Newyddion

Traveline Cymru
29 Aws

Traveline Cymru yn croesawu cynlluniau i wella trafnidiaeth gyhoeddus yn y Cymoedd

Mae Traveline Cymru yn cefnogi cynlluniau sydd wedi’u cynnwys yn Ein Cymoedd, Ein Dyfodol i wella gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus a hygyrchedd ar draws y Cymoedd.
Rhagor o wybodaeth
Traveline Cymru
22 Aws

Lefelau bodlonrwydd cwsmeriaid yn dal i godi yn Traveline Cymru er gwaethaf y cwymp yng Nghymru yn gyffredinol

Mae Traveline Cymru yn dathlu blwyddyn arall o lefelau bodlonrwydd cwsmeriaid sy’n uwch nag erioed.
Rhagor o wybodaeth
Cardiff Bus summer 2017
13 Gor

Bws to agored a mwy o fysiau i’r Bae yn ystod yr haf

Mae Bws Caerdydd yn eich helpu i wneud yn fawr o haf 2017 drwy ddarparu bysiau ychwanegol a fydd yn teithio’n uniongyrchol rhwng canol y ddinas a Bae Caerdydd.
Rhagor o wybodaeth
TrawsCymru logo
06 Gor

Mwynhewch deithiau RHAD AC AM DDIM bob penwythnos ar rwydwaith TrawsCymru!

Mae bysiau pellter hir TrawsCymru yn ffordd berffaith o grwydro o le i le yng Nghymru. O ddydd Sadwrn 8 Gorffennaf 2017 ymlaen mae Llywodraeth Cymru yn cynnig teithiau rhad ac am ddim i bawb ar benwythnosau ar rwydwaith TrawsCymru.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach in South Wales supports Armed Forces Day 2017
21 Meh

Stagecoach yn Ne Cymru yn cefnogi Diwrnod y Lluoedd Arfog 2017

Ddydd Sadwrn 24 Mehefin, bydd y cwmni yn cynnig teithiau rhad ac am ddim i aelodau’r lluoedd arfog sydd â cherdyn adnabod milwrol, ac i gyn-filwyr sydd â bathodyn cyn-filwr.
Rhagor o wybodaeth
Jo Foxall Operations Director at Traveline Cymru
13 Meh

Cyfarwyddwr newydd yn cymryd yr awenau yn Traveline Cymru

Bydd Graham Walter, y rheolwr gyfarwyddwr, yn gadael ei swydd y mis nesaf er mwyn newid cyfeiriad, a bydd Jo Foxall yn cymryd yr awenau fel Cyfarwyddwr Gweithrediadau ar ôl 12 mlynedd gyda’r busnes.
Rhagor o wybodaeth
Contact Centre Cymru logo
22 Mai

Swyddi gwag ar gael yn Contact Centre Cymru

Mae rhai swyddi gwag ar gael yn ein canolfan alwadau ddwyieithog - Contact Centre Cymru. Ceir mwy o wybodaeth yma.
Rhagor o wybodaeth
17 Mai

Rownd Derfynol a Gŵyl Cynghrair y Pencampwyr UEFA. 1 – 4 Mehefin 2017

Bydd Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA yn cael ei chynnal ddydd Sadwrn 3 Mehefin 2017 yn Stadiwm Genedlaethol Cymru (Stadiwm Principality).
Rhagor o wybodaeth
25 Ebr

Y Gymdeithas Cludiant Cymunedol yn penodi Cyfarwyddwr newydd i Gymru

Mae’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol wedi penodi Cyfarwyddwr newydd i Gymru, sef Christine Boston.
Rhagor o wybodaeth
05 Ebr

Ymgynghoriad Trafnidiaeth Cymru – Dylunio Gwasanaeth Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau, gan gynnwys y Metro

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gofyn am farn pobl am gyfeiriad lefel uchel Gwasanaeth Rheilffyrdd newydd Cymru a’r Gororau, gan gynnwys Metro De Cymru.
Rhagor o wybodaeth
30 Maw

Caerdydd yn drydydd yn y rhestr o brifddinasoedd gorau Ewrop

Yn dilyn arolwg newydd gan yr Undeb Ewropeaidd, mae Caerdydd yn drydydd yn y rhestr o brifddinasoedd gorau Ewrop ac yn rhagori ar rai o ddinasoedd enwocaf y byd.
Rhagor o wybodaeth
24 Maw

Canolfan gyswllt Traveline yn dathlu gyda’r goreuon o ddiwydiant canolfannau cyswllt Cymru

Bu gweithwyr Traveline Cymru yn dathlu gyda’r goreuon o ddiwydiant canolfannau cyswllt Cymru yn ddiweddar ar ôl i’w canolfan gyswllt – Contact Centre Cymru – gyrraedd y rownd derfynol yng Ngwobrau Canolfannau Cyswllt Cymru 2017.
Rhagor o wybodaeth
20 Maw

Mae prisiau Stagecoach yn newid o 25 Mawrth 2017 ymlaen

O 25 Mawrth 2017 ymlaen, mae Stagecoach Bus yn newid pris rhai o’i docynnau yn y de.
Rhagor o wybodaeth
02 Maw

Gyrwyr bysiau Stagecoach gyda’r gorau mewn cynllun i hybu gyrru’n ddiogel gan arbed tanwydd

Mae gweithwyr bysiau Stagecoach yn arwain y ffordd mewn cynllun byd-eang i fesur perfformiad, sy’n asesu’r graddau y mae gyrwyr yn gyrru’n ddiogel gan arbed tanwydd.
Rhagor o wybodaeth
22 Chw

Datganiad ysgrifenedig ynghylch Cerdyn Teithio Ieuenctid. Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith

Mae annog mwy o bobl ifanc i deithio ar y rhwydwaith bysiau yn flaenoriaeth allweddol i Lywodraeth Cymru. Dyna pam yr ydym wedi bod yn ariannu cynllun peilot ers mis Medi 2015, sy’n cynnig teithiau rhatach ar fysiau i bobl ifanc, dan y brand “FyNgherdynTeithio”. 
Rhagor o wybodaeth
08 Chw

POBL YN ARBED £1,000 Y FLWYDDYN WRTH DDEFNYDDIO’R BWS YN LLE’R CAR I DEITHIO I’R GWAITH, YN ÔL AROLWG

Mae ymchwil genedlaethol newydd wedi darganfod bod pobl sy’n defnyddio’r bws i deithio i’r gwaith yn arbed £1,000 ar gyfartaledd, o’u cymharu â’r sawl sy’n teithio i’r gwaith mewn car.
Rhagor o wybodaeth
08 Chw

Lee Waters AC yn cefnogi camau i sicrhau bod gwasanaethau teithio’n fwy hygyrch

Mae Lee Waters, AC Llanelli wedi datgan ei gefnogaeth i gynlluniau i wella hygyrchedd gwasanaethau teithio, yn ystod digwyddiad cyhoeddus yn y Senedd.
Rhagor o wybodaeth
02 Chw

Traveline Cymru yn dathlu ar ôl darparu 5 miliwn o ddarnau o wybodaeth

Mae Traveline Cymru yn dathlu’r flwyddyn orau erioed, lle llwyddodd i ddarparu dros bum miliwn o ddarnau o wybodaeth am deithio.
Rhagor o wybodaeth
20 Ion

Clwb 55 Arriva – y cynnig ar gyfer teithio yn ystod oriau nad ydynt yn oriau brig i bawb sy’n 55 oed neu’n hŷn

Mae Clwb 55 Arriva yn gynnig arbennig, a fydd yn eich galluogi i deithio i unrhyw le ar rwydwaith Trenau Arriva Cymru a thu hwnt am gyn lleied â £26 am docyn dwyffordd.
Rhagor o wybodaeth
20 Ion

Gwasanaeth gwennol Bws Caerdydd i Stadiwm Pêl-droed Dinas Caerdydd

Mae Bws Caerdydd yn rhedeg gwasanaeth bws gwennol bob 10 munud rhwng Wood Street (JA) a Stadiwm Dinas Caerdydd ar ddiwrnodau gemau cartref. 
Rhagor o wybodaeth