Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru In need of some indoor activity inspiration this #halfterm? Your little ones will love our ‘Family Fun Activity Pac… https://t.co/OdVNA6MDEH
@TravelineCymru Angen syniadau am weithgareddau i’w gwneud dan do yn ystod y gwyliau hanner tymor? Bydd eich plant wrth eu bodd gyd… https://t.co/2PmdB0KW6A
@TravelineCymru RT #Blackwood service update: Due to the emergency services shutting Somerset St, Abertillery, our X15 services (towar… https://t.co/PFuMCNFaDN
@TravelineCymru RT #Porth svc update: The 124 is unable to serve #PretoriaRoad for the rest of the day due to inconsiderate parking.
@TravelineCymru RT During the #firebreak, we all need to stay home as much as possible, but when we go out for work, school or essenti… https://t.co/laLKKttuUw
Wales-Circuit-Breaker-Lockdown-Public-Transport-Information-Traveline-Cymru

Y sawl sy’n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn cael eu hannog i fynd i dudalen Traveline Cymru am y Coronafeirws i weld y newidiadau diweddaraf i wasanaethau yn ystod y cyfnod atal byr

22 Hyd
Dim ond teithiau hanfodol y bydd y rheolau, a fydd mewn grym o 6pm nos Wener 23 Hydref tan ddydd Llun 9 Tachwedd, yn eu caniatáu yn ystod y cyfnod o bythefnos.
NAT-Transport-For-Wales-Demand-Response-Scheme-Cardiff-Traveline-Cymru

Cynllun Trafnidiaeth Seiliedig ar Alw cyntaf y brifddinas yn arwain y ffordd

19 Hyd
Erbyn hyn, mae’r cynllun Trafnidiaeth ar Alw cyntaf i’w dreialu yn y brifddinas hanner ffordd drwy ei gyfnod peilot ac mae wedi croesawu dros 1,251 o deithwyr yn ystod y cyfnod hwnnw.
Jo-Foxall-Women-In-Transport-Winner-Wales-Transport-Awards-Traveline-Cymru

Rheolwr Gyfarwyddwr Traveline Cymru yn cipio’r wobr ‘Menywod ym maes Trafnidiaeth’

16 Hyd
Llwyddodd Rheolwr Gyfarwyddwr Traveline Cymru i gipio’r wobr ‘Menywod ym maes Trafnidiaeth’ yng Ngwobrau Trafnidiaeth Cymru 2020.
Stagecoach-40th-birthday-celebrations-traveline-cymru

Stagecoach yn dathlu 40 mlynedd o wasanaethu ei gymunedau gyda balchder

09 Hyd
Ddydd Gwener 9 Hydref, bydd Stagecoach yn dathlu’n swyddogol bod 40 mlynedd wedi pasio ers iddo ddechrau gwasanaethu ei gymunedau gyda balchder a chysylltu pobl â’i gilydd ledled y DU.
local-lockdown-and-coronavirus-travel-guidance-pages-traveline-cymru

Traveline Cymru yn parhau i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf am deithio wrth i gyfnodau clo lleol gael eu cyflwyno

24 Med
Mae pobl ledled Cymru yn cael eu hannog i gael gafael ar yr holl wybodaeth ddiweddaraf am deithio yn ystod y pandemig coronafeirws, ynghyd â phob math o ddiweddariadau a newyddion, drwy wasanaethau Traveline Cymru wrth i gyfnodau clo lleol gael eu cyflwyno o hyd.
nhs-test-and-trace-app-launches-wales-and-england-traveline-cymru

Aelodau’r cyhoedd yn cael eu hannog i lawrlwytho ap Covid-19 y GIG er mwyn Profi, Olrhain a Diogelu yng Nghymru

22 Med
Mae tafarnau, bwytai, siopau trin gwallt, sinemâu a lleoliadau eraill ledled Cymru a Lloegr yn cael eu hannog i lawrlwytho codau QR er mwyn paratoi ar gyfer cyflwyno’r ap newydd i’r cyhoedd.
adventure-coachlines-half-term-day-trips-traveline-cymru

Adventure Coachlines yn cychwyn tripiau undydd newydd sy’n addas i’r teulu

10 Med
Y nod yw adfer hyder pobl mewn teithio ar fysiau, a chynnig ffordd gyfleus a rhad i deithwyr weld rhannau eraill o’r DU.
stagecoach-south-wales-september-service-level-increase-traveline-cymru

Cadarnhau cynlluniau i gynyddu gwasanaethau bws ar draws rhwydwaith Stagecoach yn Ne Cymru er mwyn cael olwynion y wlad i droi unwaith eto

04 Med
Cadarnhau cynlluniau i gynyddu gwasanaethau bws ar draws rhwydwaith Stagecoach yn Ne Cymru er mwyn cael olwynion y wlad i droi unwaith eto.
south-west-wales-connected-rail-partnership-launch-traveline-cymru

Partneriaeth Rheilffyrdd Cymunedol yn cael ei lansio ar gyfer de-orllewin Cymru

01 Med
Erbyn hyn, mae gan ranbarth y de-orllewin ei Bartneriaeth Rheilffyrdd Cymunedol ei hun sy’n ceisio helpu cymunedau i gael y budd mwyaf o’u rheilffyrdd presennol.
stagecoach-south-wales-school-service-guidance-traveline-cymru

Canllawiau gan Stagecoach yn Ne Cymru ynghylch gwasanaethau bws ar gyfer ysgolion a cholegau

01 Med
Mae Stagecoach wedi cyhoeddi canllawiau ynghylch gwasanaethau bws ar gyfer ysgolion a cholegau yn ne Cymru er mwyn cynorthwyo disgyblion a myfyrwyr i ddychwelyd yn ddiogel i’w hysgolion a’u colegau ym mis Medi.
wales-transport-award-nomination-traveline-cymru

Traveline Cymru “yn falch iawn” o fod wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer dwy o Wobrau Trafnidiaeth Cymru

27 Aws
Mae Traveline Cymru “yn falch iawn” o fod wedi cael ei ddewis ar gyfer y rownd derfynol mewn dau gategori yng Ngwobrau Trafnidiaeth Cymru eleni, sy’n wobrau o fri.
 Croeso i Fyfyrwyr Newydd! Teithio yn eich dinas newydd gyda MyndiBobManfelMyfyriwr

Croeso i Fyfyrwyr Newydd! Teithio yn eich dinas newydd gyda MyndiBobManfelMyfyriwr

21 Aws
Gall dechrau ar gyfnod hollol newydd, gyda llwyth o bobl newydd mewn sefyllfa anghyfarwydd, fod yn brofiad brawychus iawn. Er na allwn wneud llawer i’ch helpu i dorri’r garw gyda’ch cyd-fyfyrwyr yn y brifysgol, gallwn yn bendant eich helpu i deithio o le i le yn eich tref neu’ch dinas newydd. 
Cyfle i gwrdd a'r Rheolwr Traws Cymru

Cyfle i gwrdd a'r Rheolwr Traws Cymru

14 Aws
Mae 'Bus Users Cymru' yn falch o gyhoeddi ein bod wedi trefnu cyfres o ddigwyddiadau arbennig ar lein dros yr wythnosau nesaf i drafod 'Eich Materion Bws' gyda'r rheolwyr sy'n gyfrifol am gynllunio a ddarparu rhwydwaith Llywodraeth Cymru TrawsCymru. 
transport-for-wales-sensmaker-customer-survey-traveline-cymru

Trafnidiaeth Cymru yn lansio arolwg i’r cyhoedd

31 Gor
Mae Trafnidiaeth Cymru yn gofyn i’r cyhoedd gymryd rhan mewn arolwg a all helpu gyda chynlluniau trafnidiaeth yn y dyfodol.
new-bus-service-cardiff-nat-group-traveline-cymru

NAT Group yn bwriadu lansio gwasanaeth bws newydd ar gyfer Caerdydd ac ymestyn llwybr gwasanaeth X8

27 Gor
Bydd llwybr bysiau newydd sbon, a fydd yn cysylltu Parc Manwerthu Capital a Stadiwm Dinas Caerdydd â Phengam Green (Tesco) ac a fydd yn teithio ar hyd Ocean Way a thrwy Grangetown, yn cael ei lansio ym mis Medi ac yn cael ei weithredu gan NAT Group.
face-coverings-public-transport-wales-welsh-government

Canllawiau Llywodraeth Cymru ynghylch gorfod defnyddio gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus o ddydd Llun 27 Gorffennaf ymlaen

24 Gor
O ddydd Llun 27 Gorffennaf 2020 bydd yn rhaid gwisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru.
south-wales-metro-railway-works-transport-for-wales

Dechrau ar waith hanfodol i drawsnewid rheilffyrdd ar gyfer rhwydwaith newydd Metro De Cymru

19 Gor
Ddechrau mis Awst bydd Trafnidiaeth Cymru yn bwrw ymlaen â’i gynlluniau i wireddu Metro De Cymru. Bydd y datblygiad yn ei gwneud yn haws, yn gynt ac yn fwy cyfleus i bobl deithio yn y de.
cardiff-central-station-redecoration-transport-for-wales

Gwaith ailaddurno helaeth yn dechrau yng ngorsaf Caerdydd Canolog yn rhan o Weledigaeth Gwella Gorsafoedd Trafnidiaeth Cymru

06 Gor
Trio Building Contractors fydd yn cyflawni’r gwaith a fydd yn cynnwys mesurau diogelwch ychwanegol er mwyn helpu i ddiogelu teithwyr rhag Covid-19.
bus-capacity-checker-app-stagecoach

Stagecoach yn lansio dangosydd ‘Bysiau Prysur’ newydd ar gyfer ffonau clyfar er mwyn helpu cwsmeriaid i gynllunio teithiau

03 Gor
Mae’r nodwedd newydd yn rhan o ystod o fesurau diogelwch ychwanegol i helpu cwsmeriaid i deimlo’n hyderus wrth deithio ar wasanaethau Stagecoach.
capacity-tracking-feature-cardiff-bus

Bws Caerdydd yn ychwanegu nodwedd am gapasiti at system ei wefan a’i ap ar gyfer tracio bysiau mewn amser real

01 Gor
Bws Caerdydd yn ychwanegu nodwedd am gapasiti at system ei wefan a’i ap ar gyfer tracio bysiau mewn amser real.