi yn Traveline Cymru er gwaethaf y cwymp yng Nghymru yn gyffredinol

Mae Traveline Cymru yn dathlu blwyddyn arall o lefelau bodlonrwydd cwsmeriaid sy’n uwch nag erioed.
Rhagor o wybodaeth
Cardiff Bus summer 2017
13 Gor

Bws to agored a mwy o fysiau i’r Bae yn ystod yr haf

Mae Bws Caerdydd yn eich helpu i wneud yn fawr o haf 2017 drwy ddarparu bysiau ychwanegol a fydd yn teithio’n uniongyrchol rhwng canol y ddinas a Bae Caerdydd.
Rhagor o wybodaeth
TrawsCymru logo
06 Gor

Mwynhewch deithiau RHAD AC AM DDIM bob penwythnos ar rwydwaith TrawsCymru!

Mae bysiau pellter hir TrawsCymru yn ffordd berffaith o grwydro o le i le yng Nghymru. O ddydd Sadwrn 8 Gorffennaf 2017 ymlaen mae Llywodraeth Cymru yn cynnig teithiau rhad ac am ddim i bawb ar benwythnosau ar rwydwaith TrawsCymru.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach in South Wales supports Armed Forces Day 2017
21 Meh

Stagecoach yn Ne Cymru yn cefnogi Diwrnod y Lluoedd Arfog 2017

Ddydd Sadwrn 24 Mehefin, bydd y cwmni yn cynnig teithiau rhad ac am ddim i aelodau’r lluoedd arfog sydd â cherdyn adnabod milwrol, ac i gyn-filwyr sydd â bathodyn cyn-filwr.
Rhagor o wybodaeth
Jo Foxall Operations Director at Traveline Cymru
13 Meh

Cyfarwyddwr newydd yn cymryd yr awenau yn Traveline Cymru

Bydd Graham Walter, y rheolwr gyfarwyddwr, yn gadael ei swydd y mis nesaf er mwyn newid cyfeiriad, a bydd Jo Foxall yn cymryd yr awenau fel Cyfarwyddwr Gweithrediadau ar ôl 12 mlynedd gyda’r busnes.
Rhagor o wybodaeth
Contact Centre Cymru logo
22 Mai

Swyddi gwag ar gael yn Contact Centre Cymru

Mae rhai swyddi gwag ar gael yn ein canolfan alwadau ddwyieithog - Contact Centre Cymru. Ceir mwy o wybodaeth yma.
Rhagor o wybodaeth
17 Mai

Rownd Derfynol a Gŵyl Cynghrair y Pencampwyr UEFA. 1 – 4 Mehefin 2017

Bydd Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA yn cael ei chynnal ddydd Sadwrn 3 Mehefin 2017 yn Stadiwm Genedlaethol Cymru (Stadiwm Principality).
Rhagor o wybodaeth
25 Ebr

Y Gymdeithas Cludiant Cymunedol yn penodi Cyfarwyddwr newydd i Gymru

Mae’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol wedi penodi Cyfarwyddwr newydd i Gymru, sef Christine Boston.
Rhagor o wybodaeth
05 Ebr

Ymgynghoriad Trafnidiaeth Cymru – Dylunio Gwasanaeth Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau, gan gynnwys y Metro

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gofyn am farn pobl am gyfeiriad lefel uchel Gwasanaeth Rheilffyrdd newydd Cymru a’r Gororau, gan gynnwys Metro De Cymru.
Rhagor o wybodaeth
30 Maw

Caerdydd yn drydydd yn y rhestr o brifddinasoedd gorau Ewrop

Yn dilyn arolwg newydd gan yr Undeb Ewropeaidd, mae Caerdydd yn drydydd yn y rhestr o brifddinasoedd gorau Ewrop ac yn rhagori ar rai o ddinasoedd enwocaf y byd.
Rhagor o wybodaeth
24 Maw

Canolfan gyswllt Traveline yn dathlu gyda’r goreuon o ddiwydiant canolfannau cyswllt Cymru

Bu gweithwyr Traveline Cymru yn dathlu gyda’r goreuon o ddiwydiant canolfannau cyswllt Cymru yn ddiweddar ar ôl i’w canolfan gyswllt – Contact Centre Cymru – gyrraedd y rownd derfynol yng Ngwobrau Canolfannau Cyswllt Cymru 2017.
Rhagor o wybodaeth
20 Maw

Mae prisiau Stagecoach yn newid o 25 Mawrth 2017 ymlaen

O 25 Mawrth 2017 ymlaen, mae Stagecoach Bus yn newid pris rhai o’i docynnau yn y de.
Rhagor o wybodaeth
02 Maw

Gyrwyr bysiau Stagecoach gyda’r gorau mewn cynllun i hybu gyrru’n ddiogel gan arbed tanwydd

Mae gweithwyr bysiau Stagecoach yn arwain y ffordd mewn cynllun byd-eang i fesur perfformiad, sy’n asesu’r graddau y mae gyrwyr yn gyrru’n ddiogel gan arbed tanwydd.
Rhagor o wybodaeth