Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT 🛠️Engineering Work. 🚍Buses replace trains between: Saturday 10 - Sunday 11 December (all day): Swansea - Carmarthe… https://t.co/swuofwfsbN
@TravelineCymru RT 🛠️Gwaith peirianyddol 🚍Bysiau yn rhedeg yn lle trenau rhwng Dydd Sadwrn 10 - Sul 11 Rhagfyr (drwy'r dydd): Abertaw… https://t.co/1gG6BDwSd7
@TravelineCymru RT Due to congestion the 17:20 C9 Caerphilly to Bargoed and the 18:06 Bargoed to Ystrad Hospital has not run
@TravelineCymru RT ⚠️Tarfu- Dydd Sul, 11 Rhagfyr (edefyn) ⚠️Disruption - Sunday, 11 December (thread) https://t.co/K2QDuCC7lT
@TravelineCymru RT ⚠️Dydd Sul 11, Rhagfyr 2022 - Tarfu Difrifol i'w disgwyl! Rydym yn disgwyl tarfu difrifol i wasanaethau ar draws y… https://t.co/xvKKzgPhB8
Traveline-Cymru-launch-new-disruptions-features-led-by-customer-feedback
01 Meh

Traveline Cymru yn lansio nodwedd ‘problemau teithio’ newydd yn dilyn adborth gan gwsmeriaid

Yn awr, byddwch yn gallu gweld problemau teithio’n ôl dull teithio a gweld pan fydd problem deithio wedi dod i ben.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach-customers-thanked-for-supporting-major-donations-to-the-NHS-Charities-Together-Covid-19-Appeal
28 Mai

Cwsmeriaid Stagecoach yn cael diolch am helpu i godi arian sylweddol i Apêl Covid-19 ‘NHS Charities Together’

Mae Stagecoach yn Ne Cymru wedi diolch i’w holl gwsmeriaid am helpu i godi dros £40,000 ar gyfer Apêl Covid-19 ‘NHS Charities Together’.
Rhagor o wybodaeth
Joanna-Page-and-Gareth-Thomas-back-new-Network-Rail-safety-campaign-encouraging-children-to-take-rail-safety-pledge
24 Mai

Joanna Page a Gareth Thomas yn cefnogi ymgyrch diogelwch newydd Network Rail sy’n annog plant i wneud adduned ynghylch diogelwch ar y rheilffyrdd

Mae’r actores Joanna Page, un o sêr y gyfres Gavin and Stacey, a Gareth Thomas, cyn-gapten tîm rygbi Cymru, yn cael eu herio i wneud eu gorau glas mewn fideo addysgol newydd y bwriedir iddo addysgu plant am ddiogelwch ar y rheilffyrdd.
Rhagor o wybodaeth
Job-opportunity-for-Quality-Manager-at-PTI-Cymru
21 Mai

Rydym yn recriwtio! Swydd Rheolwr Ansawdd ar gael yn PTI Cymru (Traveline Cymru)

Ydych chi’n frwdfrydig ynghylch hwyluso a goruchwylio gwasanaeth o safon i gwsmeriaid ar draws ystod eang o sianelau?
Rhagor o wybodaeth
Traveline-Cymru-invest-in-vulnerable-customers-alongside-leading-inclusive-theatre-company-Hijinx
17 Mai

Traveline Cymru ar y cyd â’r cwmni theatr cynhwysol blaenllaw, Hijinx, yn buddsoddi mewn cwsmeriaid agored i niwed

Mae rhai o staff Traveline Cymru wedi bod yn cymryd rhan mewn hyfforddiant cyfathrebu arbenigol gydag un o gwmnïau theatr cynhwysol mwyaf blaenllaw Ewrop, er mwyn gwella’r gwasanaeth a gaiff ei ddarparu ar gyfer cwsmeriaid agored i niwed.
Rhagor o wybodaeth
Traveline-Cymru-North-Wales-contact-centre-shortlisted-in-UK-Contact-Centre-Awards
12 Mai

Canolfan gyswllt Traveline Cymru yn y gogledd yn cyrraedd y rhestr fer yng Ngwobrau Canolfannau Cyswllt y DU

Mae ein canolfan gyswllt ddwyieithog ym Mhenrhyndeudraeth wedi cyrraedd y rhestr fer yng Ngwobrau Canolfannau Cyswllt y DU eleni, sy’n wobrau o fri.
Rhagor o wybodaeth
Cardiff-Bus-to-introduce-36-new-electric-buses-on-network
23 Ebr

Bws Caerdydd yn cyflwyno 36 o fysiau trydan newydd ar ei rwydwaith

Credir mai hon yw’r archeb unigol fwyaf o fysiau trydan sydd wedi’i chyflwyno y tu allan i Lundain hyd yma.
Rhagor o wybodaeth
How-to-travel-safely-on-public-transport-services-across-Wales
19 Ebr

Sut mae teithio’n ddiogel ar wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus ledled Cymru

Wrth i gyfyngiadau’r Coronafeirws barhau i gael eu llacio, mae’n bwysig bod pob un ohonoch yn dilyn yr holl reolau diogelwch wrth deithio a’ch bod yn ymwybodol o’r newidiadau diweddaraf i amserlenni gwasanaethau ledled Cymru.
Rhagor o wybodaeth
Train-operators-to-extend-lifesaving-Rail-to-Refuge-travel-scheme
05 Ebr

Gweithredwyr trenau’n ymestyn y cynllun teithio ‘Rheilffordd i Loches’ sy’n achub bywydau

Daw’r penderfyniad wrth i ffigurau ddangos bod cyfartaledd o bedwar goroeswr y dydd wedi bod yn defnyddio’r cynllun – sy’n achub bywydau – i deithio’n rhad ac am ddim ar drenau.
Rhagor o wybodaeth
Adventure-Travel-supports-Covid-19-vaccination-rollout-with-additional-services
01 Ebr

Adventure Travel yn cynorthwyo’r rhaglen frechu genedlaethol ar gyfer Covid-19 drwy gyflwyno gwasanaethau ychwanegol

Mae Adventure Travel, sef NAT Group gynt, wedi cyflwyno gwasanaethau ychwanegol er mwyn cynorthwyo Canolfan Brechu Torfol newydd y Bae ar hen safle Toys R Us ym Mae Caerdydd.
Rhagor o wybodaeth
Transport-for-Wales-reminds-customers-to-check-before-they-travel-this-Easter
31 Maw

Trafnidiaeth Cymru’n atgoffa cwsmeriaid i wneud eu gwaith cartref cyn teithio dros y Pasg

Mae Trafnidiaeth Cymru’n atgoffa cwsmeriaid i wneud eu gwaith cartref cyn teithio dros benwythnos y Pasg, gan fod gwaith peirianyddol hollbwysig yn cael ei wneud ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau.
Rhagor o wybodaeth
Job-Opportunity-Senior-Business-Development-Officer-Wales-Sustrans
22 Maw

Swydd Newydd: Uwch-swyddog Datblygu Busnes (Cymru) yn Sustrans

Mae Sustrans yn chwilio am Uwch-swyddog Datblygu Busnes sy’n frwdfrydig ynghylch cynaliadwyedd, er mwyn ein helpu i adnabod cyfleoedd o ran cyllid a datblygu cynigion a thendrau cystadleuol.
Rhagor o wybodaeth
Welsh-Government-Release-New-Sustainable-Transport-Strategy
19 Maw

'System drafnidiaeth sy’n addas ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol' – Llywodraeth Cymru yn pennu targedau uchelgeisiol yn ei gweledigaeth newydd ar gyfer trafnidiaeth

Mae adduned uchelgeisiol i gynyddu nifer y bobl sy'n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, cerdded a beicio wrth wraidd Strategaeth Drafnidiaeth newydd Llywodraeth Cymru, a gyhoeddwyd ddydd Gwener.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach-bus-drivers-lead-the-way-in-safe-and fuel-efficient-GreenRoad-driving-scheme
18 Maw

Gyrwyr bysiau Stagecoach yn arwain y ffordd mewn cynllun i hybu gyrru’n ddiogel a defnyddio tanwydd yn effeithlon

Mae cyfanswm o 5,249 o yrwyr Stagecoach – gan gynnwys 130 o dde Cymru – wedi ennill statws ‘Fleet Elite’ a bathodyn arbennig.
Rhagor o wybodaeth
Adventure-Travel-Announce-Partnership-With-GreenRoad-To-Improve-Vehicle-Safety-And-Reduce-Emissions
17 Maw

Adventure Travel yn cyflwyno technoleg newydd ym maes telemateg ar ei gerbydau er mwyn gwella diogelwch a lleihau allyriadau

Mae’r darparwr trafnidiaeth Adventure Travel wedi cyhoeddi partneriaeth newydd â GreenRoad, sef darparwr atebion ym maes telemateg i wella diogelwch, lleihau allyriadau a sicrhau’r effeithlonrwydd gorau posibl wrth weithredu, ar draws ei fflyd sy’n cynnwys 150 o gerbydau.
Rhagor o wybodaeth
Network-Rail-And-Charity-Chasing-The-Stigma-Launch-New-Mental-Health-Awareness-Campaign
12 Maw

Network Rail a’r elusen Chasing the Stigma yn lansio’r ymgyrch ‘There is Always Hope’ er mwyn codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl

Mae’r ymgyrch wedi’i lansio wrth i ymchwil newydd ddangos cynnydd enfawr mewn problemau iechyd meddwl o ganlyniad i’r pandemig.
Rhagor o wybodaeth
Community-Transport-Association-Support-Parliamentary-Comittee-Calls-For-Long-Term-Funding
08 Maw

Y Gymdeithas Cludiant Cymunedol yn cefnogi argymhellion y Pwyllgor Seneddol ynghylch cyllid hirdymor ar gyfer gwasanaethau trafnidiaeth hanfodol

Mae Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau Senedd Cymru wedi cyhoeddi adroddiad yn dilyn ei ymchwiliad i adferiad tymor hir o’r pandemig COVID-19.
Rhagor o wybodaeth
Help-make-decisions-about-your-local-services-on-Census-Day-2021
26 Chw

Cofiwch helpu i wneud penderfyniadau am eich gwasanaethau lleol ar Ddiwrnod Cyfrifiad 2021

Pan fyddwch yn cwblhau eich cyfrifiad chi ar 21 Mawrth, byddwch yn helpu i wneud penderfyniadau am wasanaethau lleol gan gynnwys trafnidiaeth leol.
Rhagor o wybodaeth
Plan-your-essential-journeys-to-health-sites-across-Wales-using-new-Traveline-Cymru-myhealthjourney-website
18 Chw

Defnyddio gwefan newydd ‘fynhaithiechyd’ Traveline Cymru i gynllunio eich teithiau hanfodol i safleoedd iechyd ledled Cymru

Mae’r wefan ryngweithiol fynhaithiechyd yn darparu gwybodaeth fanwl am yr opsiynau gorau o ran trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer pobl sy’n mynychu apwyntiadau a staff sy’n teithio yn ôl ac ymlaen i’r gwaith.
Rhagor o wybodaeth
Bow-Street-Railway-Station-Opens-Ceredigion-February-2021-Transport-For-Wales-Traveline-Cymru
15 Chw

Trafnidiaeth Cymru yn darparu gorsaf newydd Bow Street

Mae’n bleser gan Trafnidiaeth Cymru gyhoeddi agor gorsaf newydd Bow Street.
Rhagor o wybodaeth