Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT 🚧 Cardiff Bridge outbound closure and Castle Street bus stop suspension 📅 21:00 on Tue 6 Dec - 05:00 Weds 7 Dec 📅 2… https://t.co/hkDNglYN3l
@TravelineCymru RT #Aberdare, The following services have now been reinstated and will operate as normal. Svc 19:45 Aberdare - Merthyr… https://t.co/pdiVR2kC5y
@TravelineCymru RT #Cwmbran Due to a accident on the M4 all x3 and 23 services are running late.
@TravelineCymru RT #caerphilly Due to congestion the16:20 B Caerphilly to Senghenydd and the 16:45 Senghenydd to the Bowls will not be running.
@TravelineCymru RT Brecon Road in Hirwaun is closed. This may cause delays on services 7, 8 & 9 in the Aberdare area More info:… https://t.co/OcxJVUmXdv
Information Source: 
05 Rha

Ho-ho-hopiwch ar y bws i deithio am ddim ar y penwythnos wrth i ni nesáu at y Nadolig

Dyma amser mwyaf bendigedig y flwyddyn… i ddal bws!  Mae siopwyr a chymudwyr Sir Fynwy yn cael eu hannog i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i helpu’r sir fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd. 
Rhagor o wybodaeth
Mae Trafnidiaeth Cymru wedi partneru â Menywod mewn Trafnidiaeth i lansio Hyb Cymreig newydd a fydd yn grymuso menywod yn y diwydiant i wneud y gorau o’u potensial.
30 Tac

TrC yn Lansio Hyb Menywod mewn Trafnidiaeth

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi partneru â Menywod mewn Trafnidiaeth i lansio Hyb Cymreig newydd a fydd yn grymuso menywod yn y diwydiant i wneud y gorau o’u potensial.
Rhagor o wybodaeth
Fyddwch chi’n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus dros yr ŵyl?
28 Tac

Ewch i’n tudalen ‘Gwybodaeth am deithio dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd’ i weld trosolwg o sut y bydd gwasanaethau’n gweithredu

-
Rhagor o wybodaeth
Cyngor teithio: Dydd Sadwrn 26 Tachwedd
23 Tac

Cyngor teithio: Dydd Sadwrn 26 Tachwedd

Mae teithwyr rheilffordd yn cael eu hannog i gynllunio eu teithiau’n ofalus ddydd Sadwrn yma (26 Tachwedd) gan y bydd gweithredu diwydiannol yn effeithio ar wasanaethau ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau.
Rhagor o wybodaeth
Cyngor teithio ar gyfer Cymru v Awstralia ar 26 Tachwedd yng Nghaerdydd
23 Tac

Cyngor teithio ar gyfer Cymru v Awstralia ar 26 Tachwedd yng Nghaerdydd

Bydd Cymru'n herio Awstralia ar ddydd Sadwrn 26 Tachwedd yn Stadiwm Principality.   Gyda'r gic gyntaf am 3.15pm - bydd ffyrdd canol y ddinas ar gau o 11.15am tan 7.15pm i sicrhau bod pob un sydd â thocyn yn gallu mynd i mewn ac allan o'r stadiwm yn ddiogel.
Rhagor o wybodaeth
Myfyrwyr yn cael teithio am ddim ar drenau yn ystod cyfnod o gau Pont Menai
14 Tac

Myfyrwyr yn cael teithio am ddim ar drenau yn ystod cyfnod o gau Pont Menai

Gall myfyrwyr o Goleg Llandrillo Menai deithio am ddim ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru yn ystod y cyfnod y bydd Pont Menai ar gau.
Rhagor o wybodaeth
Arriva yn cynnig teithiau am ddim ar Sul y Cofio i filwyr sy’n gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog, cyn-filwyr a chadetiaid
08 Tac

Arriva yn cynnig teithiau am ddim ar Sul y Cofio i filwyr sy’n gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog, cyn-filwyr a chadetiaid

Mae Arriva yn cynnig teithiau am ddim ar fysiau i aelodau presennol a blaenorol o’r Lluoedd Arfog, a hynny ar ei wasanaethau ym mhob rhanbarth ddydd Sul 13 Tachwedd. 
Rhagor o wybodaeth
Teithiau am ddim i filwyr – Bws Caerdydd
08 Tac

Teithiau am ddim i filwyr – Bws Caerdydd

I nodi Dydd y Cofio a Sul y Cofio, mae Bws Caerdydd yn cynnig teithiau am ddim i’r sawl sy’n gwasanaethu yn y lluoedd arfog ar hyn o bryd neu sydd wedi gwneud hynny yn y gorffennol, fel arwydd o ddiolch am y gwasanaeth y mae’r milwyr a’r cyn-filwyr anhunanol hyn yn ei roi.
Rhagor o wybodaeth
First Bus yn cynnig teithiau am ddim ar Ddydd y Cofio a Sul y Cofio
08 Tac

First Bus yn cynnig teithiau am ddim ar Ddydd y Cofio a Sul y Cofio

Mae First Bus yn cynnig teithiau am ddim ar bob gwasanaeth i filwyr sy’n gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog, cadetiaid a chyn-filwyr ar Ddydd y Cofio (dydd Gwener 11 Tachwedd) a Sul y Cofio (13 Tachwedd) er mwyn iddynt allu mynychu digwyddiadau coffáu. Mae’r cynnig yn cynnwys bysiau pob gwasanaeth, gan gynnwys gwasanaethau Clipper pellter hir. 
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach yn ymestyn teithiau am ddim ledled y DU i gyn-filwyr ac aelodau’r fyddin, gan gynnwys cadetiaid, ar Ddydd y Cadoediad a Sul y Cofio
08 Tac

Stagecoach yn ymestyn teithiau am ddim ledled y DU i gyn-filwyr ac aelodau’r fyddin, gan gynnwys cadetiaid, ar Ddydd y Cadoediad a Sul y Cofio

Mae Stagecoach wedi cadarnhau ei ymrwymiad parhaus i’r lluoedd arfog drwy ymestyn ei bolisi newydd o deithiau am ddim ar gyfer cyn-filwyr ac aelodau’r fyddin fel ei fod yn cynnwys cadetiaid sy’n dymuno mynychu gwasanaethau coffáu. Bydd teithiau am ddim ar gael ar wasanaethau bws a thram y cwmni ar draws y DU ar Ddydd y Cadoediad a Sul y Cofio. 
Rhagor o wybodaeth
Bysiau trydan newydd i TrawsCymru
07 Tac

Bysiau trydan newydd i TrawsCymru

Yr wythnos hon, datgelodd Trafnidiaeth Cymru ei fysiau trydan newydd sbon cyntaf yn yr Euro Bus Expo yn yr NEC, Birmingham.
Rhagor o wybodaeth
Cau llinellau rhwng Pontypridd a Threherbert ym mis Tachwedd
04 Tac

Cau llinellau rhwng Pontypridd a Threherbert ym mis Tachwedd

Ni fydd gwasanaethau rheilffordd ar gael rhwng Pontypridd a Threherbert ar ddau achlysur gwahanol ym mis Tachwedd wrth i Trafnidiaeth Cymru barhau i uwchraddio Llinellau Craidd y Cymoedd (CVL) ar gyfer Metro De Cymru. 
Rhagor o wybodaeth
Cyngor teithio i gêm Cymru yn erbyn Seland Newydd ar 5 Tachwedd yng Nghaerdydd
03 Tac

Cyngor teithio i gêm Cymru yn erbyn Seland Newydd ar 5 Tachwedd yng Nghaerdydd

Bydd Cymru'n herio Seland Newydd ddydd Sadwrn 5 Tachwedd yn Stadiwm Principality. Gyda chyfyngiadau llym ar y rhwydwaith trenau oherwydd streic, cynghorir pawb sy'n teithio trwy'r ffordd i adael digon o amser i fynd i mewn i Gaerdydd ac i mewn i Stadiwm Principality.
Rhagor o wybodaeth
Darparu gwasanaeth coets i gefnogwyr rygbi
03 Tac

Darparu gwasanaeth coets i gefnogwyr rygbi

Gall cefnogwyr rygbi sy'n mynd i Gaerdydd ar gyfer gêm Cymru yn erbyn Seland Newydd ddydd Sadwrn archebu tocyn ar gyfer taith goets ddwyffordd gan Trafnidiaeth Cymru (TrC) neu Big Green Coach, mewn cydweithrediad ag Undeb Rygbi Cymru (URC).
Rhagor o wybodaeth
Wythnos Hinsawdd Cymru 2022
31 Hyd

Wythnos Hinsawdd Cymru 2022

Digwyddiad blynyddol yw Wythnos Hinsawdd Cymru sy’n dod ag unigolion, cymunedau, grwpiau amgylcheddol, academyddion, busnesau a’r sector cyhoeddus ynghyd i drafod y newid yn yr hinsawdd.
Rhagor o wybodaeth
Gwasanaethau 303 a 304 Adventure Travel yn newid yn dilyn adborth gan gwsmeriaid
13 Hyd

Gwasanaethau 303 a 304 Adventure Travel yn newid yn dilyn adborth gan gwsmeriaid

Mae Adventure Travel wedi ymateb i adborth gan gwsmeriaid ac wedi addasu ei wasanaethau bws 303 a 304 er mwyn darparu cysylltiadau gwell rhwng y ddau lwybr a chynnwys Gorsaf Caerdydd Canolog.
Rhagor o wybodaeth
12 Hyd

"Rydym bellach yn teimlo'n fwy diogel wrth gerdded i'r ysgol" yw neges disgyblion ysgol Cil-y-coed i’r Dirprwy Weinidog

Pan ymwelodd y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, sy’n gyfrifol am drafnidiaeth, Lee Waters â'u hysgol yn gynharach heddiw roedd plant yn Ysgol Gynradd Durand, yng Nghil-y-coed, yn gyffrous i ddweud wrtho sut mae'r terfyn cyflymder newydd o 20mya yn eu tref wedi rhoi mwy o ryddid iddynt gerdded, beicio neu fynd ar eu sgwteri i'r ysgol.
Rhagor o wybodaeth
Teithwyr, grwpiau trafnidiaeth, y llywodraeth a chyrff anllywodraethol yn cefnogi Mis Dal y Bws
11 Hyd

Teithwyr, grwpiau trafnidiaeth, y llywodraeth a chyrff anllywodraethol yn cefnogi Mis Dal y Bws

Mae’r Mis Dal y Bws cyntaf i’w gynnal gan Bus Users wedi dod i ben, pan ddaeth grwpiau ledled y DU o hyd i ffyrdd cyffrous a chreadigol o annog pobl i ddefnyddio bysiau.
Rhagor o wybodaeth
Cau'r llinell rhwng Abercynon a Merthyr Tudful
10 Hyd

Cau'r llinell rhwng Abercynon a Merthyr Tudful

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn parhau i symud ymlaen gyda’r gwaith o adeiladu Metro De Cymru gyda gwaith mawr yn cael ei wneud ar draws Llinellau Craidd y Cymoedd (CVL).
Rhagor o wybodaeth
Gweithredu diwydiannol i effeithio ar wasanaethau TrC
27 Med

Gweithredu diwydiannol i effeithio ar wasanaethau TrC

Bydd y rhan fwyaf o wasanaethau Trafnidiaeth Cymru (TrC) ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau yn cael eu hatal am ddau ddiwrnod ym mis Hydref oherwydd y gweithredu diwydiannol cenedlaethol parhaus.
Rhagor o wybodaeth