Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT Services 5, 52 & 151 are following a diversion due to a road closure on Commercial Street, Pontllainfratih detail… https://t.co/HGaaziOr6I
@TravelineCymru RT From today, there's some changes to Services X24 & X3 see full details & timetables here > https://t.co/FziuJvaG2b https://t.co/fn0BnDXKWm
@TravelineCymru Passengers are reminded that, unless medically exempt, that you must wear a face covering on board all public trans… https://t.co/RyE4hOHelE
@TravelineCymru Caiff teithwyr eu hatgoffa bod yn rhaid iddynt wisgo gorchudd wyneb ar bob gwasanaeth trafnidiaeth gyhoeddus, oni b… https://t.co/bMB1YVLZ31
@TravelineCymru RT Wrth i ni barhau rhedeg Amserlen brys, cofiwch wirio eich taith: 🚆 Cynlluniwch eich taith:… https://t.co/XAlTA7j6KT
Cardiff-Bus-Electric-Vehicles-To-Launch-January-2022
14 Ion

Bws Caerdydd yn cyhoeddi y bydd yn lansio ei fysiau trydan y mis hwn

Bydd y 36 o fysiau trydan heb allyriadau yn helpu i greu system drafnidiaeth lân a chynaliadwy yn y brifddinas.
Rhagor o wybodaeth
Transport-for-Wales-Complete-Next-Phase-On-South-Wales-Metro-January-2022
12 Ion

Mae gwaith adeiladu yn parhau ar Metro De Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru yn parhau i symud ymlaen gydag adeiladu Metro De Cymru a chafodd gwaith mawr ei wneud dros y Nadolig.
Rhagor o wybodaeth
Cardiff_Bus_Timetable_Reduction_January_2022
06 Ion

O 10 Ionawr ymlaen, bydd Bws Caerdydd yn gweithredu amserlenni dydd Sadwrn o ddydd Llun i ddydd Gwener oherwydd effaith yr amrywiolyn Omicron

Mae’r penderfyniad hwn wedi’i wneud er mwyn sicrhau bod y rhwydwaith yn sefydlog ac yn ddibynadwy.
Rhagor o wybodaeth
Barclay_Davies_Bus_Users_Cymru_MBE
05 Ion

Cyfarwyddwr Bus Users yng Nghymru yn cael OBE yn rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd

Mae Barclay Davies, Cyfarwyddwr Bus Users yng Nghymru, wedi cael OBE yn rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd y Frenhines ar gyfer 2022.
Rhagor o wybodaeth
Transport-for-Wales-Updates-Emergency-Timetable
31 Rha

Trafnidiaeth Cymru yn diweddaru ei amserlen argyfwng

Gofynnir i deithwyr rheilffordd wirio cyn teithio wrth i Drafnidiaeth Cymru ddiweddaru ei amserlen reilffordd frys o ddydd Llun 3 Ionawr.
Rhagor o wybodaeth
Transport-for-Wales-Timetable-Reduction-December-2021
21 Rha

Trafnidiaeth Cymru yn cyflwyno amserlen frys i baratoi ar gyfer cynnydd yn Omicron

Gofynnir i deithwyr rheilffordd wirio cyn teithio wrth i Trafnidiaeth Cymru gyhoeddi amserlen reilffordd frys o ddydd Mercher 22 Rhagfyr.
Rhagor o wybodaeth
Traveline-Cymru-Christmas-New-Year-Travel-Information
16 Rha

Ble mae dod o hyd i wybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus os byddwch yn teithio dros yr ŵyl

Mae Traveline Cymru yn pwyso ar aelodau’r cyhoedd i wirio’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus drwy fynd i’w dudalen bwrpasol ar gyfer Gwybodaeth ynghylch Teithio dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. 
Rhagor o wybodaeth
Ramblers-Cymru-Path-To-Wellbeing-Project-Announcement
14 Rha

Ramblers Cymru yn cyhoeddi’r cymunedau a ddewiswyd i gymryd rhan yn y prosiect ‘Llwybrau i Lesiant’

Mae prosiect Llwybrau i Lesiant Ramblers Cymru, a arweinir gan gymunedau ac sy’n cael cyllid gwerth £1.2 filiwn, yn ceisio trawsnewid arferion cerdded a byd natur ar draws 18 o ardaloedd.
Rhagor o wybodaeth
Transport-for-Wales-December-Timetable-Changes
09 Rha

Cynnydd yn nifer y gwasanaethau trên ar draws rhwydwaith Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru o ddydd Sul 12 Rhagfyr ymlaen

Bydd gwasanaethau uniongyrchol rhwng Crosskeys a Chasnewydd yn cael eu hailgyflwyno hefyd am y tro cyntaf ers 60 mlynedd.
Rhagor o wybodaeth
Caerdydd yn lansio deg diwrnod o docynnau bws am £1 yn y cyfnod cyn y Nadolig
02 Rha

Caerdydd yn lansio deg diwrnod o docynnau bws am £1 yn y cyfnod cyn y Nadolig

Mae tocyn bws newydd am £1 i gymell teithio ar fws y tu allan i’r oriau brig yn dod i Gaerdydd yn y cyfnod cyn y Nadolig.
Rhagor o wybodaeth
Free-Bus-Travel-In-Newport-During-December
01 Rha

Teithiau am ddim ar fysiau yng Nghasnewydd o 1 Rhagfyr tan 24 Rhagfyr 2021

Bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn talu cost unrhyw deithiau sy’n dechrau ac yn gorffen o fewn terfynau’r ddinas.
Rhagor o wybodaeth
Traveline-Cymru-PTI-Cymru-Win-Welsh-Contact-Centre-Of-The-Year
22 Tac

Traveline Cymru/PTI Cymru yn ennill y wobr ‘Canolfan Gyswllt Fach y Flwyddyn’ yng Ngwobrau Fforwm Canolfannau Cyswllt Cymru

Cafodd y digwyddiad ei gynnal wyneb yn wyneb ac yn rhithwir dan arweiniad y comedïwr Russell Kane.
Rhagor o wybodaeth
Arriva-Buses-Wales-Copyright-Daily-Post
18 Tac

DIWEDDARIAD: Bydd gwasanaethau Bysiau Arriva Cymru yn ailddechrau ddydd Gwener 19 Tachwedd ar ôl cytundeb yn dilyn y streic

Disgwylir y bydd pob gwasanaeth yn gweithredu o amser y bws cyntaf ddydd Gwener 19 Tachwedd ymlaen.
Rhagor o wybodaeth
Nextbike-Service-Suspension-Due-To-Vandalism
11 Tac

Cynllun Nextbike yng Nghaerdydd wedi’i atal dros dro oherwydd bod beiciau’n cael eu dwyn a’u difrodi

Mae cynllun rhannu beiciau’n cael ei atal dros dro ar ôl misoedd pan welwyd beiciau’n cael eu dwyn a’u difrodi a staff yn cael eu bygwth.
Rhagor o wybodaeth
Transport-for-Wales-Launch-Customer-Panel
10 Tac

Trafnidiaeth Cymru yn lansio panel ar-lein newydd er mwyn helpu i lunio dyfodol ei rwydwaith trafnidiaeth

Gofynnir i aelodau’r cyhoedd gofrestru a rhannu eu barn drwy arolygon a thrafodaethau ar-lein.
Rhagor o wybodaeth
Traveline-Cymru-Marketing-Officer-Recruitment
10 Tac

Rydym wrthi’n recriwtio! Cyfle i gael swydd fel Swyddog Marchnata yn PTI Cymru (Traveline Cymru)

Ydych chi’n gyfathrebwr hyderus sy’n frwdfrydig ynghylch ymgysylltu â chwsmeriaid a rhanddeiliaid?
Rhagor o wybodaeth
Traveline-Cymru-Nominated-In-UK-Search-Awards-2021
29 Hyd

Traveline Cymru ar y rhestr fer mewn pedwar categori yng Ngwobrau UK Search Awards am ei ymgyrch ‘fynhaithiechyd’

Caiff seremoni wobrwyo UK Search Awards ei hystyried yn brif ddigwyddiad i glodfori’r gwaith a wneir ym maes Optimeiddio Peiriannau Chwilio, Talu Fesul Clic a marchnata cynnwys yn y DU.
Rhagor o wybodaeth
New-Community-Rail-Officer-For-South-West-Wales-Connected
25 Hyd

Swyddog Rheilffordd Cymunedol newydd wedi’I benodi ar gyfer rhwydwaith De Orllewin Cymru

Penodwyd Swyddog Rheilffyrdd Cymunedol newydd gan South West Wales Connected, Partneriaeth Rheilffyrdd Cymunedol a sefydlwyd i gefnogi'r cymunedau ar hyd y rheilffyrdd ledled Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe.
Rhagor o wybodaeth
Torfaen-Council-Public-Consultation-On-Active-Travel-Network-Map-Draft
22 Hyd

Dweud eich dweud: Cyngor Torfaen yn gofyn am farn y cyhoedd am Fap Rhwydwaith Teithio Llesol newydd er mwyn helpu i wella llwybrau cerdded a beicio

Cymerodd dros 1000 o bobl ran yn yr ymgynghoriad cychwynnol, sydd wedi helpu i lunio’r Map Rhwydwaith Teithio Llesol drafft.
Rhagor o wybodaeth
Transport-for-Wales-South-Wales-Metro-Works-Between-Merthyr-Tydfil-and-Pontypridd
20 Hyd

Gwaith ar Fetro De Cymru yn parhau rhwng Merthyr Tudful a Phontypridd rhwng 23 Hydref a 27 Hydref

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn parhau i fwrw ymlaen â chynlluniau trawsnewidiol ar gyfer Metro De Cymru gyda gwaith rhwng Merthyr Tudful a Phontypridd.
Rhagor o wybodaeth