Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT ⚠️Due to a safety inspection of the track between Bridgend and Swansea, all lines will be blocked. Train services… https://t.co/hLOOwCUd3H
@TravelineCymru RT #Caerphilly - Road Closure - Bargoed Winter Fair Saturday 10th December 2022. Hanbury Square leading to Hanbury Roa… https://t.co/bwr8LvMPjI
@TravelineCymru RT 🚧 Dame Shirley Bassey Way closure at Heath Hospital 📅 Saturday 10 Dec ⌚ 08:00 to 13:00 🚏 Children's Unit & Main Ent… https://t.co/kY7T7hDRfg
@TravelineCymru RT Don't forget! 🚌 Free bus travel in Swansea this weekend (Saturday & Sunday) For more details, please head over to… https://t.co/EF0Zt2FQ2B
@TravelineCymru RT ⚠️Gweithredu Diwydiannol – 13-14 a 16-17 Rhagfyr Mae amserlenni wedi i'w diweddaru ar gyfer 13-14 a 16 Rhagfyr. B… https://t.co/bp2MrAusGp
Cardiff-Bus-Electric-Vehicles-To-Launch-January-2022
14 Ion

Bws Caerdydd yn cyhoeddi y bydd yn lansio ei fysiau trydan y mis hwn

Bydd y 36 o fysiau trydan heb allyriadau yn helpu i greu system drafnidiaeth lân a chynaliadwy yn y brifddinas.
Rhagor o wybodaeth
RCT-Transport-Hub-Construction-Work-Begins-January-2022
14 Ion

Gwaith adeiladu ar fin dechrau i greu Hwb Trafnidiaeth Porth

Mae’r datblygiad yn cynnwys hwb trafnidiaeth modern yng nghanol y dref, a fydd yn galluogi pobl i deithio’n hwylus ar fysiau a threnau.
Rhagor o wybodaeth
Nextbike-Relaunch-In-Cardiff-Vale-Area-January-2022
13 Ion

Nextbike yn ailddechrau yng Nghaerdydd gyda mesurau newydd ar waith yn dilyn fandaliaeth ac achosion o ddwyn

Roedd y cynllun wedi’i atal dros dro am ddau fis yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg ond mae wedi ailddechrau ers 13 Ionawr.
Rhagor o wybodaeth
Transport-for-Wales-Complete-Next-Phase-On-South-Wales-Metro-January-2022
12 Ion

Mae gwaith adeiladu yn parhau ar Metro De Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru yn parhau i symud ymlaen gydag adeiladu Metro De Cymru a chafodd gwaith mawr ei wneud dros y Nadolig.
Rhagor o wybodaeth
Cardiff_Bus_Timetable_Reduction_January_2022
06 Ion

O 10 Ionawr ymlaen, bydd Bws Caerdydd yn gweithredu amserlenni dydd Sadwrn o ddydd Llun i ddydd Gwener oherwydd effaith yr amrywiolyn Omicron

Mae’r penderfyniad hwn wedi’i wneud er mwyn sicrhau bod y rhwydwaith yn sefydlog ac yn ddibynadwy.
Rhagor o wybodaeth
Barclay_Davies_Bus_Users_Cymru_MBE
05 Ion

Cyfarwyddwr Bus Users yng Nghymru yn cael OBE yn rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd

Mae Barclay Davies, Cyfarwyddwr Bus Users yng Nghymru, wedi cael OBE yn rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd y Frenhines ar gyfer 2022.
Rhagor o wybodaeth
Transport-for-Wales-Updates-Emergency-Timetable
31 Rha

Trafnidiaeth Cymru yn diweddaru ei amserlen argyfwng

Gofynnir i deithwyr rheilffordd wirio cyn teithio wrth i Drafnidiaeth Cymru ddiweddaru ei amserlen reilffordd frys o ddydd Llun 3 Ionawr.
Rhagor o wybodaeth
Transport-for-Wales-Timetable-Reduction-December-2021
21 Rha

Trafnidiaeth Cymru yn cyflwyno amserlen frys i baratoi ar gyfer cynnydd yn Omicron

Gofynnir i deithwyr rheilffordd wirio cyn teithio wrth i Trafnidiaeth Cymru gyhoeddi amserlen reilffordd frys o ddydd Mercher 22 Rhagfyr.
Rhagor o wybodaeth
Traveline-Cymru-Christmas-New-Year-Travel-Information
16 Rha

Ble mae dod o hyd i wybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus os byddwch yn teithio dros yr ŵyl

Mae Traveline Cymru yn pwyso ar aelodau’r cyhoedd i wirio’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus drwy fynd i’w dudalen bwrpasol ar gyfer Gwybodaeth ynghylch Teithio dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. 
Rhagor o wybodaeth
Ramblers-Cymru-Path-To-Wellbeing-Project-Announcement
14 Rha

Ramblers Cymru yn cyhoeddi’r cymunedau a ddewiswyd i gymryd rhan yn y prosiect ‘Llwybrau i Lesiant’

Mae prosiect Llwybrau i Lesiant Ramblers Cymru, a arweinir gan gymunedau ac sy’n cael cyllid gwerth £1.2 filiwn, yn ceisio trawsnewid arferion cerdded a byd natur ar draws 18 o ardaloedd.
Rhagor o wybodaeth
Transport-for-Wales-December-Timetable-Changes
09 Rha

Cynnydd yn nifer y gwasanaethau trên ar draws rhwydwaith Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru o ddydd Sul 12 Rhagfyr ymlaen

Bydd gwasanaethau uniongyrchol rhwng Crosskeys a Chasnewydd yn cael eu hailgyflwyno hefyd am y tro cyntaf ers 60 mlynedd.
Rhagor o wybodaeth
Caerdydd yn lansio deg diwrnod o docynnau bws am £1 yn y cyfnod cyn y Nadolig
02 Rha

Caerdydd yn lansio deg diwrnod o docynnau bws am £1 yn y cyfnod cyn y Nadolig

Mae tocyn bws newydd am £1 i gymell teithio ar fws y tu allan i’r oriau brig yn dod i Gaerdydd yn y cyfnod cyn y Nadolig.
Rhagor o wybodaeth
Free-Bus-Travel-In-Newport-During-December
01 Rha

Teithiau am ddim ar fysiau yng Nghasnewydd o 1 Rhagfyr tan 24 Rhagfyr 2021

Bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn talu cost unrhyw deithiau sy’n dechrau ac yn gorffen o fewn terfynau’r ddinas.
Rhagor o wybodaeth
Traveline-Cymru-PTI-Cymru-Win-Welsh-Contact-Centre-Of-The-Year
22 Tac

Traveline Cymru/PTI Cymru yn ennill y wobr ‘Canolfan Gyswllt Fach y Flwyddyn’ yng Ngwobrau Fforwm Canolfannau Cyswllt Cymru

Cafodd y digwyddiad ei gynnal wyneb yn wyneb ac yn rhithwir dan arweiniad y comedïwr Russell Kane.
Rhagor o wybodaeth
Arriva-Buses-Wales-Copyright-Daily-Post
18 Tac

DIWEDDARIAD: Bydd gwasanaethau Bysiau Arriva Cymru yn ailddechrau ddydd Gwener 19 Tachwedd ar ôl cytundeb yn dilyn y streic

Disgwylir y bydd pob gwasanaeth yn gweithredu o amser y bws cyntaf ddydd Gwener 19 Tachwedd ymlaen.
Rhagor o wybodaeth
Nextbike-Service-Suspension-Due-To-Vandalism
11 Tac

Cynllun Nextbike yng Nghaerdydd wedi’i atal dros dro oherwydd bod beiciau’n cael eu dwyn a’u difrodi

Mae cynllun rhannu beiciau’n cael ei atal dros dro ar ôl misoedd pan welwyd beiciau’n cael eu dwyn a’u difrodi a staff yn cael eu bygwth.
Rhagor o wybodaeth
Transport-for-Wales-Launch-Customer-Panel
10 Tac

Trafnidiaeth Cymru yn lansio panel ar-lein newydd er mwyn helpu i lunio dyfodol ei rwydwaith trafnidiaeth

Gofynnir i aelodau’r cyhoedd gofrestru a rhannu eu barn drwy arolygon a thrafodaethau ar-lein.
Rhagor o wybodaeth
Traveline-Cymru-Marketing-Officer-Recruitment
10 Tac

Rydym wrthi’n recriwtio! Cyfle i gael swydd fel Swyddog Marchnata yn PTI Cymru (Traveline Cymru)

Ydych chi’n gyfathrebwr hyderus sy’n frwdfrydig ynghylch ymgysylltu â chwsmeriaid a rhanddeiliaid?
Rhagor o wybodaeth
Traveline-Cymru-Nominated-In-UK-Search-Awards-2021
29 Hyd

Traveline Cymru ar y rhestr fer mewn pedwar categori yng Ngwobrau UK Search Awards am ei ymgyrch ‘fynhaithiechyd’

Caiff seremoni wobrwyo UK Search Awards ei hystyried yn brif ddigwyddiad i glodfori’r gwaith a wneir ym maes Optimeiddio Peiriannau Chwilio, Talu Fesul Clic a marchnata cynnwys yn y DU.
Rhagor o wybodaeth
New-Community-Rail-Officer-For-South-West-Wales-Connected
25 Hyd

Swyddog Rheilffordd Cymunedol newydd wedi’I benodi ar gyfer rhwydwaith De Orllewin Cymru

Penodwyd Swyddog Rheilffyrdd Cymunedol newydd gan South West Wales Connected, Partneriaeth Rheilffyrdd Cymunedol a sefydlwyd i gefnogi'r cymunedau ar hyd y rheilffyrdd ledled Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe.
Rhagor o wybodaeth